Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

„Službeni glasnik RS“, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19 (čl. 29-32. nisu u prečišćenom tekstu) i 6/20 (čl. 23-25. nisu u prečišćenom tekstu

Pravilnici
 • Pravilnik o resursnom centru

(Službeni glasnik RS, br. 80/2021)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2021/2022. godinu

(„Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 5/21)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o programu nastave i učenja za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja
  („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 5/21)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o programu nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja
  („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 5/21)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o programu nastave i učenja za drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja
  („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 5/21)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

*Teskt pravilnika

 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanj

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 115/20)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 115/20)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o programu nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS– Prosvetni glasnik“, broj 8/20)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje („Službeni glasnik RS“, broj 104/20)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS– Prosvetni glasnik“, broj 6/20)

*Tekst pravilnika + Prilog 1 + Prilog 2 + Prilog 3

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS– Prosvetni glasnik“, broj 6/20)

*Tekst pravilnika + Prilog

 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS– Prosvetni glasnik“, broj 6/20)

*Tekst pravilnika + Prilog 1 + Prilog 2 + Prilog 3

 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS– Prosvetni glasnik“, broj 6/20)

*Tekst pravilnika + Prilog 1 + Prilog 2 + Prilog 3

 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS– Prosvetni glasnik“, broj 6/20)

*Tekst pravinika + Prilog 1 + Prilog 2 + Prilog 3

 • Pravilnik o opštim standardima postignuća za maternji jezik za kraj prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja

*Tekst pravilnika + prilozi:

 Albanski jezik
Bosanski jezik
Bugarski jezik
Hrvatski jezik
Mađarski jezik
Rumunski jezik
Rusinski jezik
Slovački jezik

 • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu

*Tekst pravilnika Tabelarni prikaz kalendara 

 • Pravilnik o planu i programu nastave i učenja za učenike sedmog i osmog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja sa posebnim sposobnostima za matematiku („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, broj 3/20)

*Tekst pravilnika + Prilog: Plan i program

 • Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru („Službeni glasnik RS“, broj 87/19)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu („Službeni glasnik RS“, broj 87/19)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o bližim uslovima u postupku dodele jedinstvenog obrazovnog broja („Službeni glasnik RS“, broj 81/19)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o jedinstvenom informacionom sistemu prosvete („Službeni glasnik RS“, broj 81/19)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o   planu nastave i učenja za učenike sedmog i osmog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja obdarne za matematiku ( „Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 12/19)

*Tekst pravilnikaPrilog: Plan nastave i učenja

 • Pravilnik o   izmenama i dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu za učenike sedmog i osmog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja obdarene za matematiku ( „Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 12/19)

*Tekst pravilnika Prilog: Programi predmeta

 • Pravilnik o   izmeni Pravilnika o nastavnom programu za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja ( „Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 12/19)

*Tekst pravilnikaPrilog:  Program predmeta Tehnika i tehnologija

 • Pravilnik o  programu nastave i učenja za predmet Srpski kao strani jezik ( „Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 11/19)

*Tekst pravilnika + Prilog:  Program nastave i učenja

 • Pravilnik o  Opštim standardima postignuća za predmet Srpski kao strani jezik za kraj prvog i drugog ciklusa obaveznog obrazovanja, opšteg srednjeg obrazovanja i osnovnog obrazovanja odraslih ( „Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 11/19)

*Tekst pravilnika Prilog:  Opšti standardi postignuća

 •  Pravilnik o programu nastave i učenja za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja ( „Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 11/19)

*Tekst pravilnika Prilog:  Program nastave i učenja

 • Pravilnik dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 11/19)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 10/19)

*Tekst pravilnikaProgram predmeta

 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi („Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik”, broj 9/19)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje („Službeni glasnik RS“, broj 46/19)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o planu i programu nastave i učenja za osnovno baletsko obrazovanje i vaspitanje („Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik” broj 7/19)

*Tekst pravilnika + Plan i program nastave i učenja

 • Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 41/19)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik  izmenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita („Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik”, broj 5/19)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik planu i programu nastave i učenja za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje („Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik”, broj 5/19)

*Tekst pravilnikaPlan i program nastave i učenja

 • Pravilnik  programu nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik”, broj 5/19)

*Tekst pravilnika + Program nastave i učenja 

 • Pravilnik programu nastave i učenja za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik”, broj 5/19)

*Tekst pravilnikaProgram nastave i učenja 

 • Pravilnik kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2019/2020. godinu (Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik”, broj 5/19)

*Tekst pravilnikaTabelarni pregled kalendara

 • Pravilnik kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu (Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik”, broj 5/19)

*Tekst pravilnikaTabelarni pregled kalendara

 • Pravilnik o organizaciji i ostvarivanju nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 30/19)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o organizaciji i ostvarivanju ekskurzije u srednjoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 30/19)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS-Prosvetni glasnik“, broj 3/19)

*Tekst pravilnika VI razred-prilog 1 + VI razred-prilog 2 + VI razred-prilog 3 + VI razred-prilog 4VI razred-prilog 5VI razred-prilog 5a + VI razred-prilog 5b

 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja za drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS-Prosvetni glasnik“, broj 3/19)

*Tekst pravilnika II razred-prilog 1II razred-prilog 2II razred-prilog 3II razred-prilog 4 + II razred-prilog 5 + II razred-prilog 5aII razred-prilog 5b

 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o nastavnom programu za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS-Prosvetni glasnik“, broj 3/19)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o model ustanovi („Službeni glasnik RS“, broj 20/19)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanove („Službeni glasnik RS“, broj 20/19)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik  o izmenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija („Služeni glasnik RS-Prosvetni glasnik broj 1/19)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o dopuni Pravilnika planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovnja i vaspitanja i programu nastave i učenja za  prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Služeni glasnik RS-Prosvetni glasnik broj 1/19)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o opštinskom savetu roditelja („Službeni glasnik RS“, broj 72/18)

* Tekst pravilnika

 • Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom („Prosvetni glasnik“, broj 17/18)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom („Službeni glasnik RS“ , broj 80/18)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanja prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje („Službeni glasnik RS“, broj 74/2018)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o Standardima  kompetecija za profesiju vaspitača i njegovog profesionalnog razvoja ( „Službeni glasnik RS-Prosvetni glasnik“, broj 16/18)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja ( „Službeni glasnik RS-Prosvetni glasnik“, broj 16/18)

*Tekst pravilnikaOsnove programa predškolskog obrazovanja i vaspitanja

 •  Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada (,,Službeni glasnik RS, br. 68/18)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, broj 14/18)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o programu obuke i polaganju ispita za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 63/18)

*Tekst pravilnika + Obrazac licence

 • Pravilnik o standardima postignuća za predmet Maternji jezik i književnost za kraj srednjeg obrazovanja („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, broj 13/18.)

*Tekst pravilnika + PrilogStandardi postignuća za za predmet Maternji jezik i književnost za kraj srednjeg obrazovanja: Albanski jezik i književnost Bosanski jezik i književnost Bugarski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnostMađarski jezik i književnost Rumunski jezik i književnostRusinski jezik i književnost Slovački jezik i književnost

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u Računarskoj gimnaziji u Beogradu

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o Programu nastave i učenja za prvi razred gimnazije

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2018/2019. godinu

*Tekst pravilnika + Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2018/2019. godinu

 • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2018/2019. godinu

* Tekst pravilnika + Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2018/2019. godinu

 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik  o izmenama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja

*Tekst pravilnika

 •   Pravilnik o izmeni Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju

*Tekst pravilnika

 •  Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku  („Službeni glasnik RS-Prosvetni glasnik“, broj 3/18)

* Tekst pravilnika

 • Pravilnik o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu („Službeni glasnik RS“, br. 28/2018)

*Tekst pravilnika + Obrasci

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu Škole za muzičke talente u Ćupriji („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik “, broj 11/17)

*Tekst pravilnika + Prilog

 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik “, broj 11/17)

* Tekst pravilnika

 • Pravilnik o Opštim standardima postignuća za kraj osnovnog obrazovanja za strani jezik („Službeni glasnik RS“, broj 78/17)

* Tekst pravilnika + Prilog

 • Pravilnik o izmenama i dopunama  Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

* Tekst pravilnika + programi za peti razred

 • Pravilnik o  stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Službeni glasnik RS“, broj 81/17)

* Tekst pravilnika

 • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2017/2018. godinu

Tekst pravilnika Tabelarni pregled kalendara

 • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2017/2018. godinu

*Tekst pravilnikaTabelarni pregled kalendara

 • Pravilnik o Opštim standardima postignuća za predmet Srpski kao nematernji jezik za kraj prvog i drugog ciklusa obaveznog obrazovanja, opšteg srednjeg obrazovanja i osnovnog obrazovanja odraslih- („Službeni glasnik RS“, broj 55/17)

*Tekst pravilnika + prilogOpšti standardi postignuća za  predmet Srpski kao nematernji jezik za kraj prvog i drugog ciklusa obaveznog obrazovanja, opšteg srednjeg obrazovanja i osnovnog obrazovanja odraslih: *Tekst priloga

*Tekst ispravke pravilnika

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 73/16)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 73/16)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja  („Službeni glasnik RS“, br. 73/16)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju  („Službeni glasnik RS“, br. 73/16)

*Tekst pravilnika

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2016/2017. godinu (Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 8/2016)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednje škole za školsku 2016/2017. godinu (Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 8/2016)

*Tekst pravilnika

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja – u toku jula 2015. održana je javna rasprava o Nacrtu zakona

*Preuzmite Nacrt Zakona

 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2015./2016. godinu („Službeni glasnik RS-Prosvetni glasnik“, broj 2/16.)

*Tekst pravilnika

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: (Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 55/2013)

*Tekst Zakona

 • Pravilnik o bližim uslovima za izbor direktora  ustanova obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“broj 108/15)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o opštim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja i srednjeg stručnog obrazovanja u delu opšteobrazovnih predmeta: („Službeni glasnik RS“, broj 117/2013)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Službeni glasnik RS“, br. 86/2015)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o opštim standardima postignuća za osnovno obrazovanje odraslih: („Službeni glasnik RS“, broj 50/2013)

*Tekst pravilnika

 

 • Pravilnik o Standardima kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja: („Službeni glasnik RS“, broj 38/2013)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o standardima uslova za ostvarivanje posebnih programa u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja: („Službeni glasnik RS“, broj 61/2012)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru („Službeni glasnik RS“, broj 34/2012)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanova: („Službeni glasnik RS“, broj 9/2012)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o obrascu legitimacije prosvetnog inspektora i prosvetnog savetnika: („Sl. glasnik RS“, br. 70/2011 i 69/2015)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu: („Službeni glasnik RS“, broj 44/2011)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita za sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja: („Službeni glasnik RS“, broj 8/2011)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje („Službeni glasnik RS“, broj 76/2010)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku („Službeni glasnik RS“, broj 63/2010)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje: („Službeni glasnik RS“, broj 30/2010)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu: („Službeni glasnik RS“, broj 30/2009)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o ispitu i stručnom usavršavanju prosvetnih savetnika („Službeni glasnik RS“, broj 78/2013 i 86/2013)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Službeni glasnik RS“, broj 105/15)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika: („Službeni glasnik RS“, br. 22/2005, 51/2008)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 5/2011)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o programu svih oblika rada stručnih saradnika („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 5/2012)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanova(Sl. glasnik RS br 9/12)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Prosvetni glasnik, broj 12/14)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (Prosvetni glasnik, br. 11/12 i 15/13)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi (Prosvetni glasnik, br. 11/12 i 15/13)

*Tekst pravilnika

Uredbe
 • Uredba o kriterijumima za donošenje akta o mreži predškolskih ustanova i akta o mreži osnovnih škola: („Službeni glasnik RS“, broj 80/2010)

*Tekst uredbe

Uputstva
 • Stručno uputstvo o formiranju odeljenja i načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2019/20. godinu

*Tekst uputstva

 • Uputstvo o postupanju ustanova obrazovanja i vaspitanja i centara za socijalni rad-organa starateljstva u zaštiti dece od nasilja 

*Tekst uputstva

 • Uputstvo o zaštiti i bezbednosti dece i učenika u ustanovi

*Tekst uputstva

 • Stručno uputstvo o formiranju odeljenja i načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2018/2019. godinu:

* Tekst  stručnog uputstva

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

(„Službeni glasnik RS“, br. 18/10, 101/17, 113/17 – drugi zakon i 10/19)

Pravilnici
 • Pravilnik o vrsti, nazivu, sadržaju i izgledu obrazaca evidencija i javnih isprava i načinu njihovog vođenja, popunjavanja i izdavanja u predškolskoj ustanovi (Službeni glasnik RS“, br. 63/19)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti predškolske ustanove („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 1/2019)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja ishrane dece u predškolskoj ustanovi (Službeni glasnik RS“, broj 39/18)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa („Prosvetni glasnik“, broj 14/06)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o normativu sredstava za realizaciju vaspitno obrazovnog programa u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik RS“, broj 46/94)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova za decu („Službeni glasnik RS“, br. 50/94 i 6/96)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o merilima za utvrđivanje ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama („Službeni glasnik RS“, broj 146/14)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu (Službeni glasnik RS“, broj 44/11)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o kriterijumima za utvrđivanje manjeg odnosno većeg broja dece od broja koji se upisuje u vaspitnu grupu ( „Službeni glasnik RS“, broj 44/11)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o sadržaju obrazaca i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik RS“, broj 59/10)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje pripremnog predškolskog programa („Prosvetni glasnik RS“, broj 5/12)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o vrstama, načinu ostvarivanja i finansiranja posebnih, specijalizovanih programa i drugih oblika rada i usluga koje ostvaruje predškolska ustanova („Službeni glasnik RS“, broj 26/13)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o vrsti stručne spreme vaspitača, medicinskih sestara i stručnih saradnika u dečjem vrtiću („Službeni glasnik SRS – Prosvetni glasnik“, broj 1/89)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o normativu društvene ishrane dece u ustanovama za decu („Službeni glasnik RS“, broj 50/94)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o osnovama programa odmora, rekreacije, klimatskog oporavka i nastave u prirodi („Službeni glasnik RS“, broj 52/95)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja socijalne zaštite dece u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik RS“, broj 131/14)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja nege i preventivno-zdravstvene zaštite dece u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik RS, broj 112/17)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o posebnom programu ostvarivanja vaspitno-obrazovnog rada u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o standardima uslova za ostvarivanje posebnih programa u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja („Službeni glasnik RS“, broj 61/12)

*Tekst pravilnika

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

(„Službeni glasnik RS“, br. 55/13, 101/17, 27/18 – drugi zakon i 10/19)

Pravilnici
 • Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti osnovne škole („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 5/2019 od 27.5.2019. godine, a stupio je na snagu 4.6.2019);

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, br. 34/2019 od 17.5.2019. godine, stupio je na snagu 25.5.2019, a primenjuje se počev od školske 2019/2020. godine).

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 55/13, 101/17, 27/18 – dr. zakon i 10/19)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon i 10/19)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 82/18)

*Teskt pravilnika

 • Pravilnik o bližim uslovima za organizovanje, ostvarivanje i praćenje ishrane u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, br 68/18)

*Tekst pravilnikaStručno uputstvo za organizovanje, ostvarivanje i praćenje ishrane učenika u osnovnoj školi-smernice i preporuke

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Prosvetni glasnik“, br. 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11, 7/11, 1/13, 4/13, 14/13, 5/14, 11/14, 11/16 i 6/17)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Prosvetni glasnik“, br. 1/05, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 7/11, 1/13 i 11/14 i 11/16)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Prosvetni glasnik“, broj 10/17)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Prosvetni glasnik“, 3/06, 15/06, 2/08, 3/11, 7/11, 1/13, 11/14, 11/16 i 7/17)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Prosvetni glasnik“, br. 6/07, 2/10, 3/11, 1/13, 4/13, 11/16, 6/17, 8/17 i 9/17)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom programu za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Prosvetni glasnik“ br. 5/08, 3/11,1/13, 5/14, 11/16 i 11/16-dr.propis)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom programu za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Prosvetni glasnik“, br. 6/09, 3/11, 8/13, 11/16 i 11/16-dr.propis)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Prosvetni glasnik“, br. 2/10, 3/11, 8/13, 5/14, 11/16, 11/16-dr. propis i 7/17)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Prosvetni glasnik“, 1/11, 1/12, 1/14, 12/14 i 2/18)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog baletskog obrazovanja i vaspitanja („Prosvetni glasnik“, broj 18/07)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja („Prosvetni glasnik“, broj 5/10)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu za učenike sedmog i osmog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja obdarene za matematiku („Prosvetni glasnik“, broj 2/13)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog vaspitanja i obrazovanja za učenike lako mentalno ometene u razvoju („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, broj 19/93)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o planu i programu vaspitno obrazovnog rada u osnovnoj školi za decu oštećenog vida („Službeni glasnik SRS“, broj 32/86 i „Prosvetni glasnik SRS“, broj 7/79 i 85/86)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o planu i programu osposobljavanja nastavnika koji ostvaruju predmetnu nastavu od V do VIII razreda osnovne škole i u školama za srednje obrazovanje učenika ometenih u razvoju („Prosvetni glasnik RS“ br. 3/98)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu predmeta Građansko vaspitanje – saznanje o sebi i drugima za prvi razred osnovne škole („Prosvetni glasnik“, broj 5/01)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu predmeta Građansko vaspitanje saznanje o sebi i drugima za drugi razred osnovne škole („Prosvetni glasnik“ broj 8/03)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu predmeta Građansko vaspitanje – saznanje o sebi i drugima za treći razred osnovne škole („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, broj 20/04)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu predmeta Građansko vaspitanje – Saznanje o sebi i drugima za četvrti razred osnovne škole („Službeni glasnik RS- Prosvetni glasnik“, broj 15/05)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu predmeta Građansko vaspitanje za peti razred osnovne škole („Prosvetni glasnik“, br. 15/05)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu predmeta Građansko vaspitanje za sedmi razred osnovne škole („Prosvetni glasnik“, br. 7/07)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu predmeta Građansko vaspitanje za osmi razred osnovne škole („Prosvetni glasnik“, br. 6/08)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu predmeta Verska nastava za prvi razred osnovne škole („Prosvetni glasnik „, broj 5/01)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu predmeta Verska nastava za treći razred osnovne škole („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, broj 23/04)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu predmeta Verska nastava za četvrti razred osnovne škole („Prosvetni glasnik“, broj 9/05)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu predmeta Verska nastava za peti razred osnovne škole („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, broj 9/05)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu predmeta Verska nastava za sedmi razred osnovne škole („Prosvetni glasnik RS“, broj 2/08)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu predmeta Verska nastava za osmi razred osnovne škole („Prosvetni glasnik RS“, broj 7/08)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za učenike sa poremećajem u ponašanju u školi za osnovno i srednje obrazovanje „Vožd“ u Beogradu („Prosvetni glasnik“, br. 11/97 i 12/07)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o Programu ogleda dvojezične nastave na srpskom i francuskom jeziku u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Prosvetni glasnik“, broj 6/04)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o Programu ogleda za učenike sedmog i osmog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja obdarene za matematiku („Prosvetni glasnik“, broj 9/09)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o Programu ogleda dvojezične nastave na srpskom i engleskom jeziku u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Prosvetni glasnik“, broj 12/06)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda italijanskog jezika kao obaveznog predmeta za osnovnu školu („Prosvetni glasnik“ broj 4/01)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o bližim uslovima organizovanja celodnevne nastave i produženog boravka („Službeni glasnik RS“, broj 77/14)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („službeni glasnik rs“, broj 67/13)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2017/2018. godinu („Prosvetni glasnik“, broj 6/17)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, broj 11/12, 15/13, 10/1611/16, 2/17 i 11/17)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 i 3/17)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi („Prosvetni glasnik“, br. 18/13 i 2/17)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj baletskoj školi („Prosvetni glasnik“, br. 11/12 i 18/13)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o stepenu i vrsti stručne spreme nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u osnovnoj školi za gluve i nagluve učenike („Prosvetni glasnik RS“, broj 4/98)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u školi za osnovno i srednje obrazovanje „Vožd“ u Beogradu („Prosvetni glasnik“, br. 11/97, 3/05, 4/09 i 2/17)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o programu za ostvarivanje ekskurzije u prvom i drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja(„Prosvetni glasnik“, broj 7/10)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 55/06, 51/07, 67/08, 39/11, 82/12, 8/13, 70/15 i 81/17)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o diplomama za izuzetan uspeh učenika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 37/93 i 42/93)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o normi časova neposrednog rada sa učenicima, nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Prosvetni glasnik“, br. 2/92 i 2/00)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o uslovima i postupku napredovanja učenika osnovne škole („Službeni glasnik RS“, broj 47/94)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o normativima školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, broj 4/90)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje izbornih programa obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim školama („Službeni glasnik SRS – Prosvetni glasnik“, broj 27/87)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS „, broj 73/16)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 73/16)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju („Službeni glasnik RS „, broj 73/16)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o normativu školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava za osnovnu muzičku školu („Prosvetni glasnik“, broj 19/97)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o opštim standardima postignuća za osnovno obrazovanje odraslih („Službeni glasnik RS“, br. 50/13 i 115/13)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o obrazovnim standardima za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja za predmete srpski jezik, matematika, priroda i društvo („Prosvetni glasnik“, broj 5/11)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o opštim standardima postignuća – obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja („Prosvetni glasnik“, broj 5/10)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o opštim standardima postignuća za kraj osnovnog obrazovanja za strani jezik („Službeni glasnik RS“, broj 78/17)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o Opštim standardima postignuća za predmet Srpski kao nematernji jezik za kraj prvog i drugog ciklusa obaveznog obrazovanja, opšteg srednjeg obrazovanja i osnovnog obrazovanja odraslih („Službeni glasnik RS“, broj 55/17)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja za bosanski jezik („Službeni glasnik RS-Prosvetni glasnik“, broj 13/16)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o osnovama vaspitnog programa („Prosvetni glasnik“, broj 3/15)

*Tekst pravilnika

 

 

Uredbe
 • Uredba o organizovanju i ostvarivanju verske nastave i nastave alterantivnog predmeta u osnovnoj i srednjoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 46/01)

*Tekst uredbe

Odluke
 • Odluka o obrazovanju Komisije za versku nastavu u školi („Službeni glasnik RS“, br. 9/14, 10/17, 31/17 i 73/17)

*Tekst odluke

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

(Sl. glasnik RS br. 55/13 , 101/17 )

Pravilnici
 •  Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika  o evidenciji u srednjoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 82/18)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o programu opšte i umetničke mature (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik broj 11/17)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o programu stručne mature i završnog ispita (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik broj 1/18)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o opštim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja i srednjeg stručnog obrazovanja u delu opšteobrazovnih predmeta (Službeni glasnik RS broj 117/13)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o upisu učenika u srednju školu (Službeni glasnik RS broj 38/17 , 51/17 , 81/17)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o javnim ispravama koje izdaje srednja škola (Službeni glasnik RS broj 31/06 , 51/06 , 44/13 , 43/15)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o diplomama za izuzetan uspeh učenika u srednjim školama (Službeni glasnik RS broj 37/93 , 43/15)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o opštim standardima postignuća za Srpski kao nematernji jezik za kraj prvog i drugog ciklusa obaveznog obrazovanja, opšteg srednjeg obrazovanja i osnovnog obrazovanja odraslih (Službeni glasnik RS broj 55/17)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju (Službeni glasnik RS broj 73/16)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja (Službeni glasnik RS broj 72/15 , 84/15 , 73/16)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o evidenciji u srednjoj školi (Službeni glasnik RS broj 31/06 , 51/06 , 44/13 , 55/14 , 73/16)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje dvojezične nastave (Službeni glasnik RS broj 105/15 , 50/16 , 35/17)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o pedagoškoj normi svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik broj 1/92 , 23/97 , 2/00)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2017-2018 godinu (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik broj 6/17)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodijne za školsku 2017-2018 godinu (Službeni list APV broj 26/17 , 56/17)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za gimnaziju (Službeni glasnik SRS – Prosvetni glasnik broj 5/90 , Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik broj 11/17)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o programu ogleda za primenu pristupa nastavi usmerenoj na učenje i razvoj kompetencija učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju i razvijanje škola vežbaonica (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik broj 11/14 , 14/14)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik broj 5/91 , 1/92 , 21/93 , 3/94 , 7/96 , 7/98 , 3/99 , 6/01 , 3/03 , 8/03 , 11/04 , 5/05 , 6/05 , 2/07 , 4/07 , 7/08 , 11/08 , 5/11 , 8/11 , 9/13 , 6/14 , 5/15 – dr. propis, 8/15 – dr. propis, 16/15 – dr. propis,  21/15 – dr. propis)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik broj 15/13 , 11/16 , 2/17 , 11/17)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik broj 5/17)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u Matematičkoj gimnaziji (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik broj 12/16 , 13/16 – ispravka)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik broj 8/04 , 2/05 , 4/09)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o programu ogleda za učenike sedmog i osmog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja obdarene za matematiku (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik broj 4/04 , 26/04)

 *Tekst pravilnika

Zakon o obrazovanju odraslih

(„Službeni glasnik RS“, broj 55/2013)

Pravilnici
 • Pravilnik o o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih („Službeni glasnik RS“, broj 89/15)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o izmenama pravilnika o vrsti, nazivu i sadržaju obrazaca i načinu vođenja evidencija i nazivu, sadržaju i izgledu obrazaca javnih isprava i uverenja u obrazovanju odraslih („Službeni glasnik RS“, broj 102/15)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o vrsti, nazivu i sadržaju obrazaca i načinu vođenja evidencija i nazivu, sadržaju i izgledu obrazaca javnih isprava i uverenja u obrazovanju odraslih  („Službeni glasnik RS“, broj 89/15)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja odraslih („Prosvetni glasnik RS“, br. 13/13)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o izmeni pravilnika o uslovima u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i stepena i vrste obrazovanja nastavnika i andragoških asistenata za ostvarivanje nastavnog plana i programa osnovnog obrazovanja odraslih (Sl. gl. RS – Prosv. glasnik br. 18/13)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o uslovima u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i stepena i vrste obrazovanja nastavnika i andragoških asistenata za ostvarivanje nastavnog plana i programa osnovnog obrazovanja odraslih (“Prosvetni glasnik”, broj 13/13)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o opštim standardima postignuća za osnovno obrazovanje odraslih (“Prosvetni glasnik”, broj 115/13)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o opštim standardima postignuća za osnovno obrazovanje odraslih sredstvima („Službeni glasnik RS“, broj 50/2013)

*Tekst pravilnika

Rešenja
 • Rešenje ministra o Integralnom programu obuke za ostvarivanje FOOO, april 2013.

*Tekst rešenja

Zakon o udžbenicima

(„Službeni glasnik RS“, broj 27/2018);

Pravilnici
 • Pravilnik o izmenama pravilnika o planu udžbenika

*Tekst pravilnika + Prilog

 • Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za izbor drugih stručnih lica i članova komisije za pripremu stručne ocene kvaliteta rukopisa i stručnog mišljenja („Službeni glasnik RS“, broj  94/18)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za izbor članova stručne komisije koja vrši ekspertizu rukopisa udžbenika i članova komisije za pripremu ekspertskog mišljenja („Službeni glasnik RS“, broj  94/18)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o načinu prilagođavanja sadržaja i/ili formata udžbenika, („Službeni glasnik RS“, broj 55/17)

*Tekst pravilnika  + Prilog 1Uputstvo za prilagođavanje udžbenika u štampanoj formi + Prilog 2Uputstvo za prilagođavanje udžbenika u elektronskoj formi + Prilog 3Uputstvo za prilagođavanje elektronskog dodatka udžbeniku

 • Pravilnik o načinu i postupku izbora lica na Listu ocenjivača, programu obuke za ocenjivače, etičkom kodeksu lica koja učestvuju u postupku odobravanja udžbenika i postupku imenovanja članova Komisije za ocenu rukopisa udžbenika („Službeni glasnik RS“, broj 87/15)

*Tekst pravilnika Program obuke za ocenjivače + Etički kodeks

 • Pravilnik o izdavanju niskotiražnih udžbenika: („Službeni glasnik RS“, broj 30/2010)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja centralnog registra objekata („Službeni glasnik RS“, broj 21/2010)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o dozvoli za izdavanje udžbenika – licenci („Službeni glasnik RS“, broj 6/2010)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o planu udžbenika („Službeni glasnik RS-Prosvetni glasnik“, 2010.)

*Tekst pravilnika

 1. Plan udžbenika za OŠ, Prvi ciklus
 2. Plan udžbenika za OŠ, Drugi ciklus
 3. Plan udžbenika za gimnazija
 4. Plan udžbenika za osnovno obrazovanje i vaspitanje u inostranstvu
 5. Plan udžbenika za stručne predmete u srednjim stručnim školama
 6. Plan udžbenika za opšteobrazovne predmete u srednjim stručnim školama
 7. Plan udžbenika za OŠ za učenike oštećenog sluha
 8. Plan udžbenika za OŠ za učenike oštećenog sluha, drugi ciklus
 9. Plan udžbenika za OŠ za učenike oštećenog vida
 10. Plan udžbenika za OŠ za učenike oštećenog vida, drugi ciklus
 11. Plan udžbenika za OŠ za učenike lako mentalno ometene u razvoju
 12. Plan udžbenika za OŠ za učenike lako mentalno ometene u razvoju, drugi ciklus
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu udžbenika, (Sl. gl. RS – Prosv. glasnik br. 4/13.)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu udžbenika, (Sl. gl. RS – Prosv. glasnik br. 13/13.)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu udžbenika, (Sl. gl. RS – Prosv. glasnik br. 5/14.)

*Tekst pravilnika

 

Zakon o visokom obrazovanju

(„Službeni glasnik RS“, br. 88/17, 27/18- dr.zakon, 73/18)

Pravilnici
 • Pravilnik o bližim uslovima u pogledu izbora, programa rada lektora srpskog jezika na stranim visokoškolskim ustanovama i drugim pitanjima od značaja za angažovanje lektora

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o naučnim, umetničkim, odnosno stručnim oblastima u okviru obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja: 114/2017;

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva: 53/2017, 114/2017;

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o standardima i postupku za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova: 88/2017;

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova: 88/2017;

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o standardima za početnu akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa: 88/2017;

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa: 88/2017;

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova: 88/2017;

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o visini takse za profesionalno priznavanje stranih visokoškolskih isprava: 83/2015;

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaje visokoškolska ustanova: 40/2009, 69/2011;

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije koju vodi visokoškolska ustanova: 21/2006;

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o registru visokoškolskih ustanova, studijskih programa, nastavnika, saradnika i ostalih zaposlenih: 21/2006;

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o sadržaju dozvole za rad: 21/2006;

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o proveri ispunjenja obaveza samostalne visokoškolske ustanove i visokoškolske jedinice u njenom sastavu u pogledu kvaliteta: 112/2006;

*Tekst pravilnika

 • Minimalni uslovi za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu: 101/2015, 102/2016, 119/2017;

 

 • Odluka o obrazovanju Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju: 9/2018.

*Tekst odluke

 

Uredbe

 

 • Uredba o posebnom načinu priznavanja visokoškolskih isprava i vrednovanja studijskih programa visokoškolskih ustanova sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija koje obavljaju delatnost u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija: 125/2014, 16/2016;

*Tekst uredbe

 •  Uredba o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta: 15/2002, 100/2004, 26/2005, 38/2007, 110/2007;

*Tekst uredbe

 • Uredba o merilima za utvrđivanje visine troškova studija na višim školama čiji je osnivač Republika: 10/1995, 100/2004;

*Tekst uredbe

 

Odluke
 • Odluka o obrazovanju Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju: 9/2018.

*Tekst odluke

 

Zakon o učeničkom i studentskom standardu
(„Službeni glasnik RS“, broj: 18/2010 i 55/13)
Izmene i dopune Zakona

Pravilnici
 • Pravilnik o dozvoli za rad vaspitača, psihologa i pedagoga u domu učenika („Službenom glasniku RS“, broj 37/16 ), 

*Tekst pravilnika + Prilog

 • Pravilnik o programu rada psihologa i pedagoga u domu učenika („Službeni glasnik RS“, broj  2/16)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o standardima za kategorizaciju objekata učeničkog i studentskog standarda („Službeni glasnik RS“, broj 1/2012)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti u pogledu prostora i opreme za domove učenika i studentske centre („Službeni glasnik RS“, broj 90/2011)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o standardima kvaliteta ishrane učenika i studenata („Službeni glasnik RS“, broj 67/2011)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o odmoru i oporavku studenata („Službeni glasnik RS“, broj 63/2011)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju učeničke i studentske kartice u domu učenika i studentskom centru („Službeni glasnik RS“, broj 29/2011)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama („Službeni glasnik RS“, br. 26/2010, 47/2011, 56/2012 i 75/13)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o smeštaju i ishrani učenika i studenata(„Službeni glasnik RS“, br. 36/2010 i 55/2012)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o stipendijama za izuzetno nadarene učenike i studente („Službeni glasnik RS“, broj 75/2013)

*Tekst pravilnika

Zakon o dualnom obrazovanju

(„Sl.glasnik RS“, br. 101/17 i 6/20)

(redakcijski prečišćen tekst koji sadrži izmene i dopune zakona o dualnom obrazovanju)

Pravilnici
 • Pravilnik o bližim uslovima, načinu rada, aktivnostima i sastavu Tima za karijerno vođenje i savetovanje u srednjoj školi koja realizuje obrazovne profile u dualnom obrazovanju  („Službeni glasnik RS“, broj 2/2019)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o programu obuke, bližim uslovima i drugim pitanjima od značaja za polaganje ispita za instruktora  („Službeni glasnik RS“, broj 70/2018)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o načinu raspoređivanja učenika za učenje kroz rad („Službeni glasnik RS“, broj 102/2018)

*Tekst pravilnika

 

Zakon o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju

(„Službeni glasnik RS“, br. 66/2019)

Zakon o državnim službenicima

((„Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18)

Zakon o javnim nabavkama

(Službeni glasnik RS 91/19 od 24.12.2019.)

Pravilnici
 • Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

*Tekst pravilnika

 

Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti
(„Službeni glasnik RS“, br. 110/2005, 50/2006 – ispr., 18/2010 i 112/2015)
*Zakon o izmenama i dopunama*

Pravilnici

>>>Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj primenjuje u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti sledeće propise:

 • PRAVILNIK o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije instituta, integrisanih univerziteta, fakulteta i centara izuzetnih vrednosti („Sl. glasnik RS“, br. 69/2015);

*Tekst pravilnika

 • PRAVILNIK o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača („Službeni glasnik RS“, br. 24/16)

*Tekst pravilnika

a) PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača („Službeni glasnik RS“, br. 21/17)

*Tekst pravilnikaPREČIŠĆEN tekst pravilnika

b) PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača («Službeni glasnik RS» br. 24/2016, 21/2017 i 38/2017)

*Tekst pravilnika

 • PRAVILNIK o kriterijumima i merilima za dodeljivanje, potvrđivanje i oduzimanje statusa centra izuzetnih vrednosti, naučnoistraživački rad i finansiranje centra izuzetnih vrednosti („Službeni glasnik RS“, br. 60/08)

*Tekst pravilnika

 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i merilima za dodeljivalje, potvrđivanje i oduzimanje statusa centra izuzetnih vrednosti, naučnoistraživački rad i finansiranje centra izuzetnih vrednosti («Službeni glasnik RS» br. 52/13)

*Tekst pravilnika

Zakon o nauci i istraživanjima

(„Službeni glasnik RS”, br. 49/19)

Uredbe
 • Uredba o normativima i standardima raspodele sredstava akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama („Službeni glasnik RS”, broj 90/19)
 • *Tekst uredbe

Pravilnici

Zakon o inovacionoj delatnosti

-nezvanično prečišćen tekst-

(„Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 18/10 i 55/13)

Pravilnici
 • Pravilnik o načinu realizacije programa inovacione delatnosti za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 82/2017)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o uslovima za upis u Registar inovacione delatnosti i za brisanje iz registra („Službeni glasnik RS“, broj 16/11 i 39/2021)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra inovacione delatnosti(„Službeni glasnik RS“, broj 16/11)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o postupku evidencije, prezentacije sadržaja i postignutih rezultata na inovacionim i razvojnim projektima  („Službeni glasnik RS“, broj 1/14)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o sadržaju i roku za dostavljanje godišnjeg izveštaja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 1/14)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o uslovima konkurisanja i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom („Službeni glasnik RS“, broj 1/14)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o sadržaju, roku za dostavljanje i postupanju u slučaju nedostavljanja godišnjeg izveštaja subjekta inovacione delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 1/14 i 35/17)

*Tekst pravilnika nezvanično prečišćen tekst

 

Uredbe
 • Uredba o utvrđivanju programa inovacione delatnosti za 2017. godinu  („Službeni glasnik RS“, broj 73/2017)

*Tekst uredbe

Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija

(„Službeni glasnik RS“, br. 27/2018)

Pravilnici
 • Pravilnik o standardima usluga karijernog vođenja i savetovanja („Službeni glasnik RS“, broj 43/2019)

*Tekst pravilnika

Zakon o prosvetnoj inspekciji

(„Službeni glasnik RS“, br. 27/2018)

Pravilnici
 • Pravilnik o utvrđivanju potrebnog broja prosvetnih inspektora u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi („Službeni glasnik RS“, broj 52/2018);

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o obliku i načinu vršenja unutrašnje kontrole u prosvetnoj inspekciji („Službeni glasnik RS“, broj 63/2018);

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 63/2018).

*Tekst pravilnika

Zakon o Srpskoj enciklopediji

(„Službeni glasnik RS“, br. 110/05)

Zakon o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti

(„Službeni glasnik RS”, broj 18/10)

Zakon o Rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti

(„Službeni glasnik RS“, br. 110/05)

Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije

(„Službeni glasnik RS“, br.95/18)

Zakoni iz oblasti intelektualne svojine:

Zakon o autorskom i srodnim pravima

-nezvanično prečišćen tekst-

(„Službeni glasnik RS”, br. 104/09, 99/11, 119/12, 29/16 – US i 66/19)

Uredba

Zakon o optičkim diskovima

(„Sl. glasnik RS”, broj 52/11)

Zakon o oznakama geografskog porekla

(„Sl. glasnik RS”, broj 18/10)

Zakon o patentima

(„Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 113/17 – dr. zakon, 95/18 i 66/19)

Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine

– nezvanično prečišćen tekst-

(„Sl. glasnik RS”, br. 46/06 i 104/09 )

Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna

– nezvanično prečišćen tekst-

(„Sl. glasnik RS”, br. 104/09 i 45/15)

Zakon o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda

(„Službeni glasnik RS”, br. 55/13  i 66/19)

Zakon o žigovima

 -nezvanično prečišćen tekst-

(„Sl. glasnik RS”, br. 104/09 i 10/13)

Zakon o zaštiti poslovne tajne

(„Sl. glasnik RS”, broj 72/11)

Zakoni o potvrđivanju međunarodnih ugovora i izvršni propisi:

http://www.zis.gov.rs/pravna-regulativa/zakoni-i-drugi-propisi

Infografici

→ Zakoni u pripremi

U oblasti obrazovanja i vaspitanja:

•    Zakon o studentskom organizovanju – formirana je radna grupa i započete su aktivnosti na izradi Nacrta zakona.

U oblasti nauke i tehnološkog razvoja:

 • Zakon o inovacionoj delatnostiutvrđena Platforma za izradu prednacrta za javnu raspravu
 •  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti – pribavljena su mišljenja nadležnih organa na Nacrt zakona i čeka se saglasnost ministra da se tekst pošalje Vladi radi utvrđivanja Predloga zakona.

Javna nabavka broj OP/U/16/21 - Organizacija skupova i službenih putovanja u zemlji i inostranstvu


Javna nabavka OP/U/15/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike i prosvetne savetnike za sprečavanje osipanja za 60 učesnika


Javna nabavka OP/U/14/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike, prosvetne savetnike i prosvetne inspektore za prevenciju i sprečavanje diskriminacije u obrazovanju za 300 učesnika


Javna nabavka broj OP/D/05/21 - Tehnička podrška sprovođenju državne mature


Javna nabavka broj PP/D/04/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nastavni sadržaji kroz digitalni udžbenik/digitalnu učionicu


Javna nabavka broj OP/D/04/21 - Nabavka softverskog rešenja za registar udžbenika


Javna nabavka broj OP/D/03/21- Serveri i servesrka oprema


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 3


Javna nabavka broj OP/U/08/21 - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju srednje škole i dogradnju učeničkog doma u Kniću


Javna nabavka broj OP/U/13/21 - Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/12/21 - Tekuće popravke i održavanje vozila


Javna nabavka broj PP/D/02/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava koji su odgovarajućim prilagođavanjem formata, odnosno pisma i formata pristupačni za učenike sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom koji pohađaju osnovnu školu


Javna nabavka broj PP/D/03/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove – Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola (za partije obustavljene Odlukom o obustavi broj 404-02-54/2021-17/8 od 23.06.2021.)


Javna nabavka broj PP/U/02/21 – Pružanje usluge održavanja softvera za finansijsko poslovanje


Javna nabavka broj PP/U/01/21 – Pružanje usluge održavanja softvera i baze podataka sistema za podršku rada analitičara


Javna nabavka broj PP/D/01/21 - Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola, redni broj nabavke 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 2b


Javna nabavka broj OP/U/11/21 – Usluge prevođenja


Javna nabavka broj OP/U/10/21 – Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/05/21 – Metodologija za razvoj planova i programa nastave i učenja za dualne obrazovne profile


Javna nabavka broj OP/U/06/21 – Praćenje naloga i komunikacija na društvenim mrežama


Javna nabavka broj OP/U/04/21 – Pružanje stručne pomoći za sprovođenje nabavki po projektu iz kredita EIB-A - "Povezane škole u Srbiji"


Javna nabavka broj OP/U/07/21 - Foto i video praćenje događaja MPNTR


Javna nabavka broj OP/D/02/21 – Računari za potrebe opremanja računarskih kabineta u osnovnim i srednjim školama


Javna nabavka broj OP/D/01/21 – Nabavka softverskih modula za proširenje funkcionalnosti JISP-a


Javna nabavka broj OP/U/03/21 – Organizacija i realizacija jedinstvenog programa sastavljenog od tri obuke za savetnike, spoljne saradnike


Javna nabavka broj OP/U/02/21 – Zakup službenih automobila


Javna nabavka broj OP/U/01/21 - Usluge revizije (verifikacije) troškova Nacionalne agencije u programu Erazmus+ za 2020. godinu


 

 

© 2015 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.