БРАНКО РУЖИЋ

БРАНКО РУЖИЋ

Министар

Непосредна настава у свим школама у Србији и наредне недеље Непосредна настава у свим школама у Србији и наредне недеље
Непосредна настава у свим школама у Србији и наредне недеље
Непосредна настава у свим школама у Србији и наредне недеље
Ружић и Ло Кашо о унапређењу сарадње у образовању и науци Ружић и Ло Кашо о унапређењу сарадње у образовању и науци
Ружић и Ло Кашо о унапређењу сарадње у образовању и науци
Ружић и Ло Кашо о унапређењу сарадње у образовању и науци
Стипендије „За жене у науци“ у Републици Србији за 2021. годину Стипендије „За жене у науци“ у Републици Србији за 2021. годину
Стипендије „За жене у науци“ у Републици Србији за 2021. годину
Стипендије „За жене у науци“ у Републици Србији за 2021. годину
Нова дигитална учионица за Економску школу у Нишу Нова дигитална учионица за Економску школу у Нишу
Нова дигитална учионица за Економску школу у Нишу
Нова дигитална учионица за Економску школу у Нишу
Потписан Протокола о пружању међусекторских услуга путем софтверског решења „Чувам те” Потписан Протокола о пружању међусекторских услуга путем софтверског решења „Чувам те”
Потписан Протокола о пружању међусекторских услуга путем софтверског решења „Чувам те”
Потписан Протокола о пружању међусекторских услуга путем софтверског решења „Чувам те”
Добра билатерална сарадња Србије и Египта у области просвете и науке Добра билатерална сарадња Србије и Египта у области просвете и науке
Добра билатерална сарадња Србије и Египта у области просвете и науке
Добра билатерална сарадња Србије и Египта у области просвете и науке
Подељено 7.000 рачунара школама широм Србије Подељено 7.000 рачунара школама широм Србије
Подељено 7.000 рачунара школама широм Србије
Подељено 7.000 рачунара школама широм Србије
Ружић: Наука и иновације кључне за конкурентност и развој Ружић: Наука и иновације кључне за конкурентност и развој
Ружић: Наука и иновације кључне за конкурентност и развој
Ружић: Наука и иновације кључне за конкурентност и развој
Ружић: Дигитализација и развој економије заснован на науци међу кључним приоритетима Ружић: Дигитализација и развој економије заснован на науци међу кључним приоритетима
Ружић: Дигитализација и развој економије заснован на науци међу кључним приоритетима
Ружић: Дигитализација и развој економије заснован на науци међу кључним приоритетима
Још 200 нових места за децу у вртићима у Прокупљу и Владичином Хану Још 200 нових места за децу у вртићима у Прокупљу и Владичином Хану
Још 200 нових места за децу у вртићима у Прокупљу и Владичином Хану
Још 200 нових места за децу у вртићима у Прокупљу и Владичином Хану
www.mojasrednjaskola.gov.rs
УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2021/2022
ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

ЗАПОШЉАВАЊЕ У ПРОСВЕТИ

ИСХОДИ АКРЕДИТАЦИЈА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

 

НОВО НА САЈТУ:

Јавни позив за доделу Светосавске награде за 2021. годину за изузетне резултате у области образовања и васпитања у Републици Србији


Листа публикација за богаћење библиотечког фонда библиотека основних школа


Прелиминарна ранг листа добитника ученичких кредита и стипендија за школску 2021/22. годину


Јавни позив за подношење пријава установа које остварују основно образовања и васпитања у Републици Србији за доделу финансијских средстава ради унапређења услова рада ученичких задруга


Одлука о добитницима признања и награда


Одлука о избору установа које остварују средње образовање и васпитање за доделу финансијских средстава ради унапређивања услова рада ученичких задруга за школску 2021/2022. годину


Јавни позив за подношење пријава за избор публикација за ученике основношколског узраста и додатних наставних средстава за ученике са сметњама и развоју и инвалидитетом основношколског узраста


Конкурс за ученике основних школа „Наш војник, наш херој“


Јавни позив за поношење предлога пројеката који се финансирају из буџета Републике Србије у оквиру Програма расподеле инвестиционих средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2022. годину


Обавештење за ученике и студенте који конкуришу за стипендије за изузетно надарене


Стручно упутство о формирању одељења и група у основним и средњим школама за школску 2021/2022. годину


Календар образовно-васпитног рада oсновних школа за школску 2021/2022. годину

Измене Календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину

Измена Календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину


Јавни конкурс за избор мастер студијских програма из области вештачке интелигенције (машинског учења) 


Јавни позив за предлагање кандидата за чланове матичних научних одбора


Одлука о избору установа за доделу финансијских средстава у циљу унапређења услова рада ученичких задруга у Републици Србији


Јавни позив за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса у 2021. години, а који су значајни за развој компетенција запослених у предшколским установама и основним школама


Други јавни позив за суфинансирање монографија у Републици Србији


Јавни позив за подношење пријава гимназија за доделу финансијских средстава  у циљу унапређивања услова за остваривање наставе и учења


Коначни резултати Конкурса за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у иностранству у 2021. години


Коначни резултати Јавног позива за стипендирање студената докторских академских студија


Конкурс за суфинансирање научно-технолошке сарадње Републике Србије и Савезне Републике Немачке за период 2022-2023


Коначна ранг листа о додели студентских стипендија студентима високошколских установа у Републици Србији који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја за школску 2020/21. годинуОдобрени билатерални пројекти са СР Немачком за период 2021 –2022. године


Коначна ранг листа о додели студентских кредита за школску 2020/21. годину


Коначна ранг листа о додели студентских стипендија за школску 2020/21. годину


Коначна ранг листа о додели ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима за школску 2020/21. годину


Годишњи план инспекцијског надзора/рада просветне инспекције за школску/радну 2020/2021. годину

Годишњи извештај о раду просветне инспекције за школску 2019/2020. годину 

Контролне листе у просвети


Приручник за пројектну наставу и наставу на даљину


 

 

 

 

 

 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

– Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе –

Јавна набавка број ОП/У/16/21 - Организација скупова и службених путовања у земљи и иностранству


Јавна набавка ОП/У/15/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике и просветне саветнике за спречавање осипања за 60 учесника


Јавна набавка ОП/У/14/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике, просветне саветнике и просветне инспекторе за превенцију и спречавање дискриминације у образовању за 300 учесника


Јавна набавка број ОП/Д/05/21 - Техничка подршка спровођењу државне матуре


Јавна набавка број ПП/Д/04/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу


Јавна набавка број ОП/Д/04/21 - Набавка софтверског решења за регистар уџбеника


Јавна набавка број ОП/Д/03/21- Сервери и сервесрка опрема


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 3


Јавна набавка број ОП/У/08/21 - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу


Jавнa набавкa број ОП/13/21 - Услуге објављивања информативних огласа


Јавна набавка број ОП/У/12/21 - Текуће поправке и одржавање возила


Јавна набавка број ПП/Д/02/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава који су одговарајућим прилагођавањем формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју или инвалидитетом који похађају основну школу


Јавна набавка број ПП/Д/03/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа (за партије обустављене Одлуком о обустави број 404-02-54/2021-17/8 од 23.06.2021.)


Јавна набавка број ПП/У/02/21 – Пружање услуге одржавања софтвера за финансијско пословање


Јавна набавка број ПП/У/01/21 – Пружање услуге одржавања софтвера и базе података система за подршку рада аналитичара


Јавна набавка број ПП/Д/01/21 - Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, редни број набавке 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 2б


Јавна набавка број OП/У/11/21 – Услуге превођења


Јавнa набавкa број OП/У/10/21 – Услуге oбјављивања информативних огласа


Јавнa набавкa број OП/У/05/21 – Методологија за развој планова и програма наставе и учења за дуалне образовне профиле


Јавнa набавкa број OП/У/06/21 – Праћење налога и комуникација на друштвеним мрежама


Јавнa набавкa број OП/У/04/21 – Пружање стручне помоћи за спровођење набавки по пројекту из кредита ЕИБ-А - "Повезане школе у Србији"


Jавна набавка број ОП/У/07/21 - Фото и видео праћење догађаја МПНТР


Јавнa набавкa број OП/Д/02/21 – Рачунари за потребе опремања рачунарских кабинета у основним и средњим школама


Јавнa набавкa број OП/Д/01/21 – Набавка софтверских модула за проширење функционалности ЈИСП-а


Јавна набавка број OП/У/03/21 – Организација и реализација јединственог програма састављеног од три обуке за саветнике, спољне сараднике


Јавна набавка број OП/У/02/21 – Закуп службених аутомобила


Јавна набавка број OП/У/01/21 - Услуге ревизије (верификације) трошкова Националне агенције у програму Еразмус+ за 2020. годину


 

 

2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.