БРАНКО РУЖИЋ

БРАНКО РУЖИЋ

Министар

Нова дигитална учионица за Економску школу у Нишу Нова дигитална учионица за Економску школу у Нишу
Нова дигитална учионица за Економску школу у Нишу
Нова дигитална учионица за Економску школу у Нишу
Потписан Протокола о пружању међусекторских услуга путем софтверског решења „Чувам те” Потписан Протокола о пружању међусекторских услуга путем софтверског решења „Чувам те”
Потписан Протокола о пружању међусекторских услуга путем софтверског решења „Чувам те”
Потписан Протокола о пружању међусекторских услуга путем софтверског решења „Чувам те”
Подељено 7.000 рачунара школама широм Србије Подељено 7.000 рачунара школама широм Србије
Подељено 7.000 рачунара школама широм Србије
Подељено 7.000 рачунара школама широм Србије
Ружић: Наука и иновације кључне за конкурентност и развој Ружић: Наука и иновације кључне за конкурентност и развој
Ружић: Наука и иновације кључне за конкурентност и развој
Ружић: Наука и иновације кључне за конкурентност и развој
Ружић: Дигитализација и развој економије заснован на науци међу кључним приоритетима Ружић: Дигитализација и развој економије заснован на науци међу кључним приоритетима
Ружић: Дигитализација и развој економије заснован на науци међу кључним приоритетима
Ружић: Дигитализација и развој економије заснован на науци међу кључним приоритетима
Још 200 нових места за децу у вртићима у Прокупљу и Владичином Хану Још 200 нових места за децу у вртићима у Прокупљу и Владичином Хану
Још 200 нових места за децу у вртићима у Прокупљу и Владичином Хану
Још 200 нових места за децу у вртићима у Прокупљу и Владичином Хану
Од понедељка непосредна настава у свим школама у Србији Од понедељка непосредна настава у свим школама у Србији
Од понедељка непосредна настава у свим школама у Србији
Од понедељка непосредна настава у свим школама у Србији
Студентски дом „Мика Митровић“ добио реновиране спортске терене и теретану на отвореном Студентски дом „Мика Митровић“ добио реновиране спортске терене и теретану на отвореном
Студентски дом „Мика Митровић“ добио реновиране спортске терене и теретану на отвореном
Студентски дом „Мика Митровић“ добио реновиране спортске терене и теретану на отвореном
Вршац важан центар за школовање кадрова у ваздухопловству Вршац важан центар за школовање кадрова у ваздухопловству
Вршац важан центар за школовање кадрова у ваздухопловству
Вршац важан центар за школовање кадрова у ваздухопловству
Потписан Споразум о учешћу Републике Србије у Еразмус+ програму Потписан Споразум о учешћу Републике Србије у Еразмус+ програму
Потписан Споразум о учешћу Републике Србије у Еразмус+ програму
Потписан Споразум о учешћу Републике Србије у Еразмус+ програму
www.mojasrednjaskola.gov.rs
УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2021/2022
ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

ЗАПОШЉАВАЊЕ У ПРОСВЕТИ

ИСХОДИ АКРЕДИТАЦИЈА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

 

НОВО НА САЈТУ:

Јавни позив за доделу Светосавске награде за 2021. годину за изузетне резултате у области образовања и васпитања у Републици Србији


Листа публикација за богаћење библиотечког фонда библиотека основних школа


Прелиминарна ранг листа добитника ученичких кредита и стипендија за школску 2021/22. годину


Јавни позив за подношење пријава установа које остварују основно образовања и васпитања у Републици Србији за доделу финансијских средстава ради унапређења услова рада ученичких задруга


Одлука о добитницима признања и награда


Одлука о избору установа које остварују средње образовање и васпитање за доделу финансијских средстава ради унапређивања услова рада ученичких задруга за школску 2021/2022. годину


Јавни позив за подношење пријава за избор публикација за ученике основношколског узраста и додатних наставних средстава за ученике са сметњама и развоју и инвалидитетом основношколског узраста


Конкурс за ученике основних школа „Наш војник, наш херој“


Јавни позив за поношење предлога пројеката који се финансирају из буџета Републике Србије у оквиру Програма расподеле инвестиционих средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2022. годину


Обавештење за ученике и студенте који конкуришу за стипендије за изузетно надарене


Стручно упутство о формирању одељења и група у основним и средњим школама за школску 2021/2022. годину


Календар образовно-васпитног рада oсновних школа за школску 2021/2022. годину

Измене Календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину

Измена Календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину


Јавни конкурс за избор мастер студијских програма из области вештачке интелигенције (машинског учења) 


Јавни позив за предлагање кандидата за чланове матичних научних одбора


Одлука о избору установа за доделу финансијских средстава у циљу унапређења услова рада ученичких задруга у Републици Србији


Јавни позив за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса у 2021. години, а који су значајни за развој компетенција запослених у предшколским установама и основним школама


Други јавни позив за суфинансирање монографија у Републици Србији


Јавни позив за подношење пријава гимназија за доделу финансијских средстава  у циљу унапређивања услова за остваривање наставе и учења


Коначни резултати Конкурса за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у иностранству у 2021. години


Коначни резултати Јавног позива за стипендирање студената докторских академских студија


Конкурс за суфинансирање научно-технолошке сарадње Републике Србије и Савезне Републике Немачке за период 2022-2023


Коначна ранг листа о додели студентских стипендија студентима високошколских установа у Републици Србији који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја за школску 2020/21. годинуОдобрени билатерални пројекти са СР Немачком за период 2021 –2022. године


Коначна ранг листа о додели студентских кредита за школску 2020/21. годину


Коначна ранг листа о додели студентских стипендија за школску 2020/21. годину


Коначна ранг листа о додели ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима за школску 2020/21. годину


Годишњи план инспекцијског надзора/рада просветне инспекције за школску/радну 2020/2021. годину

Годишњи извештај о раду просветне инспекције за школску 2019/2020. годину 

Контролне листе у просвети


Приручник за пројектну наставу и наставу на даљину


 

 

 

 

 

 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

– Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе –

Јавна набавка број ОП/У/16/21 - Организација скупова и службених путовања у земљи и иностранству


Јавна набавка ОП/У/15/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике и просветне саветнике за спречавање осипања за 60 учесника


Јавна набавка ОП/У/14/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике, просветне саветнике и просветне инспекторе за превенцију и спречавање дискриминације у образовању за 300 учесника


Јавна набавка број ОП/Д/05/21 - Техничка подршка спровођењу државне матуре


Јавна набавка број ПП/Д/04/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу


Јавна набавка број ОП/Д/04/21 - Набавка софтверског решења за регистар уџбеника


Јавна набавка број ОП/Д/03/21- Сервери и сервесрка опрема


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 3


Јавна набавка број ОП/У/08/21 - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу


Jавнa набавкa број ОП/13/21 - Услуге објављивања информативних огласа


Јавна набавка број ОП/У/12/21 - Текуће поправке и одржавање возила


Јавна набавка број ПП/Д/02/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава који су одговарајућим прилагођавањем формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју или инвалидитетом који похађају основну школу


Јавна набавка број ПП/Д/03/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа (за партије обустављене Одлуком о обустави број 404-02-54/2021-17/8 од 23.06.2021.)


Јавна набавка број ПП/У/02/21 – Пружање услуге одржавања софтвера за финансијско пословање


Јавна набавка број ПП/У/01/21 – Пружање услуге одржавања софтвера и базе података система за подршку рада аналитичара


Јавна набавка број ПП/Д/01/21 - Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, редни број набавке 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 2б


Јавна набавка број OП/У/11/21 – Услуге превођења


Јавнa набавкa број OП/У/10/21 – Услуге oбјављивања информативних огласа


Јавнa набавкa број OП/У/05/21 – Методологија за развој планова и програма наставе и учења за дуалне образовне профиле


Јавнa набавкa број OП/У/06/21 – Праћење налога и комуникација на друштвеним мрежама


Јавнa набавкa број OП/У/04/21 – Пружање стручне помоћи за спровођење набавки по пројекту из кредита ЕИБ-А - "Повезане школе у Србији"


Jавна набавка број ОП/У/07/21 - Фото и видео праћење догађаја МПНТР


Јавнa набавкa број OП/Д/02/21 – Рачунари за потребе опремања рачунарских кабинета у основним и средњим школама


Јавнa набавкa број OП/Д/01/21 – Набавка софтверских модула за проширење функционалности ЈИСП-а


Јавна набавка број OП/У/03/21 – Организација и реализација јединственог програма састављеног од три обуке за саветнике, спољне сараднике


Јавна набавка број OП/У/02/21 – Закуп службених аутомобила


Јавна набавка број OП/У/01/21 - Услуге ревизије (верификације) трошкова Националне агенције у програму Еразмус+ за 2020. годину


 

 

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.