Ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević predstavio je danas na konferenciju za novinare dosadašnje rezultate rada na pripremi nove Strategije razvoja obrazovanja, vaspitanja i nauke do  2030 godine.

On je rekao da je evropska praksa da se strategije rade na period do 10 godina i da skoro sve evropske zemlje, kao i razvijene zemlje u svetu na sličan način prave planove za strateški razvoj obrazovanja, vaspitanja i nauke.

Radićemo i Akcioni plan za prvih pet godina. Inače, na novoj strategiji se radi oko osam meseci i to u velikim timovima.  Održani su brojni sastanci i radionice sa radnim grupama u čijem sastavu su bili predstavnici raznih obrazovnih institucija, međunarodnih organizacija i partnera, nevladinih organizacija koje se bave obrazovanjem. U tom radu, kroz projekte imamo podršku i Evropske komisije, rekao je ministar na konferenciji za novinare.

Šarčević je rekao da će javnosti biti predstavljeni svi segmenti na koje se odnosi nova Starategija i dodao da je planirano da prvo bude predstavljeno kako bi trebalo  da izgleda predškolsko i osnovno obrazovanje.

Nama je moto kvalitet obrazovanja. U douniverzitetskom obrazovanju u fokusu nam je vaspitna uloga ustanove. Želimo da ustanove povrate tu ulogu i pravimo alate i instrumente da se to ostvari, naglasio je ministar prosvete.

On je naveo da rečenica  „Društvo zasnovano na znanju“ nije fraza i da to podrazumeva da ima više kvalitetno visokoobrazovanih mladih ljudi.

Ministar je objasnio da se to obezbeđuje, između ostalog, kroz strožu akreditaciju ustanova, kroz uvođenje indikatora kvaliteta i kroz nove modele finansiranja i da se to radi u praksi.

Šarčević je rekao da je resorno ministarstvo u postojećem sastavu uspelo da izvrši u potpunosti sve što je predvidela postojeća Strategiji koja se odnosi se na period  od 2012-2020 godine.

Mi smo negde krajem 2019. godine od Evropske komisije, odnosno Komesarijata za obrazovanje dobili ocenu da je njena realizacija 100 odsto. Bilo je teško to raditi, jer nije postojao ni Akcioni plan kako to treba da izgleda, naveo je ministar.

Na konferenciji za novinare bilo je reči i o novom konceptu državne mature, promeni načina pregledanja završnog ispita, zapošljavanju u prosvete i drugim temama.