Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljuje:

  1. Preliminarnu listu mladih istraživača-studenata doktorskih akademskih studija koji su prilikom prijavljivanja odabrali projekat koji se realizuje u tekućem ciklusu istraživanja. Kandidati koji se nalaze na ovoj listi potrebno je da uspostave kontakt sa rukovodiocem navedenog projekta kao i rukovodiocem naučnoistraživačke oraganizacije (NIO), radi pokretanja postupka prijema u radni odnos.

Obaveza NIO, koje će vas primiti u radni odnos, je da sprovede proceduru vašeg izbora u zvanje (istraživač pripravnik, istraživač saradnik), primi vas u radni odnos, dostavi Ministarstvu Ugovor o radu, MA-obrazac i Odluku o izboru u zvanje.

Kandidati koji su u radnom odnosu u akreditovanoj naučnoistraživačkoj organizaciji takođe dostavljaju Ugovor o radu i MA-obrazac.

*** PRELIMINARNA LISTA DOKTORANADA SA PROJEKTOM

  1. Preliminarnu listu mladih istraživača-studenata doktorskih akademskih studija koji prilikom prijavljivanja nisu odabrali projekat. Potrebno je da istraživači iz ove grupe kontaktiraju analitičara za oblast koju su odabrali. Takođe, rukovodioci naučnoistraživačkih oraganizacija i rukovodioci projekata koji su zainteresovani za prijem mladih sa navedene preliminarne liste na projekat mogu se javiti nadležnom analitičaru.

*** PRELIMINARNA LISTA DOKTORANADA BEZ PROJEKTA

  1. Prirodne i matematičke nauke:

1.1. Fizika andrijana.ivanovic@mpn.gov.rs

1.2. Hemija sofija.miskov@mpn.gov.rs

1.3. Biologija jasmina.grubin@mpn.gov.rs

1.4. Matematika, kompjuterske nauke i mehanika andrijana.ivanovic@mpn.gov.rs

1.5. Geonauke i astronomija andrijana.ivanovic@mpn.gov.rs

  1. Medicinske nauke slavica.raspopovic@mpn.gov.rs

 

  1. Humanističke nauke

3.1.Istorija, arheologija, etnologija i ostale humanističke nauke marija.velickovic@mpn.gov.rs

3.2.Jezik i književnost marija.velickovic@mpn.gov.rs

  1. Društvene nauke

4.1. Pravo, ekonomija i političke nauke marija.velickovic@mpn.gov.rs

4.2. Filozofija, psihologija, pedagogija, sociologija i ostale društvene nauke marija.velickovic@mpn.gov.rs

  1. Tehničko-tehnološke nauke:

5.2. Energetika, rudarstvo i energetska efikasnost dragan.sataric@mpn.gov.rs

  1. Biotehničke nauke ivana.rajcic@mpn.gov.rs

 

  1. Mladi istraživači-studenti doktorskih akademskih studija koji se ne nalaze ni na jednoj od ove dve preliminarne liste, za dodatne informacije mogu da se obrate mejlom na adresu nauka@mpn.gov.rs. Lista istraživača koji se ne nalaze ni na jednoj od prethodne dve preliminarne liste (pod 1 i 2) će, takođe, biti objavljena javno.