Novi ciklus obuke za sprovođenje programa prevencije nakomanije namenjen stručnim saradnicima i nastavnicima iz 10 osnovnih škola sa teritorije opština Palilula, Zemun, Lazarevac i Obrenovac  održan je od 15 do 17. septembra u Beogradu.

Obuku je organizovala Kancelarija Ujedinjenih nacija za pitanja droge i kriminala uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Početku obuke je prisustvovala i savetnica ministra prosvete Gordana Kosanović, koja je istakla značaj ovakvih programa za ostvarivanje pozitivnih ishoda prevencije.

Program UNODC je namenjen učenicima starijeg osnovnoškolakog uzrasta koji će tokom dve godine učestvovati u 40 radionica. „Lions kvest veštine (Lions Quest) za adolescenciju“ su jedan u nizu programa prevencije koji se sprovodi u školama u Srbiji i koji za cilj ima osnaživanje ličnih i socijalnih veština koje doprinose rezilijentnosti učenika na pritisak okruženja da probaju drogu.

Više od 175 edukatora je do sada prošlo obuke i uspešno sprovode ovaj program u svojim školama, a namera je da se program učini održivim kroz saradnju sa lokalnim samoupravama, čime bi se povećao broj škola i proširio broj učenika obuhvaćenih prevencijom.