U okviru projekta „Razvoj kapaciteta za prevenciju nasilnog ekstremizma kroz obrazovanje u srednjim školama u Republici Srbiji postavljanje osnova“  od 10. do 13. decembra 2019. održane  su obuke  za zaposlene u srednjim školama  i učenike-predstavnike učeničkih parlamenata. 

Učesnici obuka su bili nastavnici/stručni saradnici i učenici srednjih škola sa područija Beograda, Novog Sada, Niša, Kosovske Mitrovice, Novog Pazara, Leskovca.

Tokom obuke za zaposlene u srednjim školama učesnici su imali prilike da se upoznaju sa značajem profesionalnog integriteta u prevenciji radikalizacije, pojmovima nasilnog ekstremizma i radikalizacije, faktorima rizika u periodu adolescencije, indikatorima radikalizacije, multisektorskoj saradnji u prevenciji i intervenciji itd.

Učenici, predstavnici srednjih škola su imali prilike da nauče nešto više o značaju identiteta u prevenciji ( slike o sebi), značaju socijalnih veština i vršnjačke podrške, faktorima rizika i različitim oblicima nasilnog ponašanja ( sa posebnim fokusom na ideološki motivisano nasilje)  i manipulacije mladima, sterotipima i predrasudama koje vode ka diskriminaciji, faktorima zaštite mladih i dr.

Projekat sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uz podršku Uneska.