Ministartvo prosvete i stručnog osposobljavanja Kraljevine Španije uputilo je poziv nastavnicima španskog jezika da se prijave na specijalizovan onlajn kurs koji je posvećen usavršavanju španskog jezika.

Više informacija o samom kursu možete dobiti na linku:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998192/ficha/998192-2020.html

– Rok za prijavnjivanje kandidata je 15. septembar 2020. godine.