Osnovna škola „Dragan Kovačević“ u Beogradu, škola za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju,  od danas poseduje KSAFA aparat, dijagnostički i terapijski aparat koji utiče na razvoj govorno-jezičkih struktura. Aparat je obezbedilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U okviru Stalno otvorenog konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u martu 2017. godine Ministarstvo za rad, podržalo je realizaciju projekata u okviru kojih je nabavljena oprema namenjena  školama za decu sa smetnjama u razvoju.

Tim povodom školu su posetili ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. Ova podrška školama omogućiće deci sa smetnjama u razvoju da lakše savladaju vaspitno-obrazovni program, rekao je ministar Šarčević. „Danas smo u ovoj školi videli da se na istom času može učiti gramatika i književnost,  geografija i istorija. To je model rada koje bi sve škole trebalo da usvoje, jer tako deca bolje uče“, naglasio je Šarčević.

Projektom je predviđeno  da se korisnicima, odnosno deci sa smetnjama u razvoju, koji pohađaju škole za osnovno i srednje obrazovanje, pruži podrška u vidu računarske opreme (33 računara), laptopova (3), tableta (20), televizora (6), štampača (6), projektora (8), komunikatora (17), prenosivih interaktivnih tabli (19) i  adaptiranih miševa-track ball mouse (9).  

Sve što su tražile 44  škole obezbedili smo kako bi se deca školovala po najvišim standardima, rekao je ministar Vulin. „Oni nemaju posebne potrebe, već iste potreba kao i sva druga deca, samo je njihovo školovanje posebno. Mi smo tu da im to omogućimo, naglasio je Vulin.

KSAFA aparat, koji je dobila škola „Dragan Kovačevićje dijagnostički i terapijski aparat namenjen ranoj habilitaciji govora i jezika i od posebne je koristi u radu sa decom sa različitim stepenima oštećenja sluha, decom sa nerazvijenom verbalnom komunikacijom i patološkim obrascima govorne komunikacije. Aparat pomaže u razvoju auditivne pažnje, razvoj precizne auditivne percepcije i auditivnoj diskriminaciji sličnih fonema, rad na pravilnoj artikulaciji, uspostavljanje pravilnog auditivnog feedback-a, poboljšanju koncentracije, razvijanju auditivne memorije, motivacije za govor, pravilnog disanja, pravilna postavka glasa, uspostavljanje adekvatne verbalne formulacije, razvoj adekvatnog emocionalnog izraza u verbalnoj komunikaciji koji su neophodni za razvoj fluentnog i gramatički korektnog govora.