Контактирајте ПР

ПР СЛУЖБА    

 

ПОСЕБАН САВЕТНИК МИНИСТРА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ И КОМУНИКАЦИЈЕ:

Јелена Парезановић

 

 

 

 jelena.parezanovic@mpn.gov.rs

 

        Тел: 011/3616-487
                011/3616-489


СЛУЖБА ЗА САРАДЊУ СА МЕДИЈИМА:

Даниела Маринковић
Драгица Гавриловић
Сњежана Давидовић
Наташа Соколовић

 

 

 

   press@mpn.gov.rs
 Тел: 011/ 3616- 357
         011/3616- 531

                

 

Односи са јавношћу

САРАДЊА СА МЕДИЈИМА И ЈАВНИМ ГЛАСИЛИМА

Најаве за догађаје, седнице и друге активности Министарства на којима је дозвољено присуство медија и/или грађана благовремено се постављају на интернет страници Министарства. Такође, обавештења се упућују и путем средстава јавног информисања.

У просторијама Министарства је дозвољено аудио и видео снимање, уз претходну најаву и договор са особама задуженим за сарадњу са медијима.

Неопходно је да сви медијски захтеви буду упућени путем мејла особама задуженим за сарадњу са медијима и јавним гласилима.

ДРУШТBЕНЕ МРЕЖЕ И КОМУНИКАЦИЈА ПУТЕМ ИНТEРНЕТА

Најаве за догађаје, седнице и друге активности Министарства на којима је дозвољено присуство медија и/или грађана благовремено се постављају на интернет страници Министарства.

Twitter и Facebook странице МПНТР представљају простор за размену идеја, размишљања, сугестија и пракси. У сваком моменту можете нам поставити питање / упутити коментар и одговор ће стићи кроз неколико минута. Сматрамо да је наше присуство на друштвеним мрежама од велике важности јер желимо да покажемо да институције могу и треба модерно да комуницирају. Доступност, правовременост и #dobrakomunikacija, пут су који бирамо у достизању заједничких циљева.

На Youtube каналу Министарства можете пронаћи кратке видео записе на актуелне теме и горућа питања – видео записи резултат су ослушкивања ваших замерки / сугестија на мрежама и сматрамо их #dobromkomunikacijom која не може бити двосмислена, јер човек говори човеку – продукција је наша, обичном кућном камером те не замерите уколико квалитет не буде задовољавајући.

Јавна набавка број ОП/У/16/21 - Организација скупова и службених путовања у земљи и иностранству


Јавна набавка ОП/У/15/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике и просветне саветнике за спречавање осипања за 60 учесника


Јавна набавка ОП/У/14/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике, просветне саветнике и просветне инспекторе за превенцију и спречавање дискриминације у образовању за 300 учесника


Јавна набавка број ОП/Д/05/21 - Техничка подршка спровођењу државне матуре


Јавна набавка број ПП/Д/04/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу


Јавна набавка број ОП/Д/04/21 - Набавка софтверског решења за регистар уџбеника


Јавна набавка број ОП/Д/03/21- Сервери и сервесрка опрема


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 3


Јавна набавка број ОП/У/08/21 - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу


Jавнa набавкa број ОП/13/21 - Услуге објављивања информативних огласа


Јавна набавка број ОП/У/12/21 - Текуће поправке и одржавање возила


Јавна набавка број ПП/Д/02/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава који су одговарајућим прилагођавањем формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју или инвалидитетом који похађају основну школу


Јавна набавка број ПП/Д/03/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа (за партије обустављене Одлуком о обустави број 404-02-54/2021-17/8 од 23.06.2021.)


Јавна набавка број ПП/У/02/21 – Пружање услуге одржавања софтвера за финансијско пословање


Јавна набавка број ПП/У/01/21 – Пружање услуге одржавања софтвера и базе података система за подршку рада аналитичара


Јавна набавка број ПП/Д/01/21 - Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, редни број набавке 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 2б


Јавна набавка број OП/У/11/21 – Услуге превођења


Јавнa набавкa број OП/У/10/21 – Услуге oбјављивања информативних огласа


Јавнa набавкa број OП/У/05/21 – Методологија за развој планова и програма наставе и учења за дуалне образовне профиле


Јавнa набавкa број OП/У/06/21 – Праћење налога и комуникација на друштвеним мрежама


Јавнa набавкa број OП/У/04/21 – Пружање стручне помоћи за спровођење набавки по пројекту из кредита ЕИБ-А - "Повезане школе у Србији"


Jавна набавка број ОП/У/07/21 - Фото и видео праћење догађаја МПНТР


Јавнa набавкa број OП/Д/02/21 – Рачунари за потребе опремања рачунарских кабинета у основним и средњим школама


Јавнa набавкa број OП/Д/01/21 – Набавка софтверских модула за проширење функционалности ЈИСП-а


Јавна набавка број OП/У/03/21 – Организација и реализација јединственог програма састављеног од три обуке за саветнике, спољне сараднике


Јавна набавка број OП/У/02/21 – Закуп службених аутомобила


Јавна набавка број OП/У/01/21 - Услуге ревизије (верификације) трошкова Националне агенције у програму Еразмус+ за 2020. годину


 

 

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.