Међународна научна сарадња

erer

JRCnatOCOSTeureka

Билатерална сарадња

Министарство просвете, науке и технолошког развоја уговара и финансијски подржава пројекте научно-технолошке сарадње између наших и иностраних научно-истраживачких организација (НИО) на основу међународних билатералних споразума.

У случајевима када НИО на такав начин обезбеђују додатна финансијска или материјална средства из иностранства, Министарство ће пропорционално, а у складу са буџетским могућностима, обезбедити нашим НИО и додатна подстицајна средства.

Билатералне сарадње - по земљама

                                 Датум ажурирања
Аустрија  1.10. 2017.
Белорусија  22.11.2021.

Италија


Индија 

 06. 12. 2018.

 

22.04.2020.

Кина  23.04.2021.
Мађарска  22.9.2020.
Немачка  01.04.2021.
Португал  05. 03. 2020.
Словенија  13. 03. 2020.
Словачка  13. 02. 2019.

Француска


Турска

17.01.2020.

 

07.05.2020.

Хрватска


Црна Гора

18.04.2019.

 

 

 

Мултилатерална сарадња 

Мултилатерална сарадња одвија се кроз Централно-европску иницијативу (CEI) и Организацију за црноморску економску сарадњу (BSEC).

CEI

ЦЕНТРАЛНО-ЕВРОПСКА ИНИЦИЈАТИВА – CEI

Централноевропска иницијатива (CEI) настала је као резултат „четворне сарадње“, коју су 1989. године покренуле Италија, Аустрија, Југославија и Мађарска, са циљем да се, кроз интензивну политичку и економску сарадњу са развијеним партнерима из суседства, убрза југословенско и мађарско приближавање европским интеграцијама. CEI је прерасла у Пентагоналу укључењем ЧССР 1990. године, односно у Хексагоналу уласком Пољске на састанку премијера земаља чланица у Дубровнику, јула 1991. године. Због избијања и интензивирања кризе на простору бивше СФРЈ, Југославија од тада није учествовала у раду CEI. Србија (тада Савезна Република Југославија) обновила је чланство у CEI на Самиту ове организације 24. новембра 2000. године у Будимпешти. Облици сарадње у оквиру ове иницијативе су врло разнородни што се тиче врсте, садржаја и нивоа сарадње. У оквиру CЕI постоје редовни годишњи самити (шефова држава / председника влада, укључујући економски форум) и редовни годишњи састанци министара иностраних послова, а састанци националних координатора и министара задужених за поједине ресоре организују се по потреби. Активности земаља чланица CEI се огледају и кроз активности радних група (укупно 18) које су тематски дефинисане (једна од њих је радна група за науку и техно), а подршка тим активностима се обезбеђује преко три фонда. Парламентарна сарадња се одвија у оквиру Парламентарне скупштине.

CEI данас има 18 чланица: Аустрија, Албанија, Белорусија, БиХ, Бугарска, Хрватска, Чешка, Италија, Мађарска, Македонија, Молдавија, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Србија, Украјина и Црна Гора. Специфичност CЕI је између осталог и у томе што, за разлику од других иницијатива, располаже сопственим фондовима за финансирање мањих пројеката (главни донатор је Италија). CEI данас има подједнак број чланица ЕУ и не-чланица (чланице су и земље тзв. Европског суседства – Белорусија, Украјина и Молдавија) што ову иницијативу чини погодном за преношење искустава у процесу евроинтеграције.

Седиште Секретаријата CEI је у Трсту. Вебсајт: www.ceinet.org .

  • Национални координатор Р. Србије за ЦЕИ је Дејан Ралевић
    контакт телефон: 011 306 8728
    e-mail:dejan.ralevic@mfa.rs
  • Представник Србије у радној групи за науку и технологију је мр Светлана Богдановић, самостални саветник,
    контакт телефон: 011 361 6529
    е-маил: svetlana.bogdanovic@mpn.gov.rs
BSEC

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЦРНОМОРСКУ ЕКОНОМСКУ САРАДЊУ – BSEC

Организација за црноморску економску сарадњу (Organization of the Black Sea Economic Cooperation – BSEC) је основана на Самиту шефова држава и влада једанаест земаља (Русија, Турска, Бугарска, Румунија, Украјина, Молдавија, Грчка, Азербејџан, Јерменија, Грузија, и Албанија) ширег црноморског региона 25. јуна 1992. године, у Истанбулу.

Република Србија је чланица BSEC од априла 2004. године. Поред 12 земаља чланица, у раду Организације као посматрачи учествују Египат, Аустрија, Белорусија, Хрватска, Чешка, Француска, Немачка, Израел, Италија, Пољска, Словачка, Тунис, САД, Међународни црноморски клуб, Секретаријат енергетске повеље, ЕУ и Црноморска комисија а као партнери у секторском дијалогу Мађарска, Иран, Јордан, Јапан, Р. Кореја, Велика Британија, Црноморска асоцијација бродара, Асоцијација лука Црног мора, BSEC-URTA, Црноморска асоцијација бродоградитеља, Црноморска универзитетска мрежа, Дунавска комисија и др. Поред тога, BSEC активно сарађује са UN, EU, CEI и Дунавском комисијом.

BSEC има 19 радних група и сродна тела:

Центар за црноморске економске студије (International Center for Black Sea Studies – ICBSS) са седиштем у Атини, Парламентарна скупштина BSEC (PABSEC) коју чине делегације парламената земаља чланица BSEC, Пословни савет (Bussines Council – BC) Црноморска трговинска и развојна банка (BSTDB) са седиштем у Солуну.

Република Србија активно учествује у раду Организације и бројних радних група у којима су ангажовани представници ресорних министарстава.

Представник Србије у радној групи за науку и технологију је мр Светлана Богдановић, самостални саветник
контакт телефон: 011 361 6529
е-маил: svetlana.bogdanovic@mpn.gov.rs

Научна и технолошка сарадња у Дунавском региону

Резултати из позива за предлоге пројеката мултилатералне научне и технолошке сарадње у дунавском региону за период 2020-2021.


ОБЈАВЉЕН ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ НАУЧНЕ И ТЕХНОЛОШКЕ САРАДЊЕ У ДУНАВСКОМ РЕГИОНУ 2020-2021


Научна и технолошка сарадња у Дунавском региону

SAFERA

Објављен мултилатерални позив у области координације европских истраживања на пољу индустријске безбедности са чланицама SAF€RA иницијативе

На основу Уговора о сарадњи 19 институција чланица, потписаног 21. маја 2018. године, међу којима је и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, SAF€RA иницијатива за заједничко програмирање и финансирање унапређења истраживања о индустријској безбедности објављује шести заједнички позив за финансирање пројеката у области координације европских истраживања на пољу индустријске безбедности кроз паметан одрживи развој под називом:

Industrial safety in the context of pandemics and exponential change.

Све информације у вези са начином подношења предлога пројеката, као и потребне обрасце, можете пронаћи на веб-сајтовима:

http://call.safera.eu/2021   – SAF€RA’s 2021 joint call  for proposals

http://www.safera.eu – SAF€RA’s website       

Контакт особа у Министарству просвете, науке и технолошког развоја је:

Милица Голубовић Тасевска

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

тел: + 381 11 36 16 545

e-mail: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ:

011/363-1755;
011/2657-655;
факс 3616-591;
Немањина 22-26
IV спрат, Б крило,
канцеларија број 7

 

Јавна набавка број ОП/У/16/21 - Организација скупова и службених путовања у земљи и иностранству


Јавна набавка ОП/У/15/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике и просветне саветнике за спречавање осипања за 60 учесника


Јавна набавка ОП/У/14/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике, просветне саветнике и просветне инспекторе за превенцију и спречавање дискриминације у образовању за 300 учесника


Јавна набавка број ОП/Д/05/21 - Техничка подршка спровођењу државне матуре


Јавна набавка број ПП/Д/04/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу


Јавна набавка број ОП/Д/04/21 - Набавка софтверског решења за регистар уџбеника


Јавна набавка број ОП/Д/03/21- Сервери и сервесрка опрема


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 3


Јавна набавка број ОП/У/08/21 - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу


Jавнa набавкa број ОП/13/21 - Услуге објављивања информативних огласа


Јавна набавка број ОП/У/12/21 - Текуће поправке и одржавање возила


Јавна набавка број ПП/Д/02/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава који су одговарајућим прилагођавањем формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју или инвалидитетом који похађају основну школу


Јавна набавка број ПП/Д/03/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа (за партије обустављене Одлуком о обустави број 404-02-54/2021-17/8 од 23.06.2021.)


Јавна набавка број ПП/У/02/21 – Пружање услуге одржавања софтвера за финансијско пословање


Јавна набавка број ПП/У/01/21 – Пружање услуге одржавања софтвера и базе података система за подршку рада аналитичара


Јавна набавка број ПП/Д/01/21 - Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, редни број набавке 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 2б


Јавна набавка број OП/У/11/21 – Услуге превођења


Јавнa набавкa број OП/У/10/21 – Услуге oбјављивања информативних огласа


Јавнa набавкa број OП/У/05/21 – Методологија за развој планова и програма наставе и учења за дуалне образовне профиле


Јавнa набавкa број OП/У/06/21 – Праћење налога и комуникација на друштвеним мрежама


Јавнa набавкa број OП/У/04/21 – Пружање стручне помоћи за спровођење набавки по пројекту из кредита ЕИБ-А - "Повезане школе у Србији"


Jавна набавка број ОП/У/07/21 - Фото и видео праћење догађаја МПНТР


Јавнa набавкa број OП/Д/02/21 – Рачунари за потребе опремања рачунарских кабинета у основним и средњим школама


Јавнa набавкa број OП/Д/01/21 – Набавка софтверских модула за проширење функционалности ЈИСП-а


Јавна набавка број OП/У/03/21 – Организација и реализација јединственог програма састављеног од три обуке за саветнике, спољне сараднике


Јавна набавка број OП/У/02/21 – Закуп службених аутомобила


Јавна набавка број OП/У/01/21 - Услуге ревизије (верификације) трошкова Националне агенције у програму Еразмус+ за 2020. годину


 

 

2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.