U Beogradu je 22-23 novembra 2018 održana konferencija pod nazivom „Inkluzivno obrazovanje – put razvoja obrazovanja Srbije“, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-a, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Na konferenciji je istaknuto da se, od 2009 godine, pruža intenzivna podrška deci, nastavnicima i školama putem obuka, školskih stipendija i drugih oblika podrške, što je dovelo do sledećih rezultata:

– U proteklom periodu ojačani kapaciteti institucija i ostvarena saradnja svih zainteresovanih strana doprineli su razvoju inkluzivnog obrazovanja.

– Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, primetno je smanjenje broja učenika u školama/odeljenjima za učenike sa smetnjama u razvoju.

– Zahvaljujući trudu nastavnika i saradnji sa roditeljima, povećava se broj učenika koji se, uz dodatnu podršku, obrazuju sa svojim vršnjacima. Prošle školske godine 11 546 dece u osnovnim školama je pohađalo nastavu uz dodatnu obrazovnu podršku.

– Inkluzivni pristup doveo je do uključivanja većeg broja dece iz osetljivih grupa u sistem obrazovanja.

– Povećan je obuhvat dece romske nacionalnosti obrazovanjem u osnovnim i srednjim školama, angažovanjem pedagoških asistenata i stipendijama. Trenutno je angažovano 175 romskih asistenata, a planirano je angažovanje novih 50 do kraja 2018. U školskoj 2017/18. godini dodeljene su stipendije za 520 učenika/ica romske nacionalne manjine. Broj učenika romske nacionalnosti upisanih u srednje škole, na osnovu mera afirmativne akcije, porastao je sa 330 u školskoj 2014/15. godini, na skoro 2000 dece u 2017/18 godini.

– Odlukom Vlade RS obezbeđeni su besplatni udžbenici, a od 2016/17 prema potrebama učenika dostavljaju se i prilagođeni udžbenici. Za školsku 2018/19. godinu obezbeđeno je 6948 prilagođenih udžbeničkih jedinica.

Konferencija je okupila više od 250 učesnika iz oblasti obrazovanja, kreatore politika, praktičare i predstavnike akademskih, istraživačkih, međunarodnih i nevladinih organizacija, kao i roditelje i mlade ljude, motivisane da uče i podele svoja iskustva o inkluziji u politici i praksi.

Tokom dvodnevnog rada, učesnici su se upoznali sa relevantnim međunarodnim i nacionalnim iskustvima u vezi sa kvalitetnim inkluzivnim obrazovanjem, i definisali naredne korake u razvoju politike i prakse inkluzivnog obrazovanja u Srbiji.

Prvog dana konferencije su izlagali:

·         Nora Šabani, regionalni savetnik za inkluzivno obrazovanje, UNICEF, Ženeva – Javne politike i prakse inkluzivnog obrazovanja u Evropi i Centralnoj Aziji

·         Vesna Nedeljković, pomoćnica ministra, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Status reformi javnih politika u Republici Srbiji u oblasti inkluzivnog obrazovanja

·         Tamara Vučković, članica mentorske grupe – Predstavljanje eksperimentalnog programa „Škola za život“, Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

·         Sanja Jančeva, savetnik u sektoru za osnovno obrazovanje u Ministarstvu obrazovanja i nauke, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija – Politike i prakse u razvoju inkluzivnog obrazovanja

·         Arijana Nikolić Vučinić, Generalna direktorica Direktorata za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje i vaspitanje Ministarstva prosvjete Crne Gore – Razvoj inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori

·         Filomena Pereira, direktorka Odseka za posebnu obrazovnu podršku, Generalni direktorat obrazovanja Ministarstva obrazovanja, Portugal – Predstavljanje iskustava, postignuća i izazova u razvoju inkluzivnog obrazovanja u Portugaliji

·         Gordana Cvetković, rukovoditeljka Grupe za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju, zaštitu od nasilja i diskriminacije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Nacionalni izveštaj o implementaciji inkluzivnog obrazovanja

·         Gordana Stevanović, zamenica Zaštitnika građana – Poseban izveštaj Zaštitnika građana „Inkluzivno obrazovanje – usluge dodatne podrške deci i učenicima u obrazovanju“

·         Elizabet Volton, profesor inkluzivnog obrazovanja, Fakultet društvenih nauka, Univerzitet u Notingemu, Velika Britanija – Nastavničke kompetencije za inkluzivnu nastavu 

·         Sonja Paripović, učiteljica, dobitnica Svetosavske nagrade – Nastava u ikluzivnom okruženju u Srbiji

Drugog dana konferencije su izlagali:

  • Rob Vebster, Centar za inkluzivno obrazovanje, Univerzitetski koledž u Londonu – Institut za obrazovanje, UK- Uticaj asistenata u nastavi –  šta je ispravno i šta je pogrešno: lekcije iz škola u UK
  • Lizbet Gudman, predsednica Inovacije za kreativnu tehnologiju i profesor na predmetu Inkluzivni dizajn na Univerzitetskom koledžu u Dablinu – Inkluzivni dizajn za učenje
  • Meri Kiriazopulu, Evropska agencija za posebne potrebe i inkluzivno obrazovanje, Danska – Promena uloge škola za obrazovanje učenika sa smetnjama i teškoćama u razvoju – inkluzivno obrazovanje za sve učenike 
  • Gordana Cvetković, rukovoditeljka Grupe – Mehanizam za podršku inkluziji – Grupa za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju, zaštitu od nasilja i diskriminacije, MPNTR
  • Milena Vasić, koordinatorka Mreže – Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju u Srbiji

 

Sve prezentacije mogu se preuzeti na sledećim linkovima:

–          Prvi dan konferencije:  https://we.tl/t-uGHnXFBMoe

–          Drugi dan https://we.tl/t-p2RKa1iIYH

Zaključeno je da se razvoj inkluzivnog obrazovanja u Srbiji nastavlja  u skladu sa globalnim ciljevima održivog razvoja, evropskim i nacionalnim politikama, odgovarajući na dalje izazove sa kojima se suočava u procesu omogućavanja kvalitetnog obrazovanja za svako dete.