Evropska komisija je najavila detalje o info danima koji su posvećeni Horizont Evropa programu, a koji će se održati u periodu od 28. juna do 9. jula 2021.

Ovaj desetodnevni događaj pružiće priliku potencijalnim kandidatima i drugim zainteresovanim stranama u istraživanjima i inovacijama da dobiju informacije i postave pitanja o novinama, glavnim instrumentima finansiranja i procedurama Horizont Evropa programa.

  • 28. juna – Istraživačke infrastrukture
  • 29. i 30. juna – Digitalizacija, industrija i svemir (klaster 4)
  • 30. juna – Civilna sigurnost za društvo (klaster 3)
  • 1. jula – Kultura, kreativnost i inkluzivno društvo (klaster 2)
  • 1. jula – Akcije Marija Sklodovska-Kiri
  • 2. jula – Zdravlje (klaster 1)
  • 5. i 6. jula – Klima, energija i mobilnost (klaster 5)
  • 7. i 8. jula – Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i životna sredina (klaster 6)
  • 9. jula – Evropski istraživački prostor (ERA) i Širenje izvrsnosti i učešća (Widening)

Ceo događaj biće otvoren za učešće bez prethodne registracije. Više informacija dostupno je na veb lokaciji događaja:  Horizon Europe Info Days 2021 (horizon-europe-infodays2021.eu)