Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i kompanija Visa danas su predstavili priručnike koji će omogućiti nastavnicima da od septembra 2018. godine uključuju finansijsko obrazovanje i vaspitanje u nastavu u školama širom Srbije i predstavili program obuka koje će ekspertski tim sprovoditi u 34 osnovne škole od maja do avgusta.

Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja rekao je konferenciji za novinare da je FinPis- Uključivanje finansijskog opismenjavanja u sistem obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, prvi  projekat ove vrste u našoj zemlji i širem regionu čija je priprema počela oktobra 2017. godine i koji će se sprovoditi tokom školske 2018/2019. i obuhvatiti 1.260 nastavnika i 15.000 dece iz 34 škole širom zemlje.  „Prvi korak je da, kroz FinPis projekat  pomognemo našim nastavnicima da unaprede svoja znanja iz domena finansijskog obrazovanja i vaspitanja, da se upoznaju sa didaktičko – metodičkim modelima za njegovo uključivanje, kao međupredmetne kompetencije i da  nova iskustva uključe u nastavu od septembra. Zajedno sa kompanijom Visa i partnerima koristimo našu stručnost i sarađujemo na kreiranju obrazovnih resursa i materijala kako bismo finansijsko obrazovanje i vaspitanje na valjan način uključili u sistem i ukazali na važnu ulogu koju ono danas ima“, istakao je ministar Šarčević.     

 FinPis publikacije i autori:

  • Autorski tim Udruženja banaka Srbije: “Osnove finansijske pismenosti zaposlenih u obrazovno – vaspitnim ustanovama“
  • Autorski tim Udruženja „Odgovorno življenje“: „Značaj finansijskog obrazovanja i vaspitanja i modeli za njegovo uključivanje u programe nastave i učenja za osnovnu školu; „FinPis – priručnik za učitelje“; „FinPis priručnik za predmetne nastavnike“
  • Autorski tim FEFA fakulteta: „Finansijska pismenost – pojmovnik“;  „Finansijska pismenost – zbirka zadataka“

Prva obuka u školama za nastavnike održana je 26. maja, u OŠ „Despot Stefan Lazarević“, u Beogradu. Materijali za nastavnike dostupni su za preuzimanje na interaktivnoj web platformi http://finpis.mi.sanu.ac.rs/. Očekuje se da će i onlajn obuke uskoro početi da se realizuju ( www.efinpis.rs. ), a prijava za nastavnike je otvorena.

Neformalni FinPis resursi

Uz korišćenje interesantnih i dobro poznatih sredstava poput radnih svezaka, didaktičkih igara i radionica kreirana je i edukativna, online igrica finpis.mi.sanu.ac.rs/s/multimedija/igrica, prilagođena za desktop, iOs i Android, tako da “FinPis” omogućava deci da uče na interaktivan i zabavan način.

Pokretanjem prve – obrazovne i zabavne digitalne, interaktivne platforme za finansijsku pismenost u Srbiji, populacije svih uzrasta imaće priliku da unaprede svoje finansijsko znanje i informišu se o važnim temama iz oblasti finansija.

Kao deo komunikacione kampanje, Visa i Ministarstvo kreirali su promotivni “FinPis” video sa decom predškolskog i školskog uzrasta. Imajući u vidu popularnost novih medija, Visa i Ministarstvo pokrenuće prvu Facebook stranicu u julu.

Partneri Ministarstva i kompanije Visa na projektu “FinPis” su: Matematički institut SANU, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, FEFA fakultet, Beograd, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmium, Sremska Mitrovica, Udruženje banaka Srbije, Udruženje “Odgovorno življenje”, Agencija za edukaciju i usluge „Učasoft“, Creative Brackets.

Pilot projekat “FinPis” ekskluzivno je predstavljen 25. oktobra 2017. godine na prvom Cashless Forumu u Jugoistočnoj Evropi, koji je kompanija Visa organizovala u Beogradu.