Povezivanje NOKS sa EOK je zvaničan proces koji će Republika Srbija sprovesti tokom procesa pridruživanja EU, a imaće za rezultat uspostavljanje odnosa između nivoa nacionalnih kvalifikacija u Srbiji i nivoa evropskog okvira kvalifikacija. Kroz ovaj proces, državni organi, institucije i organizacije nadležne za sistem kvalifikacija u Srbiji, u saradnji sa ključnim akterima zaduženim za izradu kvalifikacija i primenu mehanizama osiguranja kvaliteta kvalifikacija, definišu odnos između nacionalnog sistema kvalifikacija u Srbiji i osam nivoa evropskog okvira.

U okviru aktivnosti na uspostavljanju integrisanog Nacionalnog okvira kvalifikacija u Republici Srbiji (NOKS), ministarstvo je u januaru 2015.godine formiralo po javnom pozivu, Stručni tim za izradu integrisanog NOKS i uspostavilo Grupu za kvalifikacije kao organizacionu jedinicu. Jedan od zadataka Stručnog tima je i priprema za proces povezivanja NOKS sa Evropskim okvirom kvalifikacija.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je Nacionalna koordinaciona tačka (National Coordination Points  – NCP) za Evropski okvir kvalifikacija. Tokom 2015.godine ministarstvo je koristilo mogućnost angažovanja donatorskih sredstava u okviru mreže EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK – NATIONAL COORDINATION POINTS (EQF-NCP) Evropske komisije za podršku ovom procesu.

U novembru je održan trodnevni seminar „Povezivanje Nacionalnog okvira kvalifikacija sa Evropskim okvirom kvalifikacija“ za članove Stručnog tima i za zaposlene u ministarstvu. Na seminaru predstavljen je proces povezivanja NOKS sa EOK odnosno kriterijumi i procedure koje se moraju ispoštovati. Pripremljen je i materijal za brošuru o procesu povezivanja sa Evropskim okvirom kvalifikacija.

 

NCP projekat podrške