Ministarstvo prosvte, nauke i tehnološkog razvoja dodelilo je tradicionalne Svetosavske nagrade za doprinos obrazovanju. Nagrade je danas  dobitnicima uručio ministar Mladen Šarčević.

Nagrada odražava viševekovni duh Sveosavlja, za nju se vredi boriti, rekao je ministar Šarčević i dodao da su dobitnici pojedinci, ustanove i kompanije u zajedničkoj misiji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, misiji unapređenja obrazovanja.

Za doprinos obrazovanju Svetosavsku nagradu su dobili:

 1. Slobodanka Grčić, vaspitač i specijalista za muzičku kulturu u PU „Pčelica“, Sremska Mitrovica. Radeći u izdvojenom odeljenju učinila je da vrtić postane centar dešavanja u usnulom fruškogorskom selu. Posebno je posvećena pružanju podrške deci iz osetljivih grupa i razvoju saradnje sa roditeljima. Inicijator i nosilac brojnih inovatnih programa i projekata i autor stručnih radova.
 2. Osnovna škola „Branko Radičević“, Šid. I kada su preovlađivali otpori prema uključivanju obrazovanja dece migranata u rad škola, preuzeli su ulogu lidera u lokalnoj sredini i vrlo brzo postigli vidljive rezultate. Posebno su posvećeni razvoju vršnjačkog učenja, mentorstva i demokratske kulture.
 3. Osnovna škola „Svetislav Golubović Mitraljeta“, Batajnica. Predloženi su za nagradu od strane strukovnih udruženja koja se bave darovitim učenicima, ali i od lokalnih vlasti koje su prepoznale napore zaposlenih da obezbede kvalitetno obrazovanje za svu decu. Ponose se brojnim nagradama svojih učenika iz svih naučno-nastavnih oblasti.
 4. Osnovna škola „Radoje Domanović“, Niš. Otvorena, inovativna škola koja punu pažnju posvećuje postizanju najviših obrazovnih postignuća učenika. U svojoj sredini se ističe po manifestacijama koje organizuje i projektima kroz koje unapređuje nastavni rad.
 5. Dejana Vojinović, nastavnica matematike i računarstva u Osnovnoj školi „Lazar Savatić“, Zemun. Rezultati njenog nastavnog rada u prethodne četiri godine mere se kroz 150 nagrada koje postižu njeni učenici u matematici i programiranju, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.
 6. Milan Dragosavac, nastavnik tehnike i tehnologije i tehničkog i informatičkog obrazovanja u Osnovnoj školi „Đura Jakšić“, Kikinda. Ističe se po profesionalnom angažovanju u razvoju i primeni savremenih metoda i oblika rada, zbog čega je nagrađivan na pokrajinskom nivou, dok njegovi učenici postižu izuzetne rezultate na takmičenjima i konkursima iz oblasti tehnike.
 7. Branka Bešlić, priholog u Osnovnoj školi „Sonja Marinković“, Subotica. Kroz bogato profesionalno iskustvo stekla je brojna znanja i veštine, koje je ističu u stručnoj i prosvetnoj zajednici. Autor brojnih programa stručnog usavršavanja, nosilac i učesnik projekata, koordinator Mreže za podršku IO i mentor za podršku učenicima migrantima u Republici Srbiji.
 8. Sofija Sviderski, učenica šestog razreda u OŠ „Janko Veselinović“ u Beogradu i šestog razreda OMŠ „Petar Konjović“ u Beogradu. Svestranost u angažovanju i uspesima. Osvajač nagrada iz matematike, a pored toga i osvajač 30 nagrada na takmičenjima u sviranju gitare, od čega su čak 23 prve nagrade.
 9. Poljoprivredno-veterinarska škola „Svilajnac“. Škola internatskog tipa sa tradicijom dugom 60 godina. Uključena je u brojne projekte za razvoj stručnog obrazovanja. Za ukupni kvalitet rada ocenjena je najvišom ocenom u procesu spoljašnjeg vrednovanja. Uspešno rukovodi ekonomijom veličine 140 hektara, a sve zahvaljujući stručnom kadru i timskom radu.
 10. Anja Kovačević, učenica četvrtog razreda prirodno-matematičkog smera u Trinaestoj beogradskoj gimnaziji. Osvajač nagrada iz fizike, matematike i hemije na nacionalnom nivou. Osim toga, poseduje posebne sklonosti ka učenju stranih jezika – kineskog, engleskog i francuskog. Nosilac stipendije Dositej i društveno angažovana u manifestacijama za mlade.
 11. Marjan Lj. Ivanov, nastavnik elektro grupe predmeta u Srednjoj tehničkoj školi „Mihajlo Pupin“, Kula. Autor udžbenika i stručnih radova, predavač u projektima u okviru energetskih i poslovnih foruma. Istaknuto mesto u Zajednici elektrotehničkih škola i Društvu za obnovljive izvore energije. Energetski menadžer Opštine Kula. Kao istaknuti nastavnik stekao je zvanje samostalnog pedagoškog savetnika.
 12. Dragan Tucaković, direktor Tehničke škole Užice. Kandidat koga su za ovu nagradu predložilo 17 predlagača iz oblasti obrazovanja i privrede. Ističe se u promociji koncepta dualnog obrazovanja koji je ugradio u školu kojom rukovodi. Rukovodi školom koja je uključena u brojne projekte za razvoj stručnog obrazovanja.
 13. Đorđe Ogrizović, student prve godine Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd. Do sada je osvojio preko 100 nagrada na nacionalnom i međunarodnom nivou. Pre dve godine Svetska organizacija za zaštitu intelektualne svojine ga je proglasila za najboljeg mladog naučnika – inovatora među srednjoškolcima. Od 2017. godine stipendista našeg ministarstva u svojstvu mladog istraživača.
 14. dr Vesna Damnjanović, vanredni profesor na Fakultetu organizacionih nauka. Već 15 godina se bavi pripremom talentovanih studenata za svetska takmičenja u rešavanju poslovnih problema. Pokretač i organizator velikog međunarodnog takmičenja u rešavanju studije slučaja. Višegodišnje iskustvo u mentorisanju pobedničkoh timova studenata FON-a na ovim takmičenjima.
 15. doc. Dr Miloš Stanković, profesor na Visokoj školi za menadžment i ekonomiju, Kragujevac. Za istraživačke radove i inovacije u oblasti ekologije, kojima se bavi 16 godina, dobio je brojna domaća i svetska priznanja. Jedan od retkih dobitnika Akademske nagrade za životno delo koje dodeljuje Republika Kina. Među inovacijama ističemo uređaj za uništavanje ambrozije na ekološki način.
 16. Visoka hotelijerska škola strukovnih studija, Beograd. Postiže istaknute rezultate u oblasti razvoja stručnih kadrova i u razvojno-istraživačkom radu. Proaktivno deluje u oblasti međunarodne saradnje, kroz organizaciju kongresa i projekata. Stidenti ove visoke škole postižu brojne nagrade na međunarodnim takmičenjima.
 17. Goran Vesić, gradski menadžer Grada Beograda. Pokrenuo je brojne akcije, među kojima ističemo osnivanje Fondacije za mlade talente Grada Beograda, projekat za racionalizaciju mreže škola, besplatnu školu košarke za devojčice. Inicijator je brojnih mera za povećanje bezbednosti dece u školama i u saobraćaju. Doprineo je povećanju prostornih kapaciteta u brojnim objektima na teritoriji Grada Beograda, kao i otvaranju pet novih objekata predškolskih ustanova.
 18. Kompanija VISA. Kroz realizaciju i podršku globalnih projekata koji imaju za cilj finansijsku inkluziju, doprinosi afirmaciji obrazovanja na svim nivoima. U partnerstvu sa našim ministarstvom, pokrenut je pilot projekat uključivanja finansijskog opismenjavanja u sistem obrazovanja. Pored toga, ova kompanija pomaže formalnom i neformalnom obrazovanju nadarenih učenika i studenata.
 19. Kompanija TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd. Društveno odgovorna kompanija koja je dala podršku za realizaciju 45 projekata u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, kao i za opremanje škola IKT opremom. Poznati su po projektu „Stvaramo znanje“ u kome su opremili 20 informatičkih kabineta u isto toliko škola.
 20. Fondacija UNIVEREKSPORT. Pruža ključnu podšku u realizaciji Projekta „Preduzetne škole“, koji se realizuje u oko 40 škola sa ciljem razvoja preduzetništva i projektne nastave. Kao partner našeg ministarstva uključena je u Karavan „Duh mladosti“, kojim se promovišu aktivizam i dualno obrazovanje.
 21. Regionalni centar za talente Beograd 2. U poslednjih pet godina polaznici ovog centra su osvojili čak 51 medalju. U prethodnoj godini su organizovali Svetski geografsku olimpijadu, manifestaciju za studente, osnovali su Nacionalnu geografsku olimpijadu. Daju vidljiv doprinos razvoju formalnog i neformalnog obrazovanja za darovite učenike.
 22. Kompanija „KNjAZ MILOŠ“ a.d. Aranđelovac. Tokom 2017. godine kompanija je uložila značajna sredstva u Projekat „Pokrenimo našu decu“, sa ciljem reafirmacije vaspitne uloge škola i unapređivanja zdravlja dece. Tokom ovog projekta škole su dobile podšku u obukama i sredstvima za važbanje, a obezbeđene su i vredne nagrade za najuspešnije pojedince i škole.
 23. Koncern BAMBI a.d. Požarevac. Izuzetno vrednom donacijom ističe se kao primer društveno odgovornog ponašanja. Donacijama koje su opredeljene za 50 osnovnih škola širom Srbije, omogućeni su bolji uslovi za kvalitetnu nastavu i učenje. Takođe, dugi niz godina unazad Bambi je kroz brojne akcije i kampanje pomagao ustanovama obrazovanja, kao partner našeg ministarstva.