Dvojezična nastava pruža učenicima mogućnost sticanja interkulturalne i interdisciplinarne otvorenosti i intenzivno usavršavanje stranog jezika na kojem se ostvaruje deo nastave. Najmanje 30% školskog programa se realizuje na stranom jeziku. Nastava se odvija po zvaničnom Planu i programu nastave i učenja  Republike Srbije, uključujući i one predmete u okviru kojih se deo nastave realizuje na stranom jeziku.

Značaj bilingvalnog obrazovanja ogleda se u kreativnosti i inovativnosti, razvijanju kritičkog mišljenja kao i stvaranju uslova za lakšu integraciju mladih u širem okruženju.

Obrazovno–vaspitni proces koji se ostvaruje kroz dvojezičnu nastavu podstiče kod učenika lični, društveni i profesionalni razvoj, kao i razvoj ključnih i međupredmetnih kompetencija i motiviše mlade za celoživotno učenje.

Poznavanje stranih jezika je prepoznato kao ključna kompetencija na tržištu rada. Zbog toga je  dvojezična nastava u stručnim školama neophodna kako bi se jezičke veštine učenika unapređivale i kako bi se mladi bolje pripremili za tržište rada, posebno u kontekstu procesa globalizacije. Integrisano učenje jezika i stručnih sadržaja (eng. CLIL – Content and Language Integrated Learning) u stručnim školama zadovoljava potrebe privrede kroz unapređivanje opštih i stručnih jezičkih veština zaposlenih, kao i povećanjem kompetencija profesionalno aktivnih ljudi.

CLIL metoda je prirodni saveznik stručnog obrazovanja, kako s obzirom na njegov praktični pristup, tako i na razvoj/podsticanje višejezičnosti. Fokus CLIL metode  je na usvajanju proceduralnog znanja koje predstavlja način ostvarivanja ciljeva strateške inicijative EU 2020.

 

O SMERU

Specifičnost  Plana nastave i učenja za gimnazije za učenike koji pohađaju odeljenje u kojem se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku je u tome što će učenici nakon četiri godine školovanja imati:

 • veće mogućnosti za lični i profesionalni razvoj, šire obrazovanje, uspešnije vladanje stranim jezikom, veći potencijal za prilagođavanje nastavi i učenju na visokoškolskim ustanovama;
 • diplomu na kraju školovanja da su savladali program dvojezične nastave na nivou B2;
 • mogućnost upisa na različite visokoškolske ustanove;
 • saznanja o različitim pragramima i mogućnostima za dalje obrazovanje;
 • sposobnost studiranja na stranim univerzitetima praćeno dobrim predznanjem stranog jezika;
 • olakšanu mobilnost mladih na međunarodnom tržištu rada;
 • mogućnosti za razvoj individualnog potencijala, kao i mogućnost veće društvene integracije;
 • spremnost za polaganje međunarodno priznatih ispita koji su uslov za stipendije i dalje školovanje.

Dvojezična nastava, sadržaji koji se izučavaju, stručni nastavnici i opremljene škole stvaraju uslove da maturanti postanu izuzetno efikasni studenti na svim fakultetima u Republici Srbiji kao i na fakultetima u inostranstvu kao što su: Fakultet molekularne biologije u Strazburu, Društveni fakultet u Remsu, Inženjerski fakultet u Lionu, Sorbona, Politehnika u Milanu i drugi. Pri tome, ne samo da se učenicima ne uskraćuje prohodnost na studijske programe iz sasvim drugih oblasti, već im se znatno povećava efikasnost studiranja i na tim fakultetima.

SPECIFIČNI PREDMETI
 • Proširuje se specifičan, stručni vokabular koji je u vezi sa predmetom u kome se ostvaruje deo nastave na stranom jeziku;
 • Kroz radioničarski rad uče se ključni pojmovi i produbljuju već stečena znanja;
 • U radu sa jezičkim asistentom usavršavaju se komunikativne veštine;
 • Izučavanje nastavnih sadržaja kroz video i pisani materijal uz objašnjenja na samom času;
 • Demonstracija određenih aktivnosti uz objašnjenja;
 • Časovi konverzacije i debate;
 • Usvajanje nove terminologije, rešavanje zadataka, proučavanje tekstova i prevoda tekstova. Tumačenje, razgovor, poređenje prevoda sa originalom i razotkrivanje specifičnih pogleda na svet u zavisnosti od jezičke strukture;
 • Obrada gramatike koja je u komunikativnoj funkciji, uz upotrebu različitih medija, tekstova iz svakodnevnog života, književnosti, video i audio materijala;
 • Učešće u projektima/prezentacijama, izrada video zapisa, kvizova.

U srednjim stručnim školama je zastupljena CLIL metoda koja ima za cilj usvajanje stručnog vokabulara i terminoloških odrednica, upotrebu značenja i razumevanja u kontekstu, kao i korišćenje pragmatičnog značenja.  Na ovaj način učenici se podstiču da razviju što bogatiju leksiku, kao i da upotrebljavaju sintaksičke konstrukcije svojstvene stručnom  predmetu čime se razvija jezička produkcija. Učenici koriste ciljni jezik bez straha od grešaka jer je fokus na značenju kurikularnih pojmova.

PREDNOSTI

Prednost obrazovanja u gimnazijskim odeljenjima u kojima se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku je:

 • mogućnost da se usavrše komunikativne i jezičke kompetencije učenika;
 • učešće u nastavi jezičkih asistenata čiji je maternji jezik onaj koji se izučava u bilingvalnom odeljenju;
 • prilika da se steknu jedinstvena životna iskustva i oplemeni lična kultura;
 • uslovi da se kroz radionice u manje formalnom školskom kontekstu prodube i primene sopstvena znanja;
 • učešće u projektima i radionicama sa ostalim bilingvalnim školama u Srbiji;
 • razmena i saradnja sa drugim učenicima i školama u kojima je zastupljena dvojezična nastava;
 • bolji razvoj kognitivnih sposobnosti kao posledica komunikacije i učenja na stranom jeziku.

Dvojezična nastava u srednjim stručnim školama učenicima omogućava:

 • da razviju potrebne kognitivne i jezičke veštine za rad u struci;
 • da usavrše listu funkcionalnih jezičkih fraza koje se koriste za rad u struci na internacionalnom nivou;
 • da ostvare visok nivo akademskih jezičkih kompetencija što im takođe daje priliku za nastavak obrazovanja na stranom jeziku;
 • lakšu prohodnost na evropsko tržište rada gde je poznavanje jezika struke i primena stručnih znanja u praktičnom radu, imperativ u procesu globalizacije.
PRIJEMNI ISPIT

Upis u školu  u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku obavlja se za odeljenja opšteg tipa gimnazije, društveno-jezičkog i prirodno-matematičkog smera,  kao i za nekoliko obrazovnih profila u stručnim školama.

Prijemni ispit za upis u odeljenje u kojem se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku sastoji se iz provere nivoa znanja stranog jezika.

Na prijemnom ispitu proveravaju se znanja iz sve četiri jezičke veštine (slušanje, čitanje, pisanje i govor) na nivou A2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Prijemni ispit se sastoji iz dva dela, i to:

1) izrade pismenog testa iz stranog jezika i

2) usmene provere znanja stranog jezika.

Učenik na pismenom testu iz stranog jezika može da ostvari najviše 15 bodova, a položio je prijemni ispit ukoliko na pismenom testu iz stranog jezika ostvari najmanje 9 bodova. Na usmenoj proveri znanja može da ostvari najviše 5 bodova.

Učenik može da ostvari najviše 20 bodova na prijemnom ispitu iz stranog jezika a položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 14 bodova iz stranog jezika.

Položen prijemni ispit za upis u školu u kojoj se deo nastave odvija na stranom jeziku, ne predstavlja uslov za rangiranje radi upisa u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke.

Učenik za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, koji je ispunio uslove za rangiranje radi upisa u obrazovni profil u stručnoj školi, položeni prijemni ispit predstavlja uslov za upis datog profila, bez dodavanja dodatnih bodova prilikom rangiranja.

Učenici koji polože prijemni ispit u školi u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku za odgovarajući jezik mogu da konkurišu za upis u  sve škole u kojima se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku na teritoriji Republike Srbije.

Prijemni ispiti za odeljenja u  školama u kojima se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku:

 • 8.maja 2021. godine od 10-12 časova – pismeni test
 • 9. maja 2021. godine od 10 časova – usmeni ispit
SPISAK ŠKOLA

Srednje škole koje upisuju odeljenja u kojima se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku u školskoj 2021/2022. godini su:

Br.

Škola

Strani jezik / smer

                       / obrazovni profil

 
 

1.

Gimnazija „Takovski ustanak“,  Gornji Milanovac 

srpsko- engleski / opšti tip

 

2.

Aleksinačka gimnazija, Aleksinac

srpsko-ruski / prirodno-matematički smer

 

 

3.

Gimnazija, Pirot

srpsko-francuski  /  prirodno-matematički smer

 

 

4.

Mitrovačka gimnazija,  Sremska Mitrovica

srpsko-engleski  / opšti tip

 

5.

Deseta gimnazija „Mihajlo Pupin“, Novi Beograd

srpsko-engleski  / opšti tip

srpsko-francuski / opšti tip

 

 

6.

Treća beogradska gimnazija, Beograd

srpsko-francuski  / društveno-jezički smer

srpsko- italijanski /  društveno-jezički smer

 

7.

Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad

srpsko-engleski / prirodno-matematički smer           

srpsko-nemački / prirodno-matematički smer

srpsko-ruski / prirodno-matematički smer

srpsko-francuski  / prirodno-matematički smer            

 

8.

Gimnazija „Bora Stanković“, Niš

srpsko-engleski  / prirodno-matematički smer

 

9.

Prva niška gimnazija „Stevan Sremac“, Niš

srpsko-nemački / prirodno-matematički smer

 

 

10.

Valjevska gimnazija, Valjevo

srpsko-francuski  / društveno-jezički smer

srpsko-nemački / društveno-jezički smer

 

11.

Gimnazija „Svetozar Marković“, Niš

srpsko-engleski / prirodno-matematički smer

srpsko-francuski  / prirodno-matematički smer

 

12.

Vazduhoplovna akademija, Beograd

srpsko-engleski / tehničar vazdušnog saobraćaja

srpsko-engleski / avio-tehničar