Nauka i tehnološki razvoj – konkursi

Aktuelno

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove matičnih naučnih odbora – 9.6.2021. godine

Javni poziv za izbor članova Naučnog saveta Fonda za nauku Republike Srbije – 2.4.2021. 

 

Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva u 2021. godini/ datum objave: 20.1.2021.

 

Javni poziv za sprovođenje i organizaciju Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u 2021. godini ⁄ datum objave: 18.01.2021.

Konkursi 2020. godina
ČETVRTI POZIV talentovanim mladim istraživačima – studentima doktorskih akademskih studija za uključivanje u naučnoistraživački rad u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama ⁄  datum objave: 23.11.2020.
Drugi Javni  poziv za učešće u sredstvima Ministarstva y 2020. godini za sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji ⁄  datum objave: 19.06.2020.
Javni poziv za sprovođenje i organizaciju Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u 2020. godini ⁄  datum objave: 23.01.2020.
Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva y 2020. godini ⁄  datum objave: 26.12.2019.
UNESCO Konkursi
Stalna  misija Republike Srbije  pri UN  i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi  je cirkulisala poziv za učešće  u  programima za istraživače u zemljama u razvoju  dostvljen od strane Jedinice za podršku primene Konvencije o zabrani biološkog oružja  (BTWC).   Italija u saradnji sa  « The World Academy of Sciences» nude različite vrste pomoći naučnicima  iz zemalja u razvoju.  Rok za prijavu je različit  u zavisnosti od  oblasti istraživanja.  Opis programa, uslovi za prijavu i formulari nalaze se na stranici http://www.unog.ch/bwc/database


1. Stalna delegacija Argentine pri UNESCO je cirkulisala poziv za učešće u tri projekta  Ministarstva  nauke tehnologije i inovacija, upućen javnim ustanovama za istraživanje i inovacije kao i privatnim institucijama uključenim u režim javno-privatnog partnerstva koje proizvode dobra i usluge. U pitanju su projekti:

  • „Inovacije u akvakulturi“ – Rok za prijavu je 21.03.2017.

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/388

  • „Tehnologija za nacionalnu proizvodnju satalita“ – Rok za prijavu je 03.04.2017.

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/387

  • „Tehnologija namenjena predviđanju katastrofa“ – Rok za prijavu je 21.03.2017.

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/388

2. Objavljen je Objavljen je konkurs za stipendije u okviru partnerstva između UNESCO i Međunarodnog centra za održivi energetski razvoj u Moskvi. Ruska Federacija je ponudila 20 stipendija za obuku koja će trajati 4 nedelje od 02-27.10.2017. Obuka će se odvijati u specijalizovanim ustanovama Ruske Federacije na engleskom jeziku. Svaka zemlja može da predloži najviše dva kandidata. Rok za prijavu je 17.04.2017.

3. Međuvladina okeanografska komisija je objavila konkurs za postdiplomski program na Univerzitetu u Nju Hempširu iz oblasti istraživanja okeanskog dna. Program počinje krajem avgusta ove godine  i traje godinu dana . Rok za prijavu je 31.03.2017.  Opis programa, uslovi za prijavu i formulari nalaze se na stranici http://www.gebco.net/training/training_project/

2019. godina

TREĆI POZIV talentovanim mladim istraživačima – studentima doktorskih akademskih studija  za uključivanje u naučnoistraživački rad u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama, datum objave: 06.11.2019.

Tekst poziva

Izjava mladog istraživača

Obaveštenje za NI

Drugi Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva y 2019. godini za sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji, datum objave: 03.06.2019.

Tekst Javnog poziva

Propratni materijal

JAVNI POZIV ZA IMENOVANjE ČLANOVA NAUČNOG SAVETAFONDA ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE, datum objave: 18.04.2019.

Tekst Javnog poziva

Obrazac prijave 1

Obrazac prijave 2

Rešenje o imenovanju Naučnog saveta Fonda za nauku

Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva y 2019. godini programsku aktivnost dodatnog obrazovanja i usavršavanja talentovanih učenika i studenata za bavljenje naučnoistraživačkim radom, datum objave: 22.03.2019.

Tekst Javnog poziva

Tekst Kriterijuma 

Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u 2019. godini, datum objave: 26.12.2018.

Tekst javnog poziva

Propratni materijal

 

2018. godina

Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u 2018. godini, datum objave: 29.12.2017.

DRUGI JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U SREDSTVIMA MINISTARSTVAZA SUFINANSIRANjE IZDAVANjA MONOGRAFIJA U REPUBLICI SRBIJI U 2018. GODINI, datum objave: 15.06.2018.

– Kriterijumi i upitnici:

a) Kriterijumi za drugi javni poziva za sufinansiranje monografija u RS u 2018. godini
b) e-Upitnik
v) Upitnik za recenzente
g) Izjava
d) Izveštaj za monografije

Poziv talentovanim mladim istraživačima – studentima doktorskih akademskih studija za učešće na naučnoistraživačkim projektima, datum objave: 01.03.2018.

 

2017. godina

 

OTVORENI POZIV za prijavu recenzenata za evaluaciju inovacionih i infrastrukturnih projekata pravnih lica prijavljenih po Javnom pozivu za prijavu učešća u realizaciji Programa inovacione delatnosti utvrđenim za 2017. godinudatum objave: 26.09.2017.

 JAVNI POZIV za finansiranje iz budžeta Repulike Srbije fizičkih lica-inovatora koji su upisani u Registar inovacione delatnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, datum objave: 20.09.2017.

DRUGI JAVNI POZIV za učešće u sredstvima Ministarstva za sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji u 2017. godinidatum objave: 28.06.2017.

Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva y 2017. godini za programsku aktivnost dodatnog obrazovanja i usavršavanja talentovanih učenika i studenata,  datum objave: 07.02.2017.

Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva y 2017. godini,datum objave: 11.01.2017.

2016. godina

Japanska fondacija Matsumae International Foundation (MIF) – poziv za finansiranje, datum objave: 22.12.2016.

 

Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciju inovacionih projekata po Programu inovacione delatnosti utvrđenom za 2016. godinu/ datum objave: 24.10.2016.

Drugi javni poziv za sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji y 2016. godini ⁄ datum objave: 06.06.2016.

Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva y 2016 godini za programsku aktivnost dodatnog obrazovanja i usavršavanja talentovanih učenika i studenata ⁄ datum objave: 15.04.2016.

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove matičnih naučnih odboradatum objave: 06.04.2016.

Javni poziv za sprovođenje i organizaciju takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u 2016. godini/ datum objave: 02.02.2016.

Javni poziv za učešće u sredstimva Ministarstva y 2016. godini ⁄ datum objave: 29.01.2016.

2015. godina

Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji infrastrukturnih projekata registrovanih inovacionih organizacija za pružanje infrastrukturne podršku inovacionoj delatnosti ⁄ datum objave: 02.11.2015.

Javni poziv za sufinansiranje inovacionih aktivnosti stručnih društava pronalazača u 2015. godini ⁄ datum objave: 02.11.2015.

 

Poziv za učešće u izboru za dodelu prestižne Kvarizmi međunarodne nagrade u domenu nauke ⁄ datum objave: 30.07.2015.

 

Drugi javni poziv za sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji u 2015. godine  ⁄ datum objave: 01.06.2015.

 

 

Konkurs za donaciju laboratorijske opreme  ⁄ datum objave: 14.05.2015.

Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva u 2015. godini – Odsek za razvoj naučnoistraživačkih kadrova ⁄ datum objave: 14.05.2015.

Javna nabavka broj OP/U/16/21 - Organizacija skupova i službenih putovanja u zemlji i inostranstvu


Javna nabavka OP/U/15/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike i prosvetne savetnike za sprečavanje osipanja za 60 učesnika


Javna nabavka OP/U/14/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike, prosvetne savetnike i prosvetne inspektore za prevenciju i sprečavanje diskriminacije u obrazovanju za 300 učesnika


Javna nabavka broj OP/D/05/21 - Tehnička podrška sprovođenju državne mature


Javna nabavka broj PP/D/04/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nastavni sadržaji kroz digitalni udžbenik/digitalnu učionicu


Javna nabavka broj OP/D/04/21 - Nabavka softverskog rešenja za registar udžbenika


Javna nabavka broj OP/D/03/21- Serveri i servesrka oprema


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 3


Javna nabavka broj OP/U/08/21 - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju srednje škole i dogradnju učeničkog doma u Kniću


Javna nabavka broj OP/U/13/21 - Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/12/21 - Tekuće popravke i održavanje vozila


Javna nabavka broj PP/D/02/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava koji su odgovarajućim prilagođavanjem formata, odnosno pisma i formata pristupačni za učenike sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom koji pohađaju osnovnu školu


Javna nabavka broj PP/D/03/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove – Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola (za partije obustavljene Odlukom o obustavi broj 404-02-54/2021-17/8 od 23.06.2021.)


Javna nabavka broj PP/U/02/21 – Pružanje usluge održavanja softvera za finansijsko poslovanje


Javna nabavka broj PP/U/01/21 – Pružanje usluge održavanja softvera i baze podataka sistema za podršku rada analitičara


Javna nabavka broj PP/D/01/21 - Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola, redni broj nabavke 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 2b


Javna nabavka broj OP/U/11/21 – Usluge prevođenja


Javna nabavka broj OP/U/10/21 – Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/05/21 – Metodologija za razvoj planova i programa nastave i učenja za dualne obrazovne profile


Javna nabavka broj OP/U/06/21 – Praćenje naloga i komunikacija na društvenim mrežama


Javna nabavka broj OP/U/04/21 – Pružanje stručne pomoći za sprovođenje nabavki po projektu iz kredita EIB-A - "Povezane škole u Srbiji"


Javna nabavka broj OP/U/07/21 - Foto i video praćenje događaja MPNTR


Javna nabavka broj OP/D/02/21 – Računari za potrebe opremanja računarskih kabineta u osnovnim i srednjim školama


Javna nabavka broj OP/D/01/21 – Nabavka softverskih modula za proširenje funkcionalnosti JISP-a


Javna nabavka broj OP/U/03/21 – Organizacija i realizacija jedinstvenog programa sastavljenog od tri obuke za savetnike, spoljne saradnike


Javna nabavka broj OP/U/02/21 – Zakup službenih automobila


Javna nabavka broj OP/U/01/21 - Usluge revizije (verifikacije) troškova Nacionalne agencije u programu Erazmus+ za 2020. godinu


 

 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.