ГИМНАЗИЈЕ – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ИТ ОДЕЉЕЊА

Развој ИТ сектора један је од приоритета Владе Републике Србије. Према подацима Народне банке Србије ИКТ сектор један је од најперспективнијих са годишњим  растом извоза од 20 одсто у последњој деценији.  Србији у овом тренутку недостаје око 15. 000 ИТ стручњака.

Број специјализованих ИТ одељења је повећан у току прошле школске године скоро пет пута, на 44 одељења у 36 гимназија широм Србије. Овај раст броја одељења је омогућио да више од 800 ученика похађа наставу у специјализованим ИТ одељењима и тиме повећа компетенције из рачунарства и информатике.

Одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику један су од начина на који образовни систем настоји да одговори на потребе тржишта рада. Специјалистичким образовањем средњошколаца који имају изражене дигиталне компетенције повећава се квалитет студената ИТ смерова различитих факултета.

Дигитална писменост, познавање програмирања и база података које ће ученици стећи у гимназијском ИТ одељењу биће важне за њихов даљи развој. Осим проходности на факултете који школују ИТ стручњаке, матуранти тих одељења могу да наставе студије и у другим областима и тако пробију пут ка дигитализацији у пољопривреди, здравству и енергетици.

Захваљујући компетенцијама, ови ученици могу одмах по завршетку гимназије да постану део иновативних стартап компанија. Ученици који су завршили гимназијска ИТ одељења своје знање, вештине и ставове су већ успешно исказивали на конкурсима које су расписивале телекомуникационе компаније. Нарочито су велике успехе показали у веб-дизајнирању и креирању апликација за мобилне телефоне. 

О СМЕРУ

Гимназијско ИТ-одељење представља специјализовано одељење за ученике са израженим дигиталним компетенцијама.

Специјализација у једној научној области омогућава висок степен припремљености за наставак високог образовања-студирање у тој области али  при том не ускраћује ученицима проходност и на студијске програме из сасвим других области.

Број ученика, као и у осталим специјализованим гимназијским одељењима је 20. Већи део наставе такозваних рачунарских предмета одвија се у групама са по 10 ученика. Подела одељења на групе омогућава бољи квалитет рада, а самим тим и боља постигнућа ученика.

ПРЕДНОСТИ

Ученици ће овладати свим основним, али и неким напреднијим концептима програмирања, упознаће се са различитим приступима решавању проблема програмирањем. Разумеће рачунарске мреже, мрежне слојеве и протоколе и знати шта је потребно да рачунарске мреже буду безбедне.

Поред  већег списка специфичних рачунарских компетенција посебно је важно истаћи да ће ученици бити оспособљени да ефикасно користе програмирање и рад са базама података за решавање различитих проблема у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу. Ово представља  функционализацију знања.

Похађајући овај образовни програм ученици ће унапредити стратегије и технике самосталног учења користећи могућности рачунара и изградиће спремност за праћење нових решења у области информатичке технологије.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

За упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике.

На пријемном испиту задаци ће бити средњег и напредног нивоа, а за припрему  се могу  користити збирке задатака за припрему завршног испита.

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за за рачунарство и информатику одржава се у недељу, 9. маја 2021. године, од 10-12 часова.

ТЕСТ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СКЛОНОСТИМА ЗА ИНФОРМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО

СПИСАК ГИМНАЗИЈА

Списак гимназија чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе које су Конкурсом за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2020/2021. годину  добиле одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (ИТ одељења):

 1. Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи“, Сента
 2. Зрењанинска гимназија, Зрењанин
 3. Гимназија „Урош Предић“, Панчево
 4. Гимназија “Светозар Марковић“, Суботица
 5. Гимназија „Вељко Петровић“, Сомбор
 6. Гимназија „ Јован Јовановић Змај“, Нови Сад
 7. Митровачка гимназија, Сремска Митровица
 8. Прва београдска гимназија, Београд
 9. Дванаеста београдска гимназија, Београд
 10. Трећа београдска гимназија, Београд
 11. Гимназија, Младеновац
 12. Гимназија “Патријарх Павле“, Београд
 13. Гимназија „Свети Сава“, Београд
 14. Осма београдска гимназија, Београд
 15. Девета гимназија „Михаило Петровић Алас“, Београд
 16. Земунска гимназија, Београд
 17. Шеста београдска гимназија, Београд
 18. Гимназија „Милош Савковић“, Аранђеловац
 19. Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац
 20. Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац
 21. Гимназија „Светозар Марковић“, Јагодина
 22. Гимназија, Параћин
 23. Гимназија, Ћуприја
 24. Средња школа Младост, Петровац на Млави
 25. Пожаревачка гимназија, Пожаревац
 26. Гимназија, Смедерево
 27. Паланачка гимназија, Смедеревска Паланка
 28. Гимназија „Свети Сава“, Пожега
 29. Пријепољска гимназија, Пријепоље
 30. Ужичка гимназија, Ужице
 31. Ваљевска гимназија, Ваљево
 32. Гимназија „Вук Караџић“, Лозница
 33. Шабачка гимназија, Шабац
 34. Средња школа, Брус
 35. Гимназија, Чачак
 36. Гимназија, Крушевац
 37. Гимназија „Вук Караџић“, Трстеник
 38. Гимназија, Ивањица
 39. Гимназија, Краљево
 40. Гимназија, Нови Пазар
 41. Гимназија, Рашка
 42. Гимназија, Зајечар
 43. Гимназија, Лесковац
 44. Гимназија „Бора Станковић“, Ниш
 45. Гимназија „9. мај“, Ниш
 46. Гимназија, Прокупље
 47. Гимназија „Бора Станковић“, Врање
 48. Гимназија Пирот, Пирот
 49. Гимназија, Косовска Митровица

ИНФОРМАТИЧКИ ПРЕДМЕТИ

Специјализовани предмети се изучавају у различитим разредима. Ученици ће за  четири године имати укупно 934 часа информатичких предмета.  Овај број часова, садржаји који се изучавају, подела одељења на мање групе, стручни наставници и опремљене школе  представљају услове за матуранте који ће бити изузетно ефикасни током даљег студирања на ИТ смеровима различитих факултета. Стручни предмети су које ће ученици имати су:

 1. Програмирање
 2. Примена рачунара
 3. Објектно оријентисано програмирање
 4. Базе података
 5. Програмске парадигме
 6. Веб програмирање
 7. Рачунарски системи
 8. Оперативни системи и рачунарске мреже

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

 • Документ преузмите ОВДЕ

Јавна набавка број ОП/У/16/21 - Организација скупова и службених путовања у земљи и иностранству


Јавна набавка ОП/У/15/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике и просветне саветнике за спречавање осипања за 60 учесника


Јавна набавка ОП/У/14/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике, просветне саветнике и просветне инспекторе за превенцију и спречавање дискриминације у образовању за 300 учесника


Јавна набавка број ОП/Д/05/21 - Техничка подршка спровођењу државне матуре


Јавна набавка број ПП/Д/04/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу


Јавна набавка број ОП/Д/04/21 - Набавка софтверског решења за регистар уџбеника


Јавна набавка број ОП/Д/03/21- Сервери и сервесрка опрема


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 3


Јавна набавка број ОП/У/08/21 - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу


Jавнa набавкa број ОП/13/21 - Услуге објављивања информативних огласа


Јавна набавка број ОП/У/12/21 - Текуће поправке и одржавање возила


Јавна набавка број ПП/Д/02/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава који су одговарајућим прилагођавањем формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју или инвалидитетом који похађају основну школу


Јавна набавка број ПП/Д/03/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа (за партије обустављене Одлуком о обустави број 404-02-54/2021-17/8 од 23.06.2021.)


Јавна набавка број ПП/У/02/21 – Пружање услуге одржавања софтвера за финансијско пословање


Јавна набавка број ПП/У/01/21 – Пружање услуге одржавања софтвера и базе података система за подршку рада аналитичара


Јавна набавка број ПП/Д/01/21 - Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, редни број набавке 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 2б


Јавна набавка број OП/У/11/21 – Услуге превођења


Јавнa набавкa број OП/У/10/21 – Услуге oбјављивања информативних огласа


Јавнa набавкa број OП/У/05/21 – Методологија за развој планова и програма наставе и учења за дуалне образовне профиле


Јавнa набавкa број OП/У/06/21 – Праћење налога и комуникација на друштвеним мрежама


Јавнa набавкa број OП/У/04/21 – Пружање стручне помоћи за спровођење набавки по пројекту из кредита ЕИБ-А - "Повезане школе у Србији"


Jавна набавка број ОП/У/07/21 - Фото и видео праћење догађаја МПНТР


Јавнa набавкa број OП/Д/02/21 – Рачунари за потребе опремања рачунарских кабинета у основним и средњим школама


Јавнa набавкa број OП/Д/01/21 – Набавка софтверских модула за проширење функционалности ЈИСП-а


Јавна набавка број OП/У/03/21 – Организација и реализација јединственог програма састављеног од три обуке за саветнике, спољне сараднике


Јавна набавка број OП/У/02/21 – Закуп службених аутомобила


Јавна набавка број OП/У/01/21 - Услуге ревизије (верификације) трошкова Националне агенције у програму Еразмус+ за 2020. годину


 

 

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.