Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obeležilo je Dečiju nedelju obukama u cilju prevencije nasilja, a kako bi podržalo učenike, roditelje i škole u procesu obezbeđivanja sigurnog i podsticajnog okruženja za razvoj dece.

Prve radionice sa učenicima srednjih škola u Beogradu, organizovane kroz projekat „Moje je pravo da znam svoja prava i obaveze“ 4. i 5. oktobra, održane su u saradnji sa MUP i Udruženjem Prijatelji dece.

Ukupno će biti održano šest radionica, putem kojih će 120 predstavnika mladih iz učeničkih parlamenata iz srednjih škola u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Subotici, Kragujevcu i Novom Pazaru biti informisano o njihovim pravima i odgovornostima u skladu sa članovima iz Konvencije o pravima deteta, kao i prevenciji i zaštiti od svih vidova nasilja i zloupotrebe opojnih droga. Oni će u ulozi vršnjačkih edukatora organizovati niz radionica u svojim školama, čime će ove sadržaje učiniti dostupnim velikom broju učenika.

Takođe, zajedno sa UNODC, Kancelarijom UN za borbu protiv droge, 5. i 6. oktobra organizovana je obuka Jake porodice za 36 stručnih saradnika koji dolaze iz škola sa teritorije devet školskih uprava Ministarstva. Stručni saradnici će, potom, u narednom periodu organizovati primenu ovih obuka kako bi pružili podršku roditeljima i njihovoj deci u školi na prevazilaženju stresova koje nosi adolescentni period.

 

Realizaciju obe obuke finansijski je podržao OEBS.

 

Ministarstvo intenzivno radi na prevenciji pojave nasilja  i povećanju bezbednosti u školi organizacijom obuka za učenike, stručne saradnike iz škola koji će raditi sa grupama roditelja u svojim školama.