Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva sve građane i stručnu javnost, odnosno sve subjekte zainteresovane za pitanja sistema zaštite žiga: preduzetnike i pravna lica, kao i njihova udruženja, predstavnike proizvođača i pružalaca usluga, trgovce i potrošače, advokate, zastupnike upisane u Registar zastupnika koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu, državne organe i druge, da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o žigovima (u daljem tekstu Nacrt zakona), kao i da daju svoje predloge i sugestije.

  Javna rasprava sprovešće se u periodu od 24. jula  do 13. avgusta 2019. godine.

            Tekst Nacrta zakona biće postavljen na internet stranici Zavoda za intelektualnu svojinu www.zis.gov.rs, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja www.mpn.gov.rs i na portalu e-uprave.           

            Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Zavodu za intelektualnu svojinu, i to:

na e-mail: zis@zis.gov.rs i mbozic@zis.gov.rs , u subjektu e-mail poruke navesti: „Nacrt zakona o žigovima”, a preko posebnog obrasca koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ili

poštom na adresu: Zavod za intelektualnu svojinu, Beograd, Kneginje Ljubice 5, sa naznakom „Za Zakon o žigovima”.