Наука и технолошки развој – конкурси

Актуелно

Јавни позив за предлагање кандидата за чланове матичних научних одбора – 9.6.2021. године

Јавни позив за избор чланова Научног савета Фонда за науку Републике Србије – 2.4.2021. 

 

Јавни позив за учешће у средствима Министарства у 2021. години/ датум објаве: 20.1.2021.

 

Јавни позив за спровођење и организацију Такмичења за најбољу технолошку иновацију у 2021. години ⁄ датум објаве: 18.01.2021.

Конкурси 2020. година
ЧЕТВРТИ ПОЗИВ талентованим младим истраживачима – студентима докторских академских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама ⁄  датум објаве: 23.11.2020.
Други Јавни  позив за учешће у средствима Министарства y 2020. години за суфинансирање издавања монографија у Републици Србији ⁄  датум објаве: 19.06.2020.
Јавни позив за спровођење и организацију Такмичења за најбољу технолошку иновацију у 2020. години ⁄  датум објаве: 23.01.2020.
Јавни позив за учешће у средствима Министарства y 2020. години ⁄  датум објаве: 26.12.2019.
UNESCO Конкурси
Стална  мисија Републике Србије  при UN  и другим међународним организацијама у Женеви  је циркулисала позив за учешће  у  програмима за истраживаче у земљама у развоју  доствљен од стране Јединице за подршку примене Конвенције о забрани биолошког оружја  (BTWC).   Италија у сарадњи са  « The World Academy of Sciences» нуде различите врсте помоћи научницима  из земаља у развоју.  Рок за пријаву је различит  у зависности од  области истраживања.  Опис програма, услови за пријаву и формулари налазе се на страници http://www.unog.ch/bwc/database


1. Стална делегација Аргентине при UNESCO је циркулисала позив за учешће у три пројекта  Министарства  науке технологије и иновација, упућен јавним установама за истраживање и иновације као и приватним институцијама укљученим у режим јавно-приватног партнерства које производе добра и услуге. У питању су пројекти:

  • „Иновације у аквакултури“ – Рок за пријаву је 21.03.2017.

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/388

  • „Технологија за националну производњу саталита“ – Рок за пријаву је 03.04.2017.

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/387

  • „Технологија намењена предвиђању катастрофа“ – Рок за пријаву је 21.03.2017.

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/388

2. Објављен је Објављен је конкурс за стипендије у оквиру партнерства између UNESCO и Међународног центра за одрживи енергетски развој у Москви. Руска Федерација је понудила 20 стипендија за обуку која ће трајати 4 недеље од 02-27.10.2017. Обука ће се одвијати у специјализованим установама Руске Федерације на енглеском језику. Свака земља може да предложи највише два кандидата. Рок за пријаву је 17.04.2017.

3. Међувладина океанографска комисија је објавила конкурс за постдипломски програм на Универзитету у Њу Хемпширу из области истраживања океанског дна. Програм почиње крајем августа ове године  и траје годину дана . Рок за пријаву је 31.03.2017.  Опис програма, услови за пријаву и формулари налазе се на страници http://www.gebco.net/training/training_project/

2019. година

ТРЕЋИ ПОЗИВ талентованим младим истраживачима – студентима докторских академских студија  за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама, датум објаве: 06.11.2019.

Текст позива

Изјава младог истраживача

Обавештење за НИ

Други Јавни позив за учешће у средствима Министарства y 2019. години за суфинансирање издавања монографија у Републици Србији, датум објаве: 03.06.2019.

Текст Јавног позива

Пропратни материјал

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА НАУЧНОГ САВЕТАФОНДА ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, датум објаве: 18.04.2019.

Текст Јавног позива

Образац пријаве 1

Образац пријаве 2

Решење о именовању Научног савета Фонда за науку

Јавни позив за учешће у средствима Министарства y 2019. години програмску активност додатног образовања и усавршавања талентованих ученика и студената за бављење научноистраживачким радом, датум објаве: 22.03.2019.

Текст Јавног позива

Текст Критеријума 

Јавни позив за учешћe у средствима Mинистарства просвете, науке и технолошког развоја у 2019. години, датум објаве: 26.12.2018.

Текст јавног позива

Пропратни материјал

 

2018. година

Јавни позив за учешће у средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја у 2018. години, датум објаве: 29.12.2017.

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋE У СРЕДСТВИМА МИНИСТАРСТВАЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЊА МОНОГРАФИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2018. ГОДИНИ, датум објаве: 15.06.2018.

– Критеријуми и упитници:

а) Критеријуми за други јавни позива за суфинансирање монографија у РС у 2018. години
б) е-Упитник
в) Упитник за рецензенте
г) Изјава
д) Извештај за монографије

Позив талентованим младим истраживачима – студентима докторских академских студија за учешће на научноистраживачким пројектима, датум објаве: 01.03.2018.

 

2017. година

 

ОТВОРЕНИ ПОЗИВ за пријаву рецензената за евалуацију иновационих и инфраструктурних пројеката правних лица пријављених по Јавном позиву за пријаву учешћa у реализацији Програмa иновационе делатности утврђеним за 2017. годинудатум објаве: 26.09.2017.

 ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање из буџета Репулике Србије физичких лица-иноватора који су уписани у Регистар иновационе делатности Министарства просвете, науке и технолошког развоја, датум објаве: 20.09.2017.

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће у средствима Министарства за суфинансирање издавања монографија у Републици Србији у 2017. годинидатум објаве: 28.06.2017.

Јавни позив за учешће у средствима Министарства y 2017. години за програмску активност додатног образовања и усавршавања талентованих ученика и студената,  датум објаве: 07.02.2017.

Јавни позив за учешће у средствима Министарства y 2017. години,датум објаве: 11.01.2017.

2016. година

Јапанска фондација Matsumae International Foundation (MIF) – позив за финансирање, датум објаве: 22.12.2016.

 

Јавни позив за пријаву и учешће у реализацију иновационих пројеката по Програму иновационе делатности утврђеном за 2016. годину/ датум објаве: 24.10.2016.

Други јавни позив за суфинансирање издавања монографија у Републици Србији y 2016. години ⁄ датум објаве: 06.06.2016.

Јавни позив за учешће у средствима Министарства y 2016 години за програмску активност додатног образовања и усавршавања талентованих ученика и студената ⁄ датум објаве: 15.04.2016.

Јавни позив за предлагање кандидата за чланове матичних научних одборадатум објаве: 06.04.2016.

Јавни позив за спровођење и организацију такмичења за најбољу технолошку иновацију у 2016. години/ датум објаве: 02.02.2016.

Јавни позив за учешће у средстимва Министарства y 2016. години ⁄ датум објаве: 29.01.2016.

2015. година

Јавни позив за пријаву и учешће у реализацији инфраструктурних пројеката регистрованих иновационих организација за пружање инфраструктурне подршку иновационој делатности ⁄ датум објаве: 02.11.2015.

Јавни позив за суфинансирање иновационих активности стручних друштава проналазача у 2015. години ⁄ датум објаве: 02.11.2015.

 

Позив за учешће у избору за доделу престижне Кваризми међународне награде у домену науке ⁄ датум објаве: 30.07.2015.

 

Други јавни позив за суфинансирање издавања монографија у Републици Србији у 2015. године  ⁄ датум објаве: 01.06.2015.

 

 

Конкурс за донацију лабораторијске опреме  ⁄ датум објаве: 14.05.2015.

Јавни позив за учешће у средствима Министарства у 2015. години – Одсек за развој научноистраживачких кадрова ⁄ датум објаве: 14.05.2015.

Јавна набавка број ОП/У/16/21 - Организација скупова и службених путовања у земљи и иностранству


Јавна набавка ОП/У/15/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике и просветне саветнике за спречавање осипања за 60 учесника


Јавна набавка ОП/У/14/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике, просветне саветнике и просветне инспекторе за превенцију и спречавање дискриминације у образовању за 300 учесника


Јавна набавка број ОП/Д/05/21 - Техничка подршка спровођењу државне матуре


Јавна набавка број ПП/Д/04/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу


Јавна набавка број ОП/Д/04/21 - Набавка софтверског решења за регистар уџбеника


Јавна набавка број ОП/Д/03/21- Сервери и сервесрка опрема


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 3


Јавна набавка број ОП/У/08/21 - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу


Jавнa набавкa број ОП/13/21 - Услуге објављивања информативних огласа


Јавна набавка број ОП/У/12/21 - Текуће поправке и одржавање возила


Јавна набавка број ПП/Д/02/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава који су одговарајућим прилагођавањем формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју или инвалидитетом који похађају основну школу


Јавна набавка број ПП/Д/03/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа (за партије обустављене Одлуком о обустави број 404-02-54/2021-17/8 од 23.06.2021.)


Јавна набавка број ПП/У/02/21 – Пружање услуге одржавања софтвера за финансијско пословање


Јавна набавка број ПП/У/01/21 – Пружање услуге одржавања софтвера и базе података система за подршку рада аналитичара


Јавна набавка број ПП/Д/01/21 - Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, редни број набавке 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 2б


Јавна набавка број OП/У/11/21 – Услуге превођења


Јавнa набавкa број OП/У/10/21 – Услуге oбјављивања информативних огласа


Јавнa набавкa број OП/У/05/21 – Методологија за развој планова и програма наставе и учења за дуалне образовне профиле


Јавнa набавкa број OП/У/06/21 – Праћење налога и комуникација на друштвеним мрежама


Јавнa набавкa број OП/У/04/21 – Пружање стручне помоћи за спровођење набавки по пројекту из кредита ЕИБ-А - "Повезане школе у Србији"


Jавна набавка број ОП/У/07/21 - Фото и видео праћење догађаја МПНТР


Јавнa набавкa број OП/Д/02/21 – Рачунари за потребе опремања рачунарских кабинета у основним и средњим школама


Јавнa набавкa број OП/Д/01/21 – Набавка софтверских модула за проширење функционалности ЈИСП-а


Јавна набавка број OП/У/03/21 – Организација и реализација јединственог програма састављеног од три обуке за саветнике, спољне сараднике


Јавна набавка број OП/У/02/21 – Закуп службених аутомобила


Јавна набавка број OП/У/01/21 - Услуге ревизије (верификације) трошкова Националне агенције у програму Еразмус+ за 2020. годину


 

 

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.