Na osnovu Programa naučne i tehnološke saradnje između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Portugal, 21. decembra 2017. godine, u Beogradu i Lisabonu, održano je Peto zasedanje Zajedničke srpsko-portugalske Mešovite komisije. Delegaciju Republike Srbije predstavljali su Prof. Dr Viktor Nedović, v.d. Pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije i mr Snežana Omić, samostalni savetnik u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.  Portugalsku delegaciju sačinjavali su Ana Quartin, direktor za međunarodne odnose, i Maria Teresa Martins, projektni menadžer, iz Fondacije za nauku i tehnologiju.  

Mešovita komisija je ustanovila da je na Javni poziv za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Portugal, koji je bio objavljen  do 16. septembra 2016. godine, prijavljeno 59 predloga projekta koju su zadovoljili uslove konkursa.

Nakon razmatranja pristiglih predloga, te u skladu s utvrđenim prioritetima i pravilima Javnog poziva, odobreno je za finansiranje 11 projekata, koji će se realizovati u periodu od 1. januara 2018. do 31. decembra 2019. godine.

Obe strane će finansirati projekte prema sopstvenim modelima u nacionalnoj valuti, tako da strana koja upućuje pokriva troškove prevoza između dve zemlje, a strana koja prima pokriva troškove smeštaja, troškove ishrane i lokalnog prevoza, neophodne za realizaciju saradnje na odobrenom projektu.

Rukovodioci usvojenih projekata biće obavešteni pismenim putem o dinamici i načinu finansiranja.