КОНТАКТИ:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Адреса: Немањина 22-26, 11 000 Београд

Телeфонска централа министарства: 011/3613-734

КАБИНЕТ:

E-mail:  kabinet@mpn.gov.rs

СЛУЖБА ЗА САРАДЊУ СА МЕДИЈИМА:

E-mail: press@mpn.gov.rs
Тел: 011 3616 357/ 3616 531   

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИ:

Зоран Касаловић – Државни секретар
Тел: 011/3616-383

проф. др Маријана Дукић Мијатовић – Државни секретар
Тел: 011/3616-584

Анамарија Вичек – Државни секретар
Тел: 011/3631-891

проф.др Ивица Радовић – Државни секретар

Тел: 0113616584 и 0112688047;

проф.др Небојша Ранђеловић – Државни секретар

Тел:0113616383

 

СЕКТОРИ У МИНИСТАРСТВУ:

Сектор за предшколско и основно образовање и васпитањe
Тел: 011/3622-317
Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих
Тел: 011/3616-524
Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
Тел: 011/3616-591
Сектор за високо образовање
Тел: 011/3615-037
Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције
Тел: 011/3615-085
Сектор за дигитализацију у просвети и науци
Тел: 011/2403-320
064/813-4120
Сектор за дуално и предузетничко образовање и васпитање
Тел: 011/3616-289; 011/3616-519
Сектор за финансије
Тел: 011/2684-521
Сектор за инспекцијске послове
Тел: 011/2403-320
Сектор за науку
Тел: 011/3640-230
Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем
Тел: 011/3640-230

СЕКРЕТАРИЈАТ МИНИСТАРСТВА:

Тел: 011/3616-600

УЖЕ УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ:

Одељење за координацију рада школских управа
Тел: 011/3622-472

Одсек за људска и мањинска права у образовању
Тел: 011/3619-526; 011/3615034

Одсек за правне послове

Тел:011/3610-351

Одсек за полагање испита за лиценцу, директоре и секретаре установа 
Тел:011/2658-375; 011/3616-635; 011/3066-088

Група за интерну ревизију
Тел: 011/3619-289

Група за ученичке и студентске кредите и стипендије
Тел:  011/ 2403-547; 011/3806-914 ( сваког радног дана у периоду од 10 до 12 часова)

Информације од јавног значаја
Сања Курћубић – група за јавност рада
Тел: 011/3671-104

Лице за заштиту података о личности одређено од стране министра
Слађана Митић
Тел.+381 11 268 44 42
E-mail: sladjana.mitic@mpn.gov.rs

 

 

Напомена:
Лице одређено за заштиту података о личности извршава своје обавезе прописане чланом 58. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 87/2018) што између осталог подразумева информисање и давање мишљења запосленима, у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, о законским обавезама које имају у вези са заштитом података о личности.

 

 

 

Лице за заштиту података о личности одређено од стране Министра – не даје правне савете другим руковаоцима и другим физичким лицима која нису запослена у Министрарству просвете, науке и  технолошког развоја.

 

ОСТАЛО:
Школске управе – сви контакт телефони ОВДЕ

Можете нас контактирати
и путем друштвених мрежа:

I

СОС телефон за пријаву насиља:

Јавна набавка број ОП/У/16/21 - Организација скупова и службених путовања у земљи и иностранству


Јавна набавка ОП/У/15/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике и просветне саветнике за спречавање осипања за 60 учесника


Јавна набавка ОП/У/14/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике, просветне саветнике и просветне инспекторе за превенцију и спречавање дискриминације у образовању за 300 учесника


Јавна набавка број ОП/Д/05/21 - Техничка подршка спровођењу државне матуре


Јавна набавка број ПП/Д/04/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу


Јавна набавка број ОП/Д/04/21 - Набавка софтверског решења за регистар уџбеника


Јавна набавка број ОП/Д/03/21- Сервери и сервесрка опрема


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 3


Јавна набавка број ОП/У/08/21 - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу


Jавнa набавкa број ОП/13/21 - Услуге објављивања информативних огласа


Јавна набавка број ОП/У/12/21 - Текуће поправке и одржавање возила


Јавна набавка број ПП/Д/02/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава који су одговарајућим прилагођавањем формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју или инвалидитетом који похађају основну школу


Јавна набавка број ПП/Д/03/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа (за партије обустављене Одлуком о обустави број 404-02-54/2021-17/8 од 23.06.2021.)


Јавна набавка број ПП/У/02/21 – Пружање услуге одржавања софтвера за финансијско пословање


Јавна набавка број ПП/У/01/21 – Пружање услуге одржавања софтвера и базе података система за подршку рада аналитичара


Јавна набавка број ПП/Д/01/21 - Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, редни број набавке 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 2б


Јавна набавка број OП/У/11/21 – Услуге превођења


Јавнa набавкa број OП/У/10/21 – Услуге oбјављивања информативних огласа


Јавнa набавкa број OП/У/05/21 – Методологија за развој планова и програма наставе и учења за дуалне образовне профиле


Јавнa набавкa број OП/У/06/21 – Праћење налога и комуникација на друштвеним мрежама


Јавнa набавкa број OП/У/04/21 – Пружање стручне помоћи за спровођење набавки по пројекту из кредита ЕИБ-А - "Повезане школе у Србији"


Jавна набавка број ОП/У/07/21 - Фото и видео праћење догађаја МПНТР


Јавнa набавкa број OП/Д/02/21 – Рачунари за потребе опремања рачунарских кабинета у основним и средњим школама


Јавнa набавкa број OП/Д/01/21 – Набавка софтверских модула за проширење функционалности ЈИСП-а


Јавна набавка број OП/У/03/21 – Организација и реализација јединственог програма састављеног од три обуке за саветнике, спољне сараднике


Јавна набавка број OП/У/02/21 – Закуп службених аутомобила


Јавна набавка број OП/У/01/21 - Услуге ревизије (верификације) трошкова Националне агенције у програму Еразмус+ за 2020. годину


 

 

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.