MILETUS (Students’ Mobility Capacity Building in Higher Education in Ukraine and Serbia)

-O projektu-

Projekat MILETUS je kofinansiran od strane Erazmus+ programa (Erazmus+KA2) i traje od oktobra 2016. godine do oktobra 2019. godine. MILETUS se bavi izgradnjom kapaciteta u oblasti virtuelne, stvarne i mešovite mobilnosti na visokoškolskim ustanovama Srbije i Ukrajine. Kroz povećanje mobilnosti, projekat ima za cilj poboljšanje zapošljivosti svršenih master studenata u međunarodno aktivnim kompanijama i poboljšanje kvaliteta istraživanja na doktorskiim studijama, a time i njihovog doprinosa kvalitetu istraživanja u partnerskim zemljama.

Kapaciteti za mobilnost studenata se grade kroz unapređenje potrebne strukture upravljanja na nivou nadležnih institucija i proširenje, odnosno osnivanje kancelarija za međunarodnu saradnju, odnosno mobilnost studenata pri visokoškolskim ustanovama. Nastavno osoblje je pripremano za nadzor nad programima mobilnosti, a pripremani su i potrebni nastavni materijali, vršene analize i dati predlozi metodoloških rešenja za različite procese u okviru mobilnosti. Projekat je u fokus stavio i bolju socijalnu inkluziju, naročito kada je u pitanju potencijal virtuelne mobilnosti za uključivanje šireg kruga studenata, uključujući i studente sa invalditetom, u mobilnost.

U okviru projekta razvijeni su i razvijaju se metodološki okvir za virtuelnu i mešovitu mobilnost, silabusi i kriterijumi za različite faze projekta. Kroz pokrenute programe mobilnosti sprovedene u okviru projekta za master studente razvijane su veštine koje omogućavaju rad u međunarodnim, geografski raštrkanim timovima, uzimajući u obzir očekivane kompetencije za zapošljavanje. Primena programa mobilnosti važna je i za umrežavanje, proširivanje kruga i podizanja kvaliteta istraživanja doktoranada.

-Ciljevi projekta-

Opšti ciljevi projekta su:

 • poboljšano upravljanje programima mobilnosti studenata na ministarskom i institucionalnom nivou
 • okvir za virtuelne, stvarne i mešovite programe mobilnosti za primenu i kod visokoškolskih institucija koje nisu učestvovale u projektu
 • poboljšana metodologija nastave tokom programa mobilnosti
 • dobra osnova za učenje u okviru programa mobilnosti
 • olakšan pristup programima mobilnosti za studente sa invaliditetom
 • povećane šanse za zapošljavanje svršenih studneata razvijanjem veština i konpetencija za međunarodnu saradnju i rad u internacionalnom okruženju
 • širi krug saradnje za istraživanja doktoranada.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Unapređivanje struktura unutar ministarstva odgovornog za visoko obrazovanje za buduće započinjanje i sprovođenje ili savetovanje u vezi sa programima mobilnosti studenata.
 • Poboljšanje upravljanje inicijativama za mobilnost studenata na visokoškolskim ustanovama.
 • Proširenje znanja nastavnog osoblja o vođenju i pripremi nastavnog materijala u vezi sa programom mobilnosti studenata.
 • Omogućiti i olakšati učešće studenata u programima mobilnosti (naročito studenata iz osetljivih grupa).
 • Povećati šanse za zapošljavanje svršenih studenata kroz razvijanje relevantnih veština.
 • Dodatno unaprediti mogućnosti mobilnosti za studente doktorskih studija kako bi proširili svoj spektar saradnje i poboljšali kvalitet istraživanja.

-Struktura konzorcijuma-

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je partner na projektu MILETUS, odnosno jedan od članova konzorcijuma zaduženog za implementaciju projekta. Konzorcijum čini trinaest partnerskih insitutcija i organizacija iz pet različitih zemalja: Nemačke, Italije, Danske, Ukrajine i Srbije. Uključene institutcije su sledeće: 

 • Tehnološki univerzitet u Hamburgu, Nemačka
 • Nacionalni univerzitet Kijevo-mogiljanska akademija, Ukrajina
 • Nacionalni poljoprivredni univerzitet Mikolajiv, Ukrajina
 • Privatna institucija visokog obrazovanja Karkiv univerzitet humanističkih nauka „Narodna ukrajinska akademija“, Ukrajina
 • Istočnoevropski nacionalni univerzitet Lesja Ukrajinka, Ukrajina
 • Ministarstvo prosvete i nauke Ukrajine, Ukrajina
 • Univerzitet u Nišu, Srbija
 • Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Univerzitet Singidunum, Srbija
 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog ravoja Republike Srbije, Srbija
 • Politehnički fakultet u Milanu, Srbija
 • Univerzitet Alborg, Srbija
 • Top Class centar za strane jezike, Srbija

-Studentska mobilnost-

      U prethodnom periodu promocija mobilnosti studenata, afirmacija kulture i obrazovnog sistema Republike Srbije je bila u fokusu sistema visokog obrazovanja Srbije.  

-Još jedan osvrt- 

U eri globalizacije i ekonomije zasnovane na znanju, internacionalizacija, fleksibilnost i relevantnost obrazovanja dobijaju na izuzetnom značaju. S druge strane, informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) i digitalne tehnologije, otvaraju nove mogućnosti za različite vidove učenja i/ili saradnje u oblastima kako obrazovanja, tako i rada. U pitanju su novi alati za sticanje međunarodnog iskustva koje se ostvaruje iz matične zemlje.

Mobilnost studenata je jedan od ključnih faktora dalje integracije Evropskog prostora viskog obrazovanja, a uključivanje studenata u programe učenja na daljinu ili pohađanje on-lajn kurseva kreiranih od strane fakulteta širom sveta predstavlja sledeći korak u svetskoj razmeni znanja, običaja, jezika i kulture.

Priprema programa učenja na daljinu i on-lajn kurseva otvara prostor za unapređivanje kompetencija i veština studenata, istraživačkog rada doktoranada, njihovog međusobnog umrežavanja, a time i inoviranja istraživačkog rada kao takvog. Pored navedenog, korišćenje savremenih tehnologija pruža dodatne mogućnosti za mobilnost studenata iz osetljivih grupa, a pre svega u smislu dostupnosti i ekonomičnosti učešća u programima.