ELEKTRONSKI DNEVNIK (esDNEVNIK)

Elektronski dnevnik službeno se zove esDnevnik, što je skraćenica od ”elektronski sistem dnevnik”.
Cilj projekta elektronskog dnevnika je objektivnije i efikasnije vođenje evidencije o obrazovno-vaspitnom radu učenika. Povećanje objektivnosti se odnosi na realnije ocenjivanje, jer je nastavnicima onemogućen uvid u ocene iz drugih predmeta, a time i sticanje predrasuda o znanju učenika. Efikasnost se ogleda i u smanjenju administrativnog rada nastavnika, jer se sve potrebne evidencije nalaze na jednom mestu. Postignut je i uvid u nastavni proces u realnom vremenu i time omogućeno preventivno delovanje.
Dodatno, prilikom interesovanja roditelja o napretku deteta, nastavniku je u elektronskom dnevniku omogućeno da pokazuje evidencije samo o tom detetu. Takođe, primenjeno rešenje omogućava roditeljima individualni uvid u evidencije o učeniku putem Interneta.
Projekat implementacije elektronskog dnevnika počeo je pilot projektom u školskoj 2017/2018. godini, a nastavljen je glavnim projektom u školskoj 2018/2019. godini.
Pilot projekat je započeo u 60, a završio sa više od 500 osnovnih i srednjih škola.
Po završetku pilot projekta odlučeno je da se sve škole uključe u glavni projekat u školskoj 2018/19. godini.
Projekat esDnevnik je u potpunosti ispunio sva očekivanja. Strateškim pristupom i ciljanim obukama istovremeno je podignut nivo digitalne pismenosti nastavnika i obezbeđena dugoročna održivost procesa digitalizacije prosvete.

ELEKTRONSKI DNEVNIK U ŠKOLAMA

Prema planu obuka sve 1.764 osnovne i srednje škole biće u sistemu najkasnije do druge nedelje decembra 2018. godine. Do 30. novembra 2018. godine izvršene su obuke za 1.704 škole. Puna primena esDnevnika podrazumeva nepostojanje dvostrukog unosa evidencija u papirni i elektronski dnevnik.

Ovakva primena esDnevnika uslovljena je odgovarajućom opremljenošću škole.

U prelaznom periodu, dok se ne dostigne potreban nivo IKT opremljenosti, škola vodi evidenciju na oba načina. Na polugodištu kada se zaključe ocene trebalo bi da budu dosptupne tačne informacije o broju škola koje vode elektronski dnevnik.

O PROJEKTU

Projekat esDnevnik je u potpunosti ispunio sva očekivanja. Na početku projekta su detektovani svi izazovi i oni se rešavaju u skladu sa projektnim planom.

Opremanje škola IKT opremom nije isključivo u vezi sa projektom elektronskog dnevnika, niti je oprema namenjena samo za vođenje elektronske evidencije.

Digitalizacija prosvete, koja obuhvata npr. digitalne udžbenike, uvođenje informatike u osnovne i srednje škole, podizanje nivoa digitalne pismenosti nastavnika i drugih aspekata prosvete, ne može da se izvrši bez odgovarajućeg nivoa opremljenosti.

PRISTUP RODITELjA esDNEVNIKU

Poslednje prepreke za uvođenje roditelja u sistem elektronskog dnevnika otklonjene su 5. novembra. Planirano je da se do kraja godine omogući pristup roditeljima za sve škole.

Roditeljske naloge za pristup evidencijama izdaju škole, prema dinamici koju same odrede.  

Javna nabavka broj OP/U/16/21 - Organizacija skupova i službenih putovanja u zemlji i inostranstvu


Javna nabavka OP/U/15/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike i prosvetne savetnike za sprečavanje osipanja za 60 učesnika


Javna nabavka OP/U/14/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike, prosvetne savetnike i prosvetne inspektore za prevenciju i sprečavanje diskriminacije u obrazovanju za 300 učesnika


Javna nabavka broj OP/D/05/21 - Tehnička podrška sprovođenju državne mature


Javna nabavka broj PP/D/04/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nastavni sadržaji kroz digitalni udžbenik/digitalnu učionicu


Javna nabavka broj OP/D/04/21 - Nabavka softverskog rešenja za registar udžbenika


Javna nabavka broj OP/D/03/21- Serveri i servesrka oprema


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 3


Javna nabavka broj OP/U/08/21 - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju srednje škole i dogradnju učeničkog doma u Kniću


Javna nabavka broj OP/U/13/21 - Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/12/21 - Tekuće popravke i održavanje vozila


Javna nabavka broj PP/D/02/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava koji su odgovarajućim prilagođavanjem formata, odnosno pisma i formata pristupačni za učenike sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom koji pohađaju osnovnu školu


Javna nabavka broj PP/D/03/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove – Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola (za partije obustavljene Odlukom o obustavi broj 404-02-54/2021-17/8 od 23.06.2021.)


Javna nabavka broj PP/U/02/21 – Pružanje usluge održavanja softvera za finansijsko poslovanje


Javna nabavka broj PP/U/01/21 – Pružanje usluge održavanja softvera i baze podataka sistema za podršku rada analitičara


Javna nabavka broj PP/D/01/21 - Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola, redni broj nabavke 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 2b


Javna nabavka broj OP/U/11/21 – Usluge prevođenja


Javna nabavka broj OP/U/10/21 – Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/05/21 – Metodologija za razvoj planova i programa nastave i učenja za dualne obrazovne profile


Javna nabavka broj OP/U/06/21 – Praćenje naloga i komunikacija na društvenim mrežama


Javna nabavka broj OP/U/04/21 – Pružanje stručne pomoći za sprovođenje nabavki po projektu iz kredita EIB-A - "Povezane škole u Srbiji"


Javna nabavka broj OP/U/07/21 - Foto i video praćenje događaja MPNTR


Javna nabavka broj OP/D/02/21 – Računari za potrebe opremanja računarskih kabineta u osnovnim i srednjim školama


Javna nabavka broj OP/D/01/21 – Nabavka softverskih modula za proširenje funkcionalnosti JISP-a


Javna nabavka broj OP/U/03/21 – Organizacija i realizacija jedinstvenog programa sastavljenog od tri obuke za savetnike, spoljne saradnike


Javna nabavka broj OP/U/02/21 – Zakup službenih automobila


Javna nabavka broj OP/U/01/21 - Usluge revizije (verifikacije) troškova Nacionalne agencije u programu Erazmus+ za 2020. godinu


 

 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.