Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o Fondu za nauku Republike Srbije (u daljem tekstu Nacrt zakona), kao i da daju svoje predloge i sugestije. Javna rasprava sprovešće se u periodu od 3. septembra do 24. septembra 2018.godine.
Nacrt zakona biće predstavljen 06. septembra 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Nišu u 13 časova, 14. septembra 2018. godine u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu – Svečana sala, u 11 časova i 20. septembra 2018. godine
u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu u 14 časova.
Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, isključivo preko posebnog obrasca koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na
sledeću e-mail adresu: nauka@mpn.gov.rs, u subjektu e-mail poruke navesti: „Nacrt zakona o Fondu za nauku Republike Srbije ”.

  1. Nacrt zakona o Fondu za nauku Republike Srbije
  2. Obrazloženje Nacrta zakona o Fondu za nauku Republike Srbije
  3. Formular za dostavljanje predloga i sugestija