Inicijativa „Programiraj“ danas je predstavljena na konferenciji za novinare u Galeriji Muzeja nauke i tehnike, u Beogradu.

Inicijativu Programiraj! čine sestrinski projekti „Vizuelno programiranje za osnovce“ „Programiranje za osnovce“.Inicijativa podržana je od strane  Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i fondacije Petlja a u realizaciji Moodle Mreža Srbije i Društvo za informatiku Srbije. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija finansiralo je projekte u okviru konkursa dodele sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva.

U osnovnim školama u Republici Srbiji nastava predmeta Informatika i računarstvo biće obavezna u V razredu od septembra 2017. godine.

U okviru nastavne teme Računarstvo u petom i šestom razredu očekuje se da učenici steknu osnovna programerska i razvijaju algoritamski način mišljenja. Učenici će raditi na jednostavnim zadacima plitke algoritamske složenosti, prolazeći kroz sve osnovne koncepte i elemente programiranja.

Predviđeno je da se učenici V razreda bave vizuelnim programiranjem u nekom od programa lokalizovanih na srpski jezik, dok će učenici VI razreda raditi u tekstualnom programskom jeziku.

Novi nastavni program zasnovan je na ishodima i kao takav izmešta nastavnika iz uloge izvršioca nastavnog programa i daje mu slobodu da taj program zaista kreira, vodeći računa o konkretnim uslovima u kojima radi i učenicima koje podučava. Nastavnik će stvarati obrazovno okruženje u kome će učenici biti kreatori tehnologije, a ne samo njeni korisnici.  60 nastavnika koji su pohađali obuku a odabrani sa cele teritorije Srbije. će u organizaciji školskih uprava i sekcije nastavnika informatike DIS-a tokom avgusta održati radionice, a tokom školske godine dati podršku u sprovođenju novina u nastavi ovog predmeta.

Direktni korisnici su 120.000 učenika petog i šestog razreda osnovnih škola u Srbiji i njihovi nastavnici informatike, a indirektni 120.000 učenika sedmog i osmog razreda osnovne škole, srednjoškolci, studenti i šira društvena javnost zainteresovana za programiranje.

Programiraj! besplatno nudi:

  • 18 video-lekcija titlovanihna srpski jezik (ćirilično i latinično pismo) iz domena vizuelnog programiranja u programskom jeziku Scratch
  • 18 video-lekcija titlovanihna srpski jezik (ćirilično i latinično pismo) iz domena tekstualnog programiranja u programskom jeziku Python
  • Tekstualne priručnike za učenike u digitalnom obliku, na ćiriličnom i latiničnom pismu
  • Testualne priručnike za realizaciju školskih časova u digitalnom obliku koji sadrži metodičke pripreme za nastavnike na ćiriličnom i latiničnom pismu.
  • Obuke za nastavnike informatike
  • Javno dostupne interaktivne nastavne materijale na portalu Petlja Posebna pažnja posvećena je potrebama učenika sa oštećenim sluhom (titl na srpskom jeziku, ćirilično i latinično pismo).

Planira se da kreiran nastavni video-materijal bude dopunjen titlovima na jezicima nacionalnih manjina.

Kreirani kurs za nastavnike biće javno dostupan na sajtovima Moodle mreže Srbije (http://mms.edu.rs/moodle/), Društva za informatiku Srbije (http://dis.org.rs/sr/), MPNTR-a (https://www.mpn.gov.rs/), Fondacije Petlja (http://petlja.org/) i YouTube kanalu inicijative Programiraj! https://www.youtube.com/channel/UCjLGS9pir9Tw6QBDeZhfCag i slobodan za preuzimanje.