Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije postalo je član  Evropskog konzorcijuma arhiva podataka u društvenim naukama – CESSDA ERIC čime će srpskoj istraživačkoj zajednici biti olakšan pristup podacima i rezultatima istraživanja u oblasti društvenih nauka.

Reč je o arhivi integrisanih podataka velikih razmera u oblasti društvenih nauka. Cilj CESSDA ERIC je da pruži sveobuhvatane, organizovane i integrisane podatke iz oblasti društvenih nauka, čime će olakšati i podržati najkvalitetnija istraživanja, nastavu i učenje u oblasti društvenih nauka u Evropskom istraživačkom prostoru i povećati uticaj aktivnosti svojih članova.

Članstvo u CESSDA ERIC dovodi do saradnje i doprinosi razvoju panevropske i međunarodne infrastrukture u oblasti društvenih nauka, a srpskoj istraživačkoj zajednici obezbeđuje pristup podacima i rezultatima istraživanja. Podaci iz Republike Srbije će biti  dostupniji, i to kao deo podataka na kojima će biti bazirane nove evropske i međunarodne analize, dok će evropski podaci biti lakše dostupni za srpske istraživače. Pridruživanjem konzorcijumu povećava se i verovatnoća uključivanja podataka iz Republike Srbije u evropske komparativne studije.

Članstvom u CESSDA ERIC, srpski servis provajder (Service Provider) može da razvije svoju strukturu i servis za srpske i evropske istraživače. Svi CESSDA ERIC servis provajderi rade zajedno, razmenjuju dobijene rezultate istraživanja i doprinose razvoju CESSDA ERIC i zajedničkog CESSDA servisa, tako što su prilagođeni potrebama i zahtevima evropske istraživačke zajednice. Srpski servis provajder može da se razvija paralelno sa drugim servisima kroz učešće u projektima, koje, između ostalih, finansiraju i Evropska komisija i inovativni CESSDA ERIC fondovi.

Nacionalni pružalac usluga (Service Provider) je Data centar podataka Instituta ekonomskih nauka u Beogradu.