Приручници, корисни материјали, линкови

 

ПРИРУЧНИЦИ

Како подржати ученике из осетљивих група у периоду транзиције ка средњој школи? је приручник намењен школама и представља ослонац запосленима у школама у процесу планирања и пружања подршке ученицима у транзицији ка средњој школи. Приручник нуди научно утемељена образложења зашто је важно пружити подршку ученицима у овом осетљивом периоду и нуди алате и моделе уз помоћ којих је могуће успоставити овакав систем подршке, као и примере школских и пракси наставника који су били укључени у Пројекат „Заједно ка средњој школи – подршка деци из осетљивих група у преласку у средњу школу“


Публикација Дигитално насиље – превенција и реаговање објављена је у оквиру програма Развој капацитета система за борбу против насиља, злостављања и злоупотребе деце путем интернета који су, уз финансијску подршку Владе Велике Британије, реализовали Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Педагошко друштво Србије и УНИЦЕФ. Публикација је такође део пројекта Зауставимо дигитално насиље који су реализовали Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, УНИЦЕФ и компанија Теленор.

Намењена је  ученицима, наставницима, родитељима као и свима који раде на заштити деце од насиља. Циљ публикације нам је да сагледамо како све особе које су укључене у образовно-васпитни процес могу да допринесу безбедности ученика на интернету  и да буду адекватна подршка и ослонац за преузимање одговорности ученика за сопствено понашање на интернету. У њему се могу пронаћи радионице које могу да се реализују у оквиру превентивних активности школе као и списак доступних ресурса за учење и даље истраживање дигиталне комуникације и дигиталне писмености


Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у сарадњи са Уницефом и Ужичким центром за права детета, уз подршку компаније Теленор, спровело пројекат „Безбедан интернет за целу породицу“.  Конкретни циљеви пројекта били су оснаживање родитеља за њихово укључивање у васпитање деце о дигиталној безбедности, као и изградња капацитета учитеља и васпитача за подизање свести и знања родитеља и деце из млађих разреда основних школа и предшколских установа о ризицима и безбедном коришћењу интернета.

У оквиру пројекта настала је публикација Деца у дигиталном добу као и  дигитални водич „Деца и интернет – паметно од почетка“, први  дигитални водич на српском језику,  намењен  родитељима/старатељима, васпитачима и учитељима деце узраста 4-8 година, али и деци и свима онима који желе да се информишу о томе на које начине могу да допринесу безбедном и конструктивном коришћењу дигиталних уређаја и интернета код деце предшколског и млађег школског узраста.


Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у сарадњи са Уницефом и Ужичким центром за права детета, уз подршку компаније Теленор, спровело пројекат „Безбедан интернет за целу породицу“.  Конкретни циљеви пројекта били су оснаживање родитеља за њихово укључивање у васпитање деце о дигиталној безбедности, као и изградња капацитета учитеља и васпитача за подизање свести и знања родитеља и деце из млађих разреда основних школа и предшколских установа о ризицима и безбедном коришћењу интернета.

У оквиру пројекта настала је публикација Деца у дигиталном добу као и  дигитални водич „Деца и интернет – паметно од почетка“, први  дигитални водич на српском језику,  намењен  родитељима/старатељима, васпитачима и учитељима деце узраста 4-8 година, али и деци и свима онима који желе да се информишу о томе на које начине могу да допринесу безбедном и конструктивном коришћењу дигиталних уређаја и интернета код деце предшколског и млађег школског узраста.


Приручник који је пред вама намењен је запосленима у образовно – васпитним установама – предшколским уста-новама, основним и средњим школама и домовима за ученике. Настао је у оквиру пројекта који је реализован током 2013. и 2014. године, а који је иницирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. У његовом остваривању активну улогу је имало Друштво психолога Србије, а свој допринос организацији програма обуке, у оквиру пројекта, имале су све школске управе на територији Републике Србије. Кризне ситуације и догађаји су, нажалост, саставни део живота сваке заједнице. Сведоци смо многих драматичних догађаја чије је превазилажење захтевало компетенције које превазилазе оно што смо као знање добили током школовања. Захтевале су да помажемо деци да се суоче са губицима, да одговоре на захтеве и да преброде тешке догађаје, а у исто време смо осећали да и нама самима треба подршка и помоћ. Први део Приручника, из кога ћете сазнати које се ситуације у образовно-васпитним установама сматрају кризним и на који начин оне утичу како на функционисање установа, тако и на ментално здравље свих који тим установама припадају (деца/ученици, одрасли/васпитачи, наставници).Други део Приручника садржи опис психолошких реакција одраслих, деце и младих, на кризне ситуације које могу да се догоде у једној образовно-васпитној установи.Трећи део намењен је васпитачима и наставницима и садржи препоруке за помоћ деци и младима који су доживели кризу. У овом делу налазе се и препоруке које васпитачи и наставници могу да дају родитељима/старатељима, чија деца имају тешкоће због кризне ситуације у којој су се нашла, било као жртвe или као сведоци.


Приручник је настао у оквиру пројекта „Превенција трговине децом и младима у образовању” који су заједнички развили и реализују Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Центар за заштиту жртава трговине људима и фонд Унитас.

Наставници/стручни сарадници и образовни систем су драгоцени сарадници у заштити деце и младих од трговине људима, те је њихова свест о трговини децом и истанчана способност да се она препозна у школи од прворазредног значаја за дете, као и за свеукупно сузбијање трговине људима. У школи је посебно значајно оспособити децу да препознају насиље, да буду опрезнa, да знају како адекватно да реагују да би се заштитила, да граде односе поверења и подршке, да знају коме да се обрате за помоћ и подршку. Све ове вештине су подједнако важне за ученике када је у питању трговина децом и младима, па је рад на заштити деце од трговине људима у образовном систему врло близак заштити деце од насиља у школи. То је велики изазов који тражи да наставници и стручни сарадници имају одређена знања и вештине које им омогућавају да ефикасно код ученика развијају ове капацитете.

Приручник је првенствено намењен наставницима и стручним сарадницима у основним и средњим школама, као и запосленима у различитим структурама Министарства просвете, науке, и технолошког развоја, али и родитељима и свим одраслима који су у прилици да помогну деци да се заштите од могуће трговине људима. Приручник се састоји од три основне целине/поглавља које су међусобно повезане и представљају основни сет знања који је потребан наставницима/ стручним сарадницима у школи како би могли да помогну деци и њиховим родитељима, а другим системима да буду драгоцени сарадници у заштити и подршци детету.


Приручник је настао у оквиру пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама у Србији” који се спроводио под окриљем Уједињених нација, и то уз директно учешће три агенције Уједињених нација: Програмa Уједињених нација за развој (UNDP), Агенције Уједињених нација за оснаживање жена и родну равноправност (UN Women) и Дечијег фонда Уједињених нација (UNICEF). Реализацију пројекта финансијски је омогућио Фонд Уједињених нација за борбу против насиља над женама (UN Trust Fund to End Violence against Women).

Родно засновано насиље је препознато као специфичан проблем. Приручник садржи радионице које су креирали наставници и наставнице који су у својим школама прошли обуку из ове области. Део овог приручника  чине и ресурси који се могу додатно користити у раду са ученицима, родитељима, наставницима.


Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Уницефом и Центром за интерактивну педагогију издало је приручник «Ка сигурном и подстицајном школском окружењу».

Приручник истиче значај школе као заједнице која учи, у којој се негују вредности на којима почива сигурно и подстицајно окружење за развој и учење. Да би се изградило безбедно и подстицајно окружење за ученике, њихове родитеље, као и све запослене у школи неопходна је сарадња и ангажовање свих запослених, доследност у поштовању правила и норми понашања, брига и посвећеност сваком детету уз добру сарадњу унутар школе. Важно је да школа систематски планира, прати и ради на унапређивању школске културе у циљу међусобног уважавања, прихватања различитости и конструктивне сарадње између свих актера.  Међу кључним активностима школе, истакнут је значај континуираног спровођења превентивних активности које доприносе пожељним облицима понашања и заштити од насиља и дискриминације. Водич представља резултат искуства запослених у школама, Министарству просвете, науке и технолошког развоја, УНИЦЕФ-а и цивилног сектора. Такође, Водич представља и интегрисање знања, искуства и ресурса насталих током реализације и евалуације програма „Школа без насиља“.


Приручник је настао  као резултат истоименог пројекта „Вртић као сигурно и подстицајно окружење за учење и развој“, а који је реализовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Уницефом и Центром за интерактивну педагогију. Пројекат је имплементиран у четири предшколске установе: ПУ „Раковица“ Београд, ПУ „Вера Гуцуња“ Сомбор,  ПУ „Ђулићи“ Зајечар и ПУ“Наше дете“ Врање.  Циљ пројекта био је промоција сигурног, безбедног и подстицајног окружења у којем ће свако дете имати једнаке могућности за учење и развој компетенција које су важне за одрастање и живот у демократском, грађанском друштву (уважавање других, сарадња, проактивност, одговорност и сл.) и у којем ће дечја перспектива бити уважена, а деца бити активни учесници у сопственом развоју.

Структура приручника прати његове циљеве: први део односи се на окружење за учење у којем се сва деца осећају прихваћено и уважено и у којем су подстакнута да развијају своје потенцијале до њихових крајњих граница; други део односи се на развој социјално-емоционалних компетенција и промоције сигурног/ненасилног окружења у којем деца с радошћу уче једна од других, и трећи део односи се на сарадњу са родитељима у циљу подршке социјалном и емоционалном развоју деце.


Демократска култура у образовању

Подстицање квалитетног образовања подржавањем школа, њихових заједница и релевантних образовних институција у борби против дискриминације у образовању кроз примену Референтног оквира компетенција за демократску културу Савета Европе. Побољшање квалитета образовања подстицањем демократске културе у формалном образовном систему применом анти-дискриминаторног приступа базираног на стандардима и праксама Савета Европе. Приручници у наставку настали су у оквиру пројекта „Kвалитетно образовање за све“ који подржава Савет Европе.


Образовање на језицима националних мањина

Министарство просвете, науке и технолошког Републике Србије активно ради на унапређивању доступности и квалитета образовања за припаднике и припаднице националних мањина у Републици Србији, у потпуности поштујући међународне стандарде у овој области.

Следи више информација о образовању на језицима националних мањина


Образовање миграната/тражилаца азила

Република Србија у погледу приступа образовању, регистрације ученика, принципа једнаког третмана, спречавања ксенофобије и нетолеранције, испуњава своје обавезе у складу са међународним конвенцијама и домаћим законодавним оквиром. Током 2013. године уписали смо у школу прву децу тражиоце азила у Србији (у основну школу у Боговађи). У нашем систему образовања осмишљена је потпуна инклузија деце миграната у којој се школа прилагођава потребама деце. Захваљујући доброј организацији система, 98,22% деце из прихватних центара узраста за припремни предшколски програм и основно-школски узраст у Србији се налази у систему образовања. Млади изнад 17 година такође имају могућност похађања средњих школа, али тамо где има места, а у складу са интересовањима.

Следе документа из области образовања миграната/тражилаца азила:


Образовање ученика из осетљивих друштвених група

Руководећи се принципом инклузивности по коме да свако лице има право на образовање и васпитање које уважава његове образовне и васпитне потребе, Министарство улаже додатне напоре и предузима низ афирмативним мера подршке са циљем да се унапреди доступност и квалитет образовања за ученике из осетљивих друштвених група.


Препознавање и спречавање дискриминације у образовању

Борба против дискриминације у образовању је стратешко опредељење Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Увиђајући значај превенције, Министарство активно ради на информисању родитеља и шире јавности, али и на унапређивању компетенција запослених у систему образовања и васпитања за проактивно деловање у овој области.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

Видео обуку о примени Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање припремило Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са ЦИП-Центром за интерактивну педагогију. Намењена је свим запосленима у предшколским установама, основним и средњим школама и домовима ученика. Видео обуку и пратеће материјале можете погледати ОВДЕ

ВИДЕО МАТЕРИЈАЛИ

  1. Десет правила за безбедност деце на интернету

 

2. Како заштити децу на интернету-мали водич за родитеље

 

3. Безбедан интернет за целу породицу I

 

4. Безбедан интернет за целу породицу II

 

5. Безбедан интернет за целу породицу III

 

6. Безбедан интернет за целу породицу IV

Јавна набавка број ОП/У/16/21 - Организација скупова и службених путовања у земљи и иностранству


Јавна набавка ОП/У/15/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике и просветне саветнике за спречавање осипања за 60 учесника


Јавна набавка ОП/У/14/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике, просветне саветнике и просветне инспекторе за превенцију и спречавање дискриминације у образовању за 300 учесника


Јавна набавка број ОП/Д/05/21 - Техничка подршка спровођењу државне матуре


Јавна набавка број ПП/Д/04/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу


Јавна набавка број ОП/Д/04/21 - Набавка софтверског решења за регистар уџбеника


Јавна набавка број ОП/Д/03/21- Сервери и сервесрка опрема


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 3


Јавна набавка број ОП/У/08/21 - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу


Jавнa набавкa број ОП/13/21 - Услуге објављивања информативних огласа


Јавна набавка број ОП/У/12/21 - Текуће поправке и одржавање возила


Јавна набавка број ПП/Д/02/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава који су одговарајућим прилагођавањем формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју или инвалидитетом који похађају основну школу


Јавна набавка број ПП/Д/03/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа (за партије обустављене Одлуком о обустави број 404-02-54/2021-17/8 од 23.06.2021.)


Јавна набавка број ПП/У/02/21 – Пружање услуге одржавања софтвера за финансијско пословање


Јавна набавка број ПП/У/01/21 – Пружање услуге одржавања софтвера и базе података система за подршку рада аналитичара


Јавна набавка број ПП/Д/01/21 - Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, редни број набавке 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 2б


Јавна набавка број OП/У/11/21 – Услуге превођења


Јавнa набавкa број OП/У/10/21 – Услуге oбјављивања информативних огласа


Јавнa набавкa број OП/У/05/21 – Методологија за развој планова и програма наставе и учења за дуалне образовне профиле


Јавнa набавкa број OП/У/06/21 – Праћење налога и комуникација на друштвеним мрежама


Јавнa набавкa број OП/У/04/21 – Пружање стручне помоћи за спровођење набавки по пројекту из кредита ЕИБ-А - "Повезане школе у Србији"


Jавна набавка број ОП/У/07/21 - Фото и видео праћење догађаја МПНТР


Јавнa набавкa број OП/Д/02/21 – Рачунари за потребе опремања рачунарских кабинета у основним и средњим школама


Јавнa набавкa број OП/Д/01/21 – Набавка софтверских модула за проширење функционалности ЈИСП-а


Јавна набавка број OП/У/03/21 – Организација и реализација јединственог програма састављеног од три обуке за саветнике, спољне сараднике


Јавна набавка број OП/У/02/21 – Закуп службених аутомобила


Јавна набавка број OП/У/01/21 - Услуге ревизије (верификације) трошкова Националне агенције у програму Еразмус+ за 2020. годину


 

 

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.