Ученички и студентски стандард и инвестиције

 

          Актуелно:

 

 Обавештење за надарене ученике и студенте

Ученици и студенти који конкуришу за стипендије за изузетно надарене, пријављују се on-line, преко линка, који је постављен на интернет страници Министарства.Елементе за логовање кандидати ће добити у облику SMS поруке, кликом на линк http://fakultet.totalassessment.net/prijava.

Када се први пут логујете на линк за пријаву потребно је да кликнете на линк  „Захтев за слање ПИН кода“, који Вас преусмерава на страницу где након уноса броја телефона кликнете тастер „Пошаљи ми ПИН“. Систем генерише ПИН код и шаље Вам га на унети број мобилног телефона. Може се десити да порука са ПИН кодом, због оптерећења система касни пар минута, зато се моле кандидати да буду стрпљиви и не кликћу више пута на дугме „Пошаљи ми ПИН“.

Један кандидат може пријавити један број мобилног телефона, а ако број већ постоји у систему апликација га неће прихватити- дакле, сваки кандидат мора имати свој јединствени контакт телефон.

Врло је важно да кандидати за стипендије пажљиво прате упутства и приложе све тражене потврде. Дозвољени формати докумената за унос су jpg и pdf. Максимална величина појединачног документа je 3.5Мb.

УЧЕНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Потребна документа за ученике(природни, друштвени и уметнички теоријски смер):

 1. Сведочанства за све до сада завршене разреде средње школе (пример ако је ученик уписао ове школске године 3. разред прилаже сведочанства за први и други разред,
 2. Уверење о уписаном разреду и постигнутом успеху ученика у претходном школовању– оверава средња школа у коју је ученик уписан, и
 3. Награде на републичким и међународним такмичењима (за сваку награду прилаже одговарајући документ – пример ако ученик има 3 прва места на републичким такмичењима онда у пољу „Број освојених првих места на републичком такмичењу: упише број 3, аутоматски му се отварају 3 тастера

„Додај фајл као доказ“ за унос докумената којима потврђује унети број награда).

Потребна документа за ученике (уметнички смер):

 1. Сведочанства за све до сада завршене разреде средње школе (пример ако је ученик уписао ове школске године 3. разред прилаже сведочанства за први и други разред),
 2. Уверење о уписаном разреду и постигнутом успеху ученика у претходном школовању оверава средња школа у коју је ученик уписан, и
 3. Биографија и 5 најзначајних диплома.

 СТУДЕНТИ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Потребна документа застуденте основних академских студија (уметнички факултети – уметнички смер):

 1. Биографија и 10 најзначајних диплома,
 2. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија– оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса, и
 3. Ако сте у току основних студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години).

Потребна документа застуденте основних академских студија (остали смерови у које спада и уметничко теоријскисмер са уметничких факултета):

 1. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија– оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса,  и
 2. Ако сте у току основних студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години).

СТУДЕНТИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Потребна документа за студенте мастер академских студија (уметнички факултети – уметнички смер):

 1. Уверење о завршеним основним студијама,
 2. Ако сте у току основних студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години),
 3. Биографија и 10 најзначајних диплома,
 4. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија– оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса, и
 5. Ако сте у току мастер студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години) и
 6. Извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа, којом се потврђује да није у радном односу;

Потребна документа за студентемастер студија (остали факултети и смерови у које спада и уметничко теоријскисмер са уметничких факултета):

 1. Уверење о завршеним основним студијама;
 2. Ако сте у току основних студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години);
 3. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија- оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса, и
 4. Ако сте у току мастер студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години) и
 5. Извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа, којом се потврђује да није у радном односу;

СТУДЕНТИ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

Потребна документа за студенте докторских студија (уметнички факултети – уметнички смер):

 1. Уверење о завршеним основним академским и мастер студијама;
 2. Ако сте у току основних студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години),
 3. Ако сте у току мастер студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години),
 4. Биографија и 10 најзначајних диплома,
 5. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија– оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса, и
 6. Извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа, којом се потврђује да није у радном односу.

Потребна документа застуденте докторских студија (остали факултети и смерови у које спада и уметничко теоријскисмер са уметничких факултета):

 1. Уверење о завршеним основним академским и мастер студијама;
 2. Ако сте у току основних студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години);
 3. Ако сте у току мастер студија губили годину (доказ са факултета о замрзнутој години);
 4. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија– оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса, и
 5. Извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа, којом се потврђује да није у радном односу.

Линк ће бити активан до краја конкурсног периода 31.октобра 2021. у 24.00. У том  периоду кандидати могу више пута улазити у апликацију за пријаву (логовање са бројем телефона и ПИН кодом добијеним у СМС-у) и додавати потврде и остала документа.Сваки пут кад се кандидат поновно логује и унесе неки нови документ потребно је да кликне на тастер „Сними“.

Када кандидат унесе све потребне податке и документа потребна за пријаву кликне на тастер „Предај пријаву“, на имејл адресу коју је кандидат унео у својој пријави ће му стићи имејл порука са линком  чијим покретањем(кликом на послати линк) завршава пријаву и добија поруку“Успешно сте се пријавили за конкурс за изузетно надарене ученике и студенте Министарства просвете, науке и технолошког развоја „.

Када Министарство прегледа пријаву и провери све унете податке да ли испуњавају услове конкурса кандидату се на имејл адресу шаље порука о статусу његове пријаве (прихваћена  или одбијена пријава).

Обавештавају се ученици и студенти који су се пријавили на конкурс за стипендије за изузетно надарене ученике и студенте, да ће се ове школске године тестирање обавити оn-line (од куће). Тестирање кандидата ће бити 14.11.2021. па Вас молимо да на време ускладите ваше обавезе. Сваки кандидат биће накнадно обавештен о тачном термину почетка тестирања (добиће поруку на адресу електронске поште и СМС поруку на број мобилног телефона – који су унешени у пријаву за стипендију) са линком преко кога кандидат приступа тестирању. На тестирање ће бити позвани сви кадидати чија је пријава исправна и  прихваћена од стране Министарства. Сачувајте ваше ПИН кодове које будете добили код уноса и регистрације пријаве јер без њих нећете моћи приступити тестирању.

Јако је важно да кандидати раде самостално, пажљиво пратећи упутства.

Организатор тестирања има право извршити проверу резултата тако што ће одређени број кандидата позвати на поновно тестирање у контролисаним условима.

За додатне информације везане за потребна документа, услове и верификацију пријаве обратите се наимејл:studenti@mpn.gov.rsили на телефон број 011/2403- 547,  понедељак – петак, у периоду од 10-12 часова.

У случају техничких проблема са уносом пријаве контактирајте техничку подршку на:

talenti@totalassessment.rs или на телефон број 065/4647957, понедељак – петак, у периоду од 09 -15 часова.

Напомена:

Ученици и студенти који настављају са коришћењем стипендије за школску 2021/2022. годину не пријављују се на конкурс. Пријаве за наставак коришћења стипендије су послате на кућну адресу.

 • Јавни конкурс за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма  од општег интереса за студенте у 2021. години

Министарства просвете, науке и технолошког развоја упутило је јавни позив студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од јавног, односно општег интереса за студенте у 2021. години, и то за области: информисање студената, остваривање културно-уметничких, односно културно-образовних-забавних и спортско-рекреативних активности студената и  организовање одмора и опоравка студената.

Учесници конкурса могу бити само непрофитабилна студентска удружења која се баве питањима студентског стандарда у интересу студентске популације и која остварују своје активности од општег интереса  на територији Републике Србије.

Рок за подношење пријаве са конкурсном документацијом је 31. март 2021. године.

Преузмите:

 • ИНФОРМАЦИЈА: Позивају се председници студентских удружења (или овлашћена лица – понети потписано овлашћење), која су према Коначној Листи вредновања остварила право на дотацију из буџета РС, на потписивање уговора, у периоду од 30.6. до 2.07.2021.године, на адреси: Захумска 14, Београд. Потребно је да  представник студентског удружења понесе документ идентификације и печат Удружења.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је прелиминарну ранг листу кандидата за стипендије намењене студентима који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја.

Стипендија се односи на школску 2020/2021. годину.

Рок за приговоре на Прелиминарну ранг листу је 17. фебруар 2021. године, а жалбе се шаљу Министарству просвете, науке и технолошког развоја препорученом поштом или непоседно преко писарнице.

Адреса за слање приговора је: Министарство провете, науке и технолошког развоја – Група за ученичке и студентске кредите и стипендије, са напоменом – “Конкурс за доделу студентских стипендија студентима високошколских установа у Републици Србији који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја за школску 2020/21. годину”, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Након истека рока намењеног за приговоре, Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће утврдити коначну ранг листу о додели стипендија за студенте високошколских установа у Републици Србији који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја.


Обавештавамо  ученике и студенте добитнике стипендије за школску 2020/21. годину, да модел уговора o стипендији за изузетно надарене ученике и студенте могу преузети ОВДЕ.

Два примерка потписаног и попуњеног уговора, добитник стипендије, подноси Министарству просвете, науке и технолошког развоја, препорученом поштом или непосредно преко писарнице Републичких органа, ул. Немањина 22-26 Београд, с назнаком – Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима за школску 2020/21. годину, до 31. јануара 2021. године.

После овере уговора од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, добитницима стипендије ће бити враћен један примерак уговора.

Ученици и студенти, стари корисници, који настављају са примањем стипендије, не треба да потписују уговор о стипендији.

Напомињемо, да ученици и студенти који су стекли услов за наставак коришћења стипендије за изузетно надарене или су ове године добили стипендију, а конкурисали су и добили стипендију или други сличан облик давања из буџета Републике Србије, аутономне покрајине или локалне самоуправе, биће аутоматски искључени са ниже стипендије.


НАПОМЕНА: Студенти кандидати, у складу са Законом о заштити података о личности, могу проверити да ли су на коначној ранг листи уписивањем матичног броја у одређено поље.


НАПОМЕНА: Студенти кандидати, у складу са Законом о заштити података о личности, могу проверити да ли су на коначној ранг листи уписивањем матичног броја у одређено поље.


НАПОМЕНА: Болдовани кандидати су предложени за стипендију чији одабир врше предложени професори са Универзитета уметности.


НАПОМЕНА: Приступом линку https://talentnet.rs/,  сваки студент може приступити сопственим подацима, а у складу са Законом о заштити података о личности.


НАПОМЕНА: Болдовани кандидати су предложени за стипендију чији одабир врше предложени професори са Универзитета уметности.


НАПОМЕНА: Приступом линку  https://talentnet.rs/,  сваки студент може приступити сопственим подацима, а у складу са Законом о заштити података о личности.


 • Предлог ранг листа кандидата за доделу стипендија за изузетно надарене ученике и студенте, за школску 2020/21. године
 • ИНФОРМАЦИЈА ЗА НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕПриговори на Предлог ранг листе о додели ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима у Републици Србији за школску 2020//2021. могу се доставити у року од три дана од дана истицања Предлога ранг листе на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, (до 26.12.2020. године) наведеном министарству препорученом поштом или непосредно преко писарнице на следећу адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја – Група за ученичке и студентске кредите и стипендије, са напоменом ,, Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима у Републици Србији, Немањина 22-26, 11000 Београд.Молимо све предложене канидате који немају отворен рачун у УНИКРЕДИТ БАНЦИ ДА ИХ ОТВОРЕ.Комисија министарства ће по истеку рока за приговоре утврдити коначну ранг листу о додели стипендија за изузетно надарене ученике и студенте и објавити на сајту.Број стипендија за изузетно надарене ученике и студенте, утврђује се према расположивим средствима у буџету републике Србије за одговарајућу школску годину.Ове школске године, Министарство је одобрило и доделило 1205 студентских стипендија ( 795 редовни студенти који настављају примање стипендије, 62 докторанта, 321 нових стипендиста  и 27 студената -уметника).Такође, одобрено је  262 стипендије за надарене ученике ( 176 ученика који настављају да примају стипендију, 71 нови корисник и 15 ученика уметника).Стипендије се исплаћују у 12 месечних рата и износе: 15.000 динара за ученике, 24.000 динара за студенте основних и мастер студија и 30.000 динара за студенте докторских студијa

 •   Коначна листа  кандидата за ученичке стипендије за школску 2020/21. годину

https://studenti.unicreditbank.rs/krediti-i-stipendije/pretraga-rezultata-konkursa.24.html

www.unicreditbank.rs

 


 • Коначна листа кандидата за ученичке кредите за школску 2020/21. годину

https://studenti.unicreditbank.rs/krediti-i-stipendije/pretraga-rezultata-konkursa.24.html

www.unicreditbank.rs


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ УПИСАНИХ У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

 Прелиминарни резултати Конкурса

 Информација:

Ученик има право да уложи документовани приговор на Предлог ранг листе, у року од осам (8)дана од дана објкављивања, односно до 2. децембра 2020.године. Приговор се шаље Министарству просвете, науке и технолошког развоја –  Захумска 14, II спрат, канцеларија 210 – Комисији за избор стипендија ученицима ромске националности.

Уколико је документација непотпуна, кандидату се оставља могућност да, на наведену адресу, достави документ који недостаје и тиме добија прилику да се рангира са осталим ученицима који су конкурисали. Уз назнаку : НЕПОТПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, стоји шифра која означава документ који недостаје: 02 – Образац бр.2, 03 – Лична карта, 05 – Уговори и 07-недостаје више докумената.

По разматрању приговора, Комисија ће утврдити Коначну ранг листу за доделу стипендија ученицима ромске националности.

Информација:
Ученици коју имају статус:  „одобрена стипендија“, треба  у најкраћем могућем року да отворе ученичке рачуне у UniCredit  банци
и доставе бројеве рачуна путем мејла:   ipa2014romskestipendije@mpn.gov.rs
Уčеници којима је одобрена стипендија могу да изразе заинтересованост за менторску подрску, попуњавањем и достављањем обрасца – менторска подрска,
из прилога, путем мејла:  serbiakfw@romaeducationfund.org


 • КОНКУРС  ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ СТУДЕНАТА  ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
 • Текст конкурса

 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА  СТУДЕНТСКИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА, ОДНОСНО ДЕЛОВА ПРОГРАМА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА СТУДЕНТЕ У 2020. ГОДИНИ (датум објаве : 27.5.2020.године; рок за пријављивање од 28.5. до 11.6.2020.године)

 • Конкурс за доделу ученичких кредита и стипендија за школску 2020/21. годину
 • Текст конкурса

 • Конкурс за доделу студентских кредита и стипендија за школску 2020/21. годину
 • Текст конкурса

 • Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним за школску 2020/21. годину

 


 • Конкурс за доделу студентских стипендија студентима који се образују за недостајућа занимања за школску 2020/21. годину

 • КОНКУРС  ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА  СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА  ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Текст конкурса


 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА  СТУДЕНТСКИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА, ОДНОСНО ДЕЛОВА ПРОГРАМА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА СТУДЕНТЕ У 2020. ГОДИНИ (датум објаве : 27.5.2020.године; рок за пријављивање од 28.5. до 11.6.2020.године)

 

Група за ученички и студентски стандард

У Групи за ученички и студентски стандард обављају се послови који се односе на: израду концепције,  елабората, анализа, пројеката, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике ученичког и студентског стандарда; припрему и израду уговора из надлежности Сектора; стручну обраду аката које доноси Влада; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора;стручну обраду предлога одлука које доноси Влада и решења о давању сагласности, верификацији, именовањима и разрешењима и друго; утврђивање испуњености услова за рад установа ученичког и студентског стандарда; праћење и анализу материјалног положаја установа ученичког и студентског стандарда; обављање послова надзора над установама ученичког и студентског стандарда; праћење и унапређивање васпитног рада у установама ученичког и студентског стандарда; увођење система квалитета (стандарда квалитета) у установама ученичког и студентског стандарда; праћење програма и делова програма установа у развоју комерцијалних услуга и остваривању сопствених прихода установа ученичког и студентског стандарда; праћење смештаја и исхране у установама ученичког и студентског стандарда и утврђивање цене исхране, одмора и опоравка ученика и студената; стручну обраду предмета и представки из области ученичког и студентског стандарда; утврђивање елемената за обрачун плата запослених у установама ученичког и студентског стандарда; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора и друге послове у складу са законом.

 

Контакт особа: Драгана Радојичић, руководилац групе 

Mејл: dragana.radojicic@mpn.gov.rs

Контакт телефон: 011/2403-036; 011/2403-320

 

 

Група за ученичке и студентске кредите и стипендије

У Групи за ученичке и студентске кредите и стипендије реализују се многобројне активности у складу са два Програма прописана Законом (Програм индивидуална помоћ ученицима и Програм индивидуална помоћ студентима), а којима се спроводи поступак остваривања права на стипендије и кредите ученика и студената и стипендије изузетно надарених ученика и студената.

Све програмске активности спроводе се расписивањем Конкурса. Конкурс се објављује на сајту Министарства, чиме су доступни најширој јавности. Рок за подношење пријаве, услови и време за остваривање Програма, као и друга питања од значаја за спровођење Конкурса садржани су у објављеним Конкурсима за сваку од програмских активности.

У Групи обављају се и послови који се односе на: утврђивање износа и исплату стипендија ученика и студената, припрему и израду решења, одлука, уговора, закључака и других појединачних правних аката из ове области; припрему материјала и сарадњу са Институтом за психологију ради обављања стандардизованог теста за изузетно надарене ученике и студенте; припрему и потписивање Уговора с добитницима стипендија за изузетно надарене ученике и студенте; стручну обраду предмета и представки из области стипендирања и кредитирања ученика и студената; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Групе, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Групе и друге послове у складу са законом.

Контакт особа:  Мирослав Лукић, руководилац групе 

 • Телефонске консултације могу се  добити сваког радног дана у периоду од 10 до 12 часова, на бројеве : 011/ 2403-547 и  011/3806-914.
 • Пријем странака: уторком и четвртком  од  12 до 14 часова.
 • Мејл ucenici@mpn.gov.rs
              
  studenti@mpn.gov.rs
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

У Одељењу за послове ученичког и студентског стандарда обављају се послови који се односе на израду концепција, елабората, анализа, пројеката, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике ученичког и студентског стандарда; припрему и израду уговора из надлежности Сектора и праћење и  стручна обрада аката из ових области које доноси Влада; праћење  поступка утврђивања испуњености услова за рад установа ученичког и студентског стандарда и пружање стручне помоћи државним службеницима у Одељењу у поступању по предметима и представкама грађана и установа; сарадњу са установама ученичког и студентског стандарда и пружање стручне помоћи директорима, секретарима и запосленима у установама; израду предлога годишњег финансијског плана у сарадњи са Сектором за финансије и праћење извршење буџета за област ученичког и студентског стандарда и ученичких и студентских кредита и стипендија; праћење и реализацију редовне делатности установа ученичког и студентског стандарда и остваривање сопствених прихода установа ученичког и студентског стандарда и израду извештаја; праћење и  ажурирање електронске документације и базе података и информације из надлежности Сектора за постављање на сајт Министарства и израду извештаја; сарадњу са Заводом за здравствену заштиту студената, органима и организацијама, инспекцијским органима у овој области, Просветним прегледом, министарством надлежним за послове финансија и другим органима и установама;

Контакт особа: Марина Хасановић, начелник одељења

Мејл: marina.hasanovic@mpn.gov.rs

Телефони: 011/2403-320 i 011/2403-036

 

 

Јавна набавка број ОП/У/16/21 - Организација скупова и службених путовања у земљи и иностранству


Јавна набавка ОП/У/15/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике и просветне саветнике за спречавање осипања за 60 учесника


Јавна набавка ОП/У/14/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике, просветне саветнике и просветне инспекторе за превенцију и спречавање дискриминације у образовању за 300 учесника


Јавна набавка број ОП/Д/05/21 - Техничка подршка спровођењу државне матуре


Јавна набавка број ПП/Д/04/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу


Јавна набавка број ОП/Д/04/21 - Набавка софтверског решења за регистар уџбеника


Јавна набавка број ОП/Д/03/21- Сервери и сервесрка опрема


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 3


Јавна набавка број ОП/У/08/21 - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу


Jавнa набавкa број ОП/13/21 - Услуге објављивања информативних огласа


Јавна набавка број ОП/У/12/21 - Текуће поправке и одржавање возила


Јавна набавка број ПП/Д/02/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава који су одговарајућим прилагођавањем формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју или инвалидитетом који похађају основну школу


Јавна набавка број ПП/Д/03/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа (за партије обустављене Одлуком о обустави број 404-02-54/2021-17/8 од 23.06.2021.)


Јавна набавка број ПП/У/02/21 – Пружање услуге одржавања софтвера за финансијско пословање


Јавна набавка број ПП/У/01/21 – Пружање услуге одржавања софтвера и базе података система за подршку рада аналитичара


Јавна набавка број ПП/Д/01/21 - Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, редни број набавке 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 2б


Јавна набавка број OП/У/11/21 – Услуге превођења


Јавнa набавкa број OП/У/10/21 – Услуге oбјављивања информативних огласа


Јавнa набавкa број OП/У/05/21 – Методологија за развој планова и програма наставе и учења за дуалне образовне профиле


Јавнa набавкa број OП/У/06/21 – Праћење налога и комуникација на друштвеним мрежама


Јавнa набавкa број OП/У/04/21 – Пружање стручне помоћи за спровођење набавки по пројекту из кредита ЕИБ-А - "Повезане школе у Србији"


Jавна набавка број ОП/У/07/21 - Фото и видео праћење догађаја МПНТР


Јавнa набавкa број OП/Д/02/21 – Рачунари за потребе опремања рачунарских кабинета у основним и средњим школама


Јавнa набавкa број OП/Д/01/21 – Набавка софтверских модула за проширење функционалности ЈИСП-а


Јавна набавка број OП/У/03/21 – Организација и реализација јединственог програма састављеног од три обуке за саветнике, спољне сараднике


Јавна набавка број OП/У/02/21 – Закуп службених аутомобила


Јавна набавка број OП/У/01/21 - Услуге ревизије (верификације) трошкова Националне агенције у програму Еразмус+ за 2020. годину


 

 

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.