Јавне расправе

Јавна расправа о Предлогу Стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године

Јавна расправа o Нацрту закона о иновационој делатности

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о просветној инспекцији

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о високом образовању

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о студентском организовању

Jавна расправа о Предлогу стратегије развоја образовања и васпитања у РС до 2030. године

Почела јавна расправа о Предлогу АП Стратегије паметне специјализације у РС за период од 2021. до 2022. године

Јавна расправа о Предлогу стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године – Моћ знања, са Акционим планом за период 2021-2023. године

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о заштити пословне тајне

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о жиговима

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ

Због техничких проблема са електронском поштом рок за достављање образаца са примедбама и сугестијама на Нацрт закона продужава се до 24. априла 2019. године

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о дуалном моделу студија у високом образовању

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о науци и истраживањима

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о Фонду за науку Републике Србије

Јавни позив за пријављивање кандидата за чланове Националног савета за високо образовање

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о уџбеницима

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О НАЦИОНАЛНОМ ОКВИРУ КВАЛИФИКАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о просветној инспекцији

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Закона о дуалном образовању

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о основама система образовања и васпитања

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Закона о професијама од посебног интереса за Републику Србију и условима за њихово обављање

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Закона о високом образовању

  Јавне расправе, 2016. година 

ИЗВЕШТАЈ СА ЈАНЕ РАСПРАВЕ о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о жиговима можете преузети ОВДЕ


 

Јавна расправа о Предлогу стратегије интелектуалне својине за период од 2016. до 2020. године

Јавна расправа о Предлогу стратегије, спроводи се у периоду од 3. до 22. новембра 2016. године. Учесници у јавној расправи су сви субјекти заинтересовани за питања система заштите интелектуалне својине: државни органи који се баве спровођењем права интелектуалне својине, носиоци права, привредни субјекти, адвокати, заступници уписани у Регистар заступника који води Завод за интелектуалну својину и други.


 

Jавнa расправa о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о жиговима

Министарство просвете, науке и технолошког развоја отвара јавну расправу о Нацрту Правилника о критеријумима за формирање највише малопродајне цене уџбеника, приручника и наставних материјала са ПДВ-ом и начин рада Комисије за одређивање највише малопродајне цене уџбеника, приручника и наставних материјала са ПДВ-ом.

Текст нацрта Правилника припремила је радна група коју чине представници Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Отварањем овог линка приступате онлајн алатки којом сами можете проверити колика би била цена уџбеника када би се утврђивала према Предлогу правилнка.

Заинтересовани могу учествовати у јавној расправи преко формулара за предлоге и сугестије. Попуњен формулар потребно је послати на е-мејл адресу: razvoj@mpn.gov.rs најкасније до 10. јула 2016. године.

Јавна набавка број ОП/У/16/21 - Организација скупова и службених путовања у земљи и иностранству


Јавна набавка ОП/У/15/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике и просветне саветнике за спречавање осипања за 60 учесника


Јавна набавка ОП/У/14/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике, просветне саветнике и просветне инспекторе за превенцију и спречавање дискриминације у образовању за 300 учесника


Јавна набавка број ОП/Д/05/21 - Техничка подршка спровођењу државне матуре


Јавна набавка број ПП/Д/04/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу


Јавна набавка број ОП/Д/04/21 - Набавка софтверског решења за регистар уџбеника


Јавна набавка број ОП/Д/03/21- Сервери и сервесрка опрема


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 3


Јавна набавка број ОП/У/08/21 - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу


Jавнa набавкa број ОП/13/21 - Услуге објављивања информативних огласа


Јавна набавка број ОП/У/12/21 - Текуће поправке и одржавање возила


Јавна набавка број ПП/Д/02/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава који су одговарајућим прилагођавањем формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју или инвалидитетом који похађају основну школу


Јавна набавка број ПП/Д/03/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа (за партије обустављене Одлуком о обустави број 404-02-54/2021-17/8 од 23.06.2021.)


Јавна набавка број ПП/У/02/21 – Пружање услуге одржавања софтвера за финансијско пословање


Јавна набавка број ПП/У/01/21 – Пружање услуге одржавања софтвера и базе података система за подршку рада аналитичара


Јавна набавка број ПП/Д/01/21 - Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, редни број набавке 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 2б


Јавна набавка број OП/У/11/21 – Услуге превођења


Јавнa набавкa број OП/У/10/21 – Услуге oбјављивања информативних огласа


Јавнa набавкa број OП/У/05/21 – Методологија за развој планова и програма наставе и учења за дуалне образовне профиле


Јавнa набавкa број OП/У/06/21 – Праћење налога и комуникација на друштвеним мрежама


Јавнa набавкa број OП/У/04/21 – Пружање стручне помоћи за спровођење набавки по пројекту из кредита ЕИБ-А - "Повезане школе у Србији"


Jавна набавка број ОП/У/07/21 - Фото и видео праћење догађаја МПНТР


Јавнa набавкa број OП/Д/02/21 – Рачунари за потребе опремања рачунарских кабинета у основним и средњим школама


Јавнa набавкa број OП/Д/01/21 – Набавка софтверских модула за проширење функционалности ЈИСП-а


Јавна набавка број OП/У/03/21 – Организација и реализација јединственог програма састављеног од три обуке за саветнике, спољне сараднике


Јавна набавка број OП/У/02/21 – Закуп службених аутомобила


Јавна набавка број OП/У/01/21 - Услуге ревизије (верификације) трошкова Националне агенције у програму Еразмус+ за 2020. годину