БРАНКО РУЖИЋ

БРАНКО РУЖИЋ

Министар

Студентска стручна пракса у државним институцијама Студентска стручна пракса у државним институцијама
Студентска стручна пракса у државним институцијама
Студентска стручна пракса у државним институцијама
Наука важна за развој целог друштва Наука важна за развој целог друштва
Наука важна за развој целог друштва
Наука важна за развој целог друштва
Јавна расправа о Предлогу Стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године Јавна расправа о Предлогу Стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године
Јавна расправа о Предлогу Стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године
Јавна расправа о Предлогу Стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године
Отворен позив за учешће у програму акцелерације „Катапулт“ Отворен позив за учешће у програму акцелерације „Катапулт“
Отворен позив за учешће у програму акцелерације „Катапулт“
Отворен позив за учешће у програму акцелерације „Катапулт“
Од понедељка комбиновани модел у средњим школама у три локалне самоуправе Од понедељка комбиновани модел у средњим школама у три локалне самоуправе
Од понедељка комбиновани модел у средњим школама у три локалне самоуправе
Од понедељка комбиновани модел у средњим школама у три локалне самоуправе
Уручена прва уверења о квалификацијама стеченим кроз признавање претходног учења Уручена прва уверења о квалификацијама стеченим кроз признавање претходног учења
Уручена прва уверења о квалификацијама стеченим кроз признавање претходног учења
Уручена прва уверења о квалификацијама стеченим кроз признавање претходног учења
У Средњој техничкој ПТТ школи још један дуални профил У Средњој техничкој ПТТ школи још један дуални профил
У Средњој техничкој ПТТ школи још један дуални профил
У Средњој техничкој ПТТ школи још један дуални профил
Пракса за ђаке Ваздухопловне академије у компанији „Avia Prime“ Пракса за ђаке Ваздухопловне академије у компанији „Avia Prime“
Пракса за ђаке Ваздухопловне академије у компанији „Avia Prime“
Пракса за ђаке Ваздухопловне академије у компанији „Avia Prime“
Квалитет нашег Националног модела дуалног образовања препознат у Индији Квалитет нашег Националног модела дуалног образовања препознат у Индији
Квалитет нашег Националног модела дуалног образовања препознат у Индији
Квалитет нашег Националног модела дуалног образовања препознат у Индији
11. МТС app конкурс 11. МТС app конкурс
11. МТС app конкурс
11. МТС app конкурс
www.mojasrednjaskola.gov.rs
УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2021/2022
ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

ЗАПОШЉАВАЊЕ У ПРОСВЕТИ

ИСХОДИ АКРЕДИТАЦИЈА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

 

НОВО НА САЈТУ:

 

Конкурс за ученике основних школа „Наш војник, наш херој“


Јавни позив за поношење предлога пројеката који се финансирају из буџета Републике Србије у оквиру Програма расподеле инвестиционих средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2022. годину


Обавештење за ученике и студенте који конкуришу за стипендије за изузетно надарене


Стручно упутство о формирању одељења и група у основним и средњим школама за школску 2021/2022. годину


Календар образовно-васпитног рада oсновних школа за школску 2021/2022. годину

Календар образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину


Јавни конкурс за избор мастер студијских програма из области вештачке интелигенције (машинског учења) 


Јавни позив за предлагање кандидата за чланове матичних научних одбора


Одлука о избору установа за доделу финансијских средстава у циљу унапређења услова рада ученичких задруга у Републици Србији


Јавни позив за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса у 2021. години, а који су значајни за развој компетенција запослених у предшколским установама и основним школама


Други јавни позив за суфинансирање монографија у Републици Србији


Јавни позив за подношење пријава гимназија за доделу финансијских средстава  у циљу унапређивања услова за остваривање наставе и учења


Коначни резултати Конкурса за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у иностранству у 2021. години


Коначни резултати Јавног позива за стипендирање студената докторских академских студија


Прелиминарни резултати Конкурса за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у иностранству у 2021. години


Јавни позив за избор чланова Научног савета Фонда за науку Републике Србије


Конкурс за суфинансирање научно-технолошке сарадње Републике Србије и Савезне Републике Немачке за период 2022-2023


Прелиминарни резултати XXI Јавног позива за 2021. годину за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у рад научноистраживачких организација


Коначна ранг листа о додели студентских стипендија студентима високошколских установа у Републици Србији који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја за школску 2020/21. годинуОдобрени билатерални пројекти са СР Немачком за период 2021 –2022. године


Коначна ранг листа о додели студентских кредита за школску 2020/21. годину


Коначна ранг листа о додели студентских стипендија за школску 2020/21. годину


Коначна ранг листа о додели ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима за школску 2020/21. годину


Годишњи план инспекцијског надзора/рада просветне инспекције за школску/радну 2020/2021. годину

Годишњи извештај о раду просветне инспекције за школску 2019/2020. годину 

Контролне листе у просвети


Приручник за пројектну наставу и наставу на даљину


 

 

 

 

 

 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

– Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе –

Јавна набавка број ОП/У/16/21 - Организација скупова и службених путовања у земљи и иностранству


Јавна набавка ОП/У/15/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике и просветне саветнике за спречавање осипања за 60 учесника


Јавна набавка ОП/У/14/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике, просветне саветнике и просветне инспекторе за превенцију и спречавање дискриминације у образовању за 300 учесника


Јавна набавка број ОП/Д/05/21 - Техничка подршка спровођењу државне матуре


Јавна набавка број ПП/Д/04/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу


Јавна набавка број ОП/Д/04/21 - Набавка софтверског решења за регистар уџбеника


Јавна набавка број ОП/Д/03/21- Сервери и сервесрка опрема


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 3


Јавна набавка број ОП/У/08/21 - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу


Jавнa набавкa број ОП/13/21 - Услуге објављивања информативних огласа


Јавна набавка број ОП/У/12/21 - Текуће поправке и одржавање возила


Јавна набавка број ПП/Д/02/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава који су одговарајућим прилагођавањем формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју или инвалидитетом који похађају основну школу


Јавна набавка број ПП/Д/03/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа (за партије обустављене Одлуком о обустави број 404-02-54/2021-17/8 од 23.06.2021.)


Јавна набавка број ПП/У/02/21 – Пружање услуге одржавања софтвера за финансијско пословање


Јавна набавка број ПП/У/01/21 – Пружање услуге одржавања софтвера и базе података система за подршку рада аналитичара


Јавна набавка број ПП/Д/01/21 - Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, редни број набавке 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 2б


Јавна набавка број OП/У/11/21 – Услуге превођења


Јавнa набавкa број OП/У/10/21 – Услуге oбјављивања информативних огласа


Јавнa набавкa број OП/У/05/21 – Методологија за развој планова и програма наставе и учења за дуалне образовне профиле


Јавнa набавкa број OП/У/06/21 – Праћење налога и комуникација на друштвеним мрежама


Јавнa набавкa број OП/У/04/21 – Пружање стручне помоћи за спровођење набавки по пројекту из кредита ЕИБ-А - "Повезане школе у Србији"


Jавна набавка број ОП/У/07/21 - Фото и видео праћење догађаја МПНТР


Јавнa набавкa број OП/Д/02/21 – Рачунари за потребе опремања рачунарских кабинета у основним и средњим школама


Јавнa набавкa број OП/Д/01/21 – Набавка софтверских модула за проширење функционалности ЈИСП-а


Јавна набавка број OП/У/03/21 – Организација и реализација јединственог програма састављеног од три обуке за саветнике, спољне сараднике


Јавна набавка број OП/У/02/21 – Закуп службених аутомобила


Јавна набавка број OП/У/01/21 - Услуге ревизије (верификације) трошкова Националне агенције у програму Еразмус+ за 2020. годину


 

 

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.