ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Информатор о раду

Контакт за све додатне информације:

Група за јавност рада

Телефон: 011/3671 104

Email: informacijeodjavnogznacaja@mpn.gov.rs

Информатор о раду садржи основне информације о Министарству просвете, науке и технолошког развоја, организационој структури, надлежностима, обавезама и овлашћењима, као и опис поступања Министарства у оквиру надлежности које има.

Информатор о раду Министарства просвете, науке и технолошког развоја сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа.

Информатор је објављен јануара 2006. године, а последњи пут ажуриран септембра 2022. године.

Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику.

Штампана верзија информатора у виду брошуре и каталога не постоји, али се заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија, одштампани текст Информатора, уз накнаду нужних трошкова штампања.

Информатор о раду Министарства
Loading