Актуелно

 • Јавни позив за поношење предлога пројеката који се финансирају из буџета Републике Србије у оквиру Програма расподеле инвестиционих средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2022. годину

         Датум објаве: 1.10.2021. године

 • Јавни позив за доделу признања и награда за постигнуте доприносе у области просвете, науке и технолошког развоја у Републици Србији

         Датум објаве: 26.7.2021. године

 • Јавни конкурс за избор мастер студијских програма из области вештачке интелигенције (машинског учења) 

         Датум објаве: 21.6.2021. године

 • Јавни конкурс за пријаву и учешће у пројектима који се финансирају у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“ 

         Датум објаве: 18.6.2021. године

 • Јавни позив за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса у 2021. години, а који су значајни за развој компетенција запослених у предшколским установама и основним школама Датум објаве: 4.6.2021. године
 • Јавни позив за подношење пријава гимназија за доделу финансијских средстава  у циљу унапређивања услова за остваривање наставе и учења Датум објаве: 1.6.2021. године
 • Јавни позив за подношење пријава установа које остварују основно образовања и васпитања у Републици Србији  за доделу финансијских средстава  ради унапређења услова рада ученичких задруга Датум објаве 29.4.2021
 • Јавни  конкурс за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма  од општег интереса за студенте у 2021. години – рок за пријављивање од 17. до 31.3.2021.године

 • Текст јавног позива
 • Конкурсна документација
 • Листа вредновања
 • ИНФОРМАЦИЈА: Позивају се председници студентских удружења (или овлашћена лица – понети потписано овлашћење), која су према Коначној Листи вредновања остварила право на дотацију из буџета РС, на потписивање уговора, у периоду од 30.6. до 2.07.2021.године, на адреси: Захумска 14, Београд. Потребно је да  представник студентског удружења понесе документ идентификације и печат Удружења.
 • Jавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса значајних за предуниверзитетско образовање у 2021. години која реализују удружења – датум објаве 26.2.2021. године
 • Jавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2021. години која реализују удружења – датум објаве: 25.2.2021.

 • Измена II јавног позива за подношење предлога пројеката који се финансирају из буџета Републике Србије у оквиру Програма расподеле инвестиционих средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2021. годину/ датум објаве: 30.11.2020.
 • Измена јавног позива за подношење предлога пројеката који се финансирају из буџета Републике Србије у оквиру Програма расподеле инвестиционих средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2021. годину/ датум објаве: 23.11.2020.
 • Јавни позив за поношење предлога пројеката који се финансирају из буџета Републике Србије у оквиру Програма расподеле инвестиционих средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2021. годину/ датум објаве: 29.10.2020.
 • Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма  или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2020. години којa реализују удружења / датум објаве: 08.09.2020.
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА  СТУДЕНТСКИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА, ОДНОСНО ДЕЛОВА ПРОГРАМА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА СТУДЕНТЕ У 2020. ГОДИНИ / датум објаве: 29.07.2020.
 • Назив пројекта: „Подршка Европске уније управљању миграцијама у Републици Србији“  – ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА/ датум објаве: 17.06.2020.
 • Јавни конкурс за избор мастер студијских програма из области вештачке интелигенције (машинског учења) / датум објаве: 12.06.2020.
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА  СТУДЕНТСКИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА, ОДНОСНО ДЕЛОВА ПРОГРАМА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА СТУДЕНТЕ У 2020. ГОДИНИ / датум објаве: 27.05.2020.
Специјална мера 6 – Јавни позив за ангажовање: – Ментор/менторка за подршку установама у раду са ученицима мигрантима у оквиру пројекта „Подршка ЕУ Србији у управљању  миграцијама“/ датум објаве: 19.05.2020.
Специјална мера 6 – Јавни позив за ангажовање: – Ментор/менторка за подршку установама у раду са ученицима мигрантима у оквиру пројекта „Подршка ЕУ Србији у управљању  миграцијама“/ датум објаве: 13.03.2020.
Јавни позив за избор мастер студијских програма, са пратећим кратким програмима студија – Мастер 4.0 Креативне индустрије, датум објаве: 09.03.2020.

НАПОМЕНА: Због ванредног стања проглашеног услед панадемије вируса КОВИД 19 и одлуке Владе о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања („Службени гласник РС“, број 30/2020-3), продужава се рок за достављање пријава на јавни конкурс за избор мастер студијских програма са пратећим кратким програмима студија – Мастер 4.0 Креативне индустрије до 29. маја 2020. године.

2019. година

Јавни конкурс за доделу средстава за реализацију програма од јавног интереса а који су значајни за јачање језичких компетенција наставника који наставу реализују на једном од језика националних мањина: албански, босански, бугарски, мађараски, румунски, русински, словачки, хрватски, датум објаве: 13.12.2019.

 

Јавни позив за учешће на конкурсу „сви заједно за родну равноправност“, датум објаве: 25.11.2019.

 

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ које се односе на
–  ОКВИР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИМ УТИЦАЈИМА ПРОЈЕКТА (ESF)
–  ПЛАН ЕКОЛОШКИХ И СОЦИЈАЛНИХ ОБАВЕЗА (ESCP)
–  ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА (SEP)
и учешће у припреми активности које се односе на Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Србији (SAIGE пројекат), датум објаве: 24.10.2019.

 

МАДАД 2 пројекат – Јавни позив за ангажовање: – Ментор/менторка за подршку установама у раду са ученицима мигрантима (10 особа) у оквиру пројекта „ЕУ подршка Србији у управљању миграцијама“датум објаве: 21.10.2019.

 

Јавни позив за отуђење моторних возила у јавној својини РС, датум објаве: 14.10.2019.

 

Jавни позив за ангажовање консултаната за активности на пројекту „Развој капацитета за превенцију насилног екстремизма кроз образовање у средњим школама у Републици Србији-постављање основа“, датум објаве: 30.09.2019.
Јавни позив Савета Европе и МПНТР за учешће у пројекту ,, Квалитетно образовање за све датум објаве: 23.09.2019.

 

Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма  или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2019. години којa реализују удружењадатум објаве: 23.09.2019.

 

Јавни позив за поношење предлога пројеката који се финансирају из буџета Републике Србије у оквиру Програма расподеле инвестиционих средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2020. годинудатум објаве: 13.09.2019.

 

Основна јединица за управљање програмом „Израда, имплементација и праћење одрживог механизма националног програмa стипендирања ученика средњих школа ромске националности“датум објаве: 30.07.2019.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за укључивање на листу препоручених смештајних капацитета за пружање услуге смештаја страних студената у Републици Србијидатум објаве: 19.06.2019.

 Рок за подношење пријава је продужен до 30.08.2019. године

ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА  СТУДЕНТСКИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА, ОДНОСНО ДЕЛОВА ПРОГРАМА  ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА СТУДЕНТЕ У 2019. ГОДИНИ (рок за пријављивање од 16. до 30. марта 2019.године), датум објаве: 15.03.2019.
 • ИНФОРМАЦИЈА ЗА СТУДЕНТСКА УДРУЖЕЊА:
  Потписивање  уговора са овлашћеним представницима удружења, која  су остварила право на дотацију, обављаће се 6. и 7. јуна 2019. године, у просторијама Министарства, у Захумској 14, канцеларија 108, у периоду од 7.30 до 15.30. (Понети печат студентског удружења!)

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће наставника, стручних сарадника, саветника из Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, саветника из завода и професора  високошколских установа на семинару у Међународној школи Јад Вашем, Држава Израел, у периоду од 21. до 28. јула 2019. године датум објаве: 01.03.2019.
 Основна јединица за управљање програмом „Израда, имплементација и праћење одрживог механизма националног програмa стипендирања ученика средњих школа ромске националности“ , датум објаве: 28.01.2019.
 Јавни позив Националног просветног савета за избор чланова стручне комисије која врши експертизу рукописа уџбеника за предмет Техника и технологија у основној школи, датум објаве: 11.01.2019.

2018. година

МАДАД 2 пројекат – Јавни позив за ангажовање:
– Ментор/ментрока за подршку установама у раду са ученицима мигрантима (10 особа) у оквиру пројекта „ЕУ подршка Србији у управљању миграцијама“/ датум објаве: 18.12.2018.

МАДАД 2 пројекат – Јавни позив за ангажовање:
– аутор/ка за израду прилога за приручника добре праксе у области образовања миграната (3 особе)
– технички дизајн публикације и коректура/лектора текста приручника добре праксе у области образовања миграната (1 особа) ,у оквиру пројекта „ЕУ подршка Србији у управљању миграцијама“/ датум објаве: 16.10.2018.

Jавни конкурс за реализацију промотивних активности националног модела дуалног и предузетничког образовања у србијидатум објаве: 11.10.2018.

ЈАВНИ  ПОЗИВ за подношење захтева за доделу финансијских средстава из буџета Републике Србије за реализацију инвестиционих пројеката у оквиру Програма расподеле инвестиционих средстава МПНТР за 2019. годину/ датум објаве: 05.10.2018.

Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2018. години која реализују удружењадатум објаве: 01.10.2018.

Креативни конкурс за најбољи слоган и постер који организује ЈИЦА-ин Пројекат за Унапређење Националног програма за рано откривање рака дојке у сарадњи са Министарством здравља Републике Србије и Институтом за јавно здравље „Др. Милан Јовановић-Батут“датум објаве: 07.09.2018.

Конкурс за награду УНЕСКО – Емир Џабер ал-Ахмад ал-Џабер ал-Сабах за дигитално оснаживање особа са инвалидитетомдатум објаве: 27.08.2018.

Јавни позив за подношење пријава за позицију програмера у оквиру УНИЦЕФ пројекта „Унапређење аналитичких капацитета и успостављање информационог система за предшколско васпитање и образовање у Републици Србији“/ датум објаве: 06.06.2018.

Јавни позив за учешће у Унесковом програму „Млади професионалци“/ датум објаве: 25.05.2018.

Јавни позив: ангажовање за позицију Службеник/ца за набавке (1 запослен/а) у оквиру пројекта „ЕУ подршка Србији у управљању миграцијама“/ датум објаве: 16.04.2018.

Јавни позив за подношење пријава за позицију консултанта за ИКТ системе у оквиру УНИЦЕФ пројекта „Унапређење аналитичких капацитета и успостављање информационог система за предшколско васпитање и образовање у Републици Србији“датум објаве: 04.04.2018.

Јавни позив за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2018. години/датум објаве: 21.03.2018.

Јавни позив за подношење пријава за позицију програмер у оквиру УНИЦЕФ пројекта „Унапређење аналитичких капацитета и успостављање информационог система за предшколско васпитање и образовање у Републици Србији“ /датум објаве: 05.01.2018.

2017. година

Јавни позив за подношење пријава за позицију аналитичар у оквиру УНИЦЕФ пројекта „Унапређење аналитичких капацитета и успостављање информационог система за предшколско васпитање и образовање у Републици Србији“/ датум објаве: 02.11.2017.

 

ЈАВНИ КОНКУРС за учешће у коришћењу финансијских средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја намењеним за дотације невладиним и другим непрофитним организацијама значајним за образовање у 2017. години/ датум објаве: 12.10.2017.

 

Јавни позив за подношење захтева за доделу финансијских средстава из буџета Републике Србије за реализацију инвестиционих пројеката у оквиру програма расподеле инвестиционих средстава МПНТР за 2018. годину/ датум објаве: 27.09.2017.

 

Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2017/2018. годину/ датум објаве: 13.06.2017.

Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2017/2018. годину/ датум објаве: 13.06.2017.

Конкурс за пријем студената у установу Студентско одмаралиште „Београд“ са јединицама:

1. „Радојка Лакић“ на Авали
2. „Ратко Митровић“ на Златибору, за школску 2017/2018. годину/ 
датум објаве: 13.06.2017.

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ школама за учешће у првој фази спровођења програма стручног усавршавања за достизање основног нивоа дигиталних компетенција за наставнике основних и средњих школа/ датум објаве: 13.06.2017.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор школа за учешће у пилот-истраживању „Самовредновање електронске зрелости установа“/ датум објаве: 07.06.2017.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ  за Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација/ датум објаве: 02.06.2017.

 

ЈАВНИ ПОЗИВза избор водитеља програма стручног усавршавања за достизање oсновног нивоа дигиталних компетенција/ датум објаве: 26.05.2017.

 

Јавни конкурс за реализацију пројeкта „Дух младости“ – промоција дуалног образовања/ датум објаве: 12.05.2017.

2016. година

КОНКУРС за избор саветника-спољних сарадника за предмете, групе и области предмета,активности и стручне послове/ датум објаве: новембар 2016.

 

 

 

Jaвни позив за избор недостајућих уџбеника за изборни предмет ромски језик са елементима националне културе за први, други, трећи и четврти разред основне школе⁄ датум објаве: 13.07.2016.

Нови текст Јавног позива: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

Teкст позива – не важи, погледајте измене у документу изнад

 

Јавни позив за избор чланова стручног тима за подршку учешћу Републике Србије у тематској групи за промоцију грађанства и заједничких вредности слобода, толеранције и недискриминације у образовању, ЕУ Отвореног метода координације (OMK) у области образовања и обуке⁄ датум објаве: 16.06.2016.

Teкст позива

Кандидати треба да доставе: основне податке и кратку радну биографију (не дуже од две A4 стране)  у електронском облику на адресу omk@mpn.gov.rs

 

Јавни позив за подношење захтева за одобравање рукописа приручника и наставних материјала за стручне предмете у стручним школама ⁄ датум објаве: 16.06.2016.

 

Конкурс Групе за ученички и студентски стандард, МПНТР⁄ датум објаве: 14.06.2016.

Конкурс за пријем студената у Студентско одмаралиште, са јединицама “Радојка Лакић” на Авали и “Ратко Митровић” на Златибору за школску 2016/2017.годину

 

Јавни позив за израду интернет презентације националног оквира квалификација и базе националних квалификација ⁄ датум објаве: 07.06.2016.

 

Позив за достављање коментара и сугестија на нацрт Извештаја Републике Србије о примени УНЕСКО Конвенције и Препорука против дискриминације у образовању за период 2012-2015. године⁄ датум објаве: 01.06.2016.

 

КОНКУРС: Програм за креирање образовних политика на основу података и резултата истраживања⁄ датум објаве: 28.05.2016.

 

Јавни позив за стављање на листу лица компетентних у области инклузивног образовања и васпитања за школску 2015/16. и 2016/17. годину⁄ датум измене: 27.04.2016.

 

Ј А В Н И  П О З И В за представљање примера добре праксе засноване на постизању стандарда постигнућа – образовни стандарди и развоју међупредметних компетенција ⁄ датум измене:28.04.2016.

 

Јавни позив за избор чланова за формирање радне групе ИКТ, МПНТР⁄ датум објаве: 12.04.2016.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ технолошко-развојним компанијама за чланство у Научно-технолошком парку Београд⁄ датум објаве: 06.04.2016.

 

Наградни конкурс под називом„Визуелизација отворених података МПНТР“⁄ датум објаве: 4.04.2016.

 

Конкурс за учешће школа на Летњој академији  (Regional Summer Academy for South East Europe)⁄ датум објаве: 28.03.2016.

 

Позив истраживачима за учешће у пројекту „Образовање у фокусу“ („Education in Focus“)⁄ датум објаве: 25.03.2016.

 

Јавни конкурс за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2016.години⁄ датум објаве: 29.01.2016.

 

ОДЛУКА о одобреним дотацијама студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2016. години

 

Конкурс за средње школе које ће реализовати кооперативини модел образовања у занатско-техничким профилима за први разред од школске 2016/2017. године⁄ датум објаве: 01.12.2015.

 

Одлука о  избору школа које ће у школској 2016/17. години уписати ученике на неки од образовних профила по моделу кооперативног образовања

 

Кандидатура за чланство у Заједничком телу за подршку раду и координацију надзора над радом интерресорних комисија⁄ датум објаве: 14.01.2016.

 

Јавни позив за избор уџбеника који ће се у основним школама користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. године⁄ датум објаве: 06.01.2016.

2015. година

Јавни позив за Светосавску награду за 2015. годину⁄ датум објаве: 07.12.2015.

 

Jавни конкурс за најбољи образовни филм на тему „Моћ воде“ / Zepter, МПНТР ⁄ датум објаве: 24.11.2015.

 

 

Конкурс за избор ученика ромске националности уписаних у средње школе за доделу стипендија за школску 2015/2016. годину ⁄ датум објаве: 15.09.2015.

 

Јавни позив за прикупљање предлога пројеката за ревитализацију и развој истраживања и образовања у јавном сектору ⁄ датум објаве: 15.08.2015.

 

Јавни конкурс за учешће у коришћењу финансијских средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја намењеним за дотације невладиним организацијама значајним за образовање у 2015. години   датум објаве: 28.04.2015.

 

Конкурс за награду Унеско/Хамдан бин Рашид ал-Мактум за изузетну праксу и учинак на побољшању ефикасности наставника  ⁄ датум објаве: 14.04.2015.

Позив за достављање предлога за измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања  ⁄ датум објаве: 18.07.2014. 

 

Коначна листа вредновања и рангирања пријављених програма по расписаном Јавном конкурсу за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2014. години  ⁄ датум објаве: 24.03.2014. 

 

Позив Министарства научницима, предавачима и еминентним стручњацима из дијаспоре   датум објаве: 12.11.2013. 

 

Позив за унапређивање квалитета наставног процеса и афирмацију Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици  ⁄ датум објаве: 12.11.2013. 

 

Јавни конкурс „Програма модернизације школа“ финансиран из средстава зајма Европске инвестиционе банке  ⁄ датум објаве: 08.07.2013.

Јавна набавка број ОП/У/16/21 - Организација скупова и службених путовања у земљи и иностранству


Јавна набавка ОП/У/15/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике и просветне саветнике за спречавање осипања за 60 учесника


Јавна набавка ОП/У/14/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике, просветне саветнике и просветне инспекторе за превенцију и спречавање дискриминације у образовању за 300 учесника


Јавна набавка број ОП/Д/05/21 - Техничка подршка спровођењу државне матуре


Јавна набавка број ПП/Д/04/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу


Јавна набавка број ОП/Д/04/21 - Набавка софтверског решења за регистар уџбеника


Јавна набавка број ОП/Д/03/21- Сервери и сервесрка опрема


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 3


Јавна набавка број ОП/У/08/21 - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу


Jавнa набавкa број ОП/13/21 - Услуге објављивања информативних огласа


Јавна набавка број ОП/У/12/21 - Текуће поправке и одржавање возила


Јавна набавка број ПП/Д/02/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава који су одговарајућим прилагођавањем формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју или инвалидитетом који похађају основну школу


Јавна набавка број ПП/Д/03/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа (за партије обустављене Одлуком о обустави број 404-02-54/2021-17/8 од 23.06.2021.)


Јавна набавка број ПП/У/02/21 – Пружање услуге одржавања софтвера за финансијско пословање


Јавна набавка број ПП/У/01/21 – Пружање услуге одржавања софтвера и базе података система за подршку рада аналитичара


Јавна набавка број ПП/Д/01/21 - Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, редни број набавке 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 2б


Јавна набавка број OП/У/11/21 – Услуге превођења


Јавнa набавкa број OП/У/10/21 – Услуге oбјављивања информативних огласа


Јавнa набавкa број OП/У/05/21 – Методологија за развој планова и програма наставе и учења за дуалне образовне профиле


Јавнa набавкa број OП/У/06/21 – Праћење налога и комуникација на друштвеним мрежама


Јавнa набавкa број OП/У/04/21 – Пружање стручне помоћи за спровођење набавки по пројекту из кредита ЕИБ-А - "Повезане школе у Србији"


Jавна набавка број ОП/У/07/21 - Фото и видео праћење догађаја МПНТР


Јавнa набавкa број OП/Д/02/21 – Рачунари за потребе опремања рачунарских кабинета у основним и средњим школама


Јавнa набавкa број OП/Д/01/21 – Набавка софтверских модула за проширење функционалности ЈИСП-а


Јавна набавка број OП/У/03/21 – Организација и реализација јединственог програма састављеног од три обуке за саветнике, спољне сараднике


Јавна набавка број OП/У/02/21 – Закуп службених аутомобила


Јавна набавка број OП/У/01/21 - Услуге ревизије (верификације) трошкова Националне агенције у програму Еразмус+ за 2020. годину