У ОШ „Олга Милошевић“ у Смедеревској Паланци одржан први у низу састанака са родитељима о превенцији насиља

У ОШ „Олга Милошевић“ у Смедеревској Паланци одржан први у низу састанака са родитељима о превенцији насиља

Први у низу састанака са родитељима на тему вршњачког насиља и улоге школе, породице и институција социјалне заштите и полиције у превенцији свих облика насиља који реализују Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Школска управа Пожаревац, одржан је у...
Дечија недеља у знаку борбе против насиља

Дечија недеља у знаку борбе против насиља

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обележило је Дечију недељу обукама у циљу превенције насиља, а како би подржало ученике, родитеље и школе у процесу обезбеђивања сигурног и подстицајног окружења за развој деце. Прве радионице са ученицима средњих...
Унапређивање заштите ученика од трговине људима

Унапређивање заштите ученика од трговине људима

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у сарадњи са Канцеларијом Савета Европе у Београду, у оквиру пројекта „Превенција и борба против трговине људима у Србији“, израдило је ревидирану листу индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су...
ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

Видео обуку је припремило Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са ЦИП-Центром за интерактивну педагогију. Намењена је свим запосленима у предшколским установама, основним и средњим школама и домовима ученика. Теме којима се бавимо у овој обуци...
Водич за школе: Ка сигурном и подстицајном школском окружењу

Водич за школе: Ка сигурном и подстицајном школском окружењу

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и Центром за интерактивну педагогију издало је приручник „Ка сигурном и подстицајном школском окружењу Приручник истиче значај школе као заједнице која учи, у којој се негују вредности на којима...
Корисни материјали за повећану безбедност породице на интернету

Корисни материјали за повећану безбедност породице на интернету

Министарство просвете, науке  и технолошког развоја у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и Ужичким центром за права детета припремило је материјале под називом  Корисни материјали за повећану безбедност породице на интернету који се налазе на линку...