Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je konkurs za izbor savetnika-spoljnih saradnika koji će biti angažovani za pružanje podrške prosvetnim savetnicima u vršenju stručno-pedagoškog nadzora i spoljašnjeg vrednovanja rada ustanova. Pravo učešća na Konkursu imaju nastavnici, vaspitači, stručni saradnici, savetnici zavoda i nastavnici visokoškolskih ustanova, koji ispunjavaju uslove, utvrđene zakonom i konkursom.

Konkursom je planiran izbor do 200 savetnika-spoljnih saradnika, koji će u periodu od 1. februara 2017. do 1. februara 2019. godine, zajedno sa prosvetnim savetnicima posećivati obrazovno-vaspitne ustanove.

Broj savetnika i njihova profilacija uslovljeni su potrebama školskih uprava. Savetnike će birati komisije na regionalnom nivou, u koje će, osim predstavnika Ministarstva, biti uključeni i predstavnici škola, radi obezbeđivanja pune javnosti rada. Izabrani savetnici će imati obavezu da savladaju program obuke koji odredi Ministarstvo. Tokom dvogodišnjeg angažovanja njihov rad će pratiti i evaluirati prosvetni savetnici.

Pozivamo zainteresovane da se upoznaju sa sadržajem konkursa OVDE.

Kako se prijaviti i gde dostaviti dokumentaciju – proverite OVDE