Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o prosvetnoj inspekciji, kao i da daju svoje predloge i sugestije.
Javna rasprava sprovešće se u periodu od 16. septembra do 5. oktobra 2021. godine.

Tekst Nacrta zakona biće postavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja www.mpn.gov.rs i na portalu e-uprave.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja putem posebnog formulara koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Formular sa primedbama i predlozima potrebno je dostaviti na sledeću e-mail adresu: prosvetnainspekcija@mpn.gov.rs.

Preuzmite: