Grupa za socijalnu inkluziju je u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i ŠOSO „Milan Petrović“ iz Novog Sada izradila publikaciju – Uputstvo za izradu nastavnog materijala u skladu sa principom univerzalnog dizajna.

Kada se govori o obrazovno-vaspitnom procesu, važno je napraviti kvalitetne nastavne materijale tj. učiniti nove informacije lako razumljivim i pristupačnim svoj deci kao i deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Publikacija je namenjena zaposlenima u obrazovanju s ciljem da se razmenjuju dobre inkluzivne prakse i povećaju kompetencije u inkluzivnom obrazovanju.

Publikacija se sastoji iz dva dela.

Prvi deo Opšte instrukcije za pripremu tekstualnog, vizuelnog i zvučnog nastavnog materijala predstavlja uputstvo za kreiranje elektronskih nastavnih materijala. Praćenjem ovih opštih instrukcija mogu nastati veoma kvalitetni, jasni, razumljivi i pristupačni sadržaji za učenje u školi ili kod kuće, za decu/učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i za svu decu/učenike uopšte.

Drugi deo Preporuke za prilagođavanje materijala u digitalnom formatu u cilju obezbeđivanja pristupačnosti nastao je iz težnje za uvažavanjem raznolikosti potreba deteta/učenika. Preporuke su izrađene u skladu sa konceptom univerzalnog dizajna, prema preporukama Evropske agencije za dodatne obrazovne potrebe i inkluzivno obrazovanje (European Agency for Special Needs and Inclusive Education) i po ugledu na Vodiče za dostupnost koju je Agencija razvila u okviru projekta ICT4IAL. Više o projektu i Vodiču možete videti na sledećoj adresi http://www.ict4ial.eu/.

Uputstvo za izradu nastavnog materijala u skladu sa principom univerzalnog dizajna predstavljeno je javnosti tokom trajanja konferencije i sajma „Nove tehnologije u obrazovanju 2016.” (26-27. februar 2016, Belekspocentar, Beograd).

Posebno je značajno što je ova publikacija objavljena, osim na sajtu Tima za socijalno iključivanje i smanjenje siromaštva i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i na sajtu projekta ICT4IAL Evropske agencije za dodatne obrazovne potrebe i inkluzivno obrazovanje http://www.ict4ial.eu/events/guidelines-accessible-information-new-technologies-education-conference-serbia . Vodič za pristupačnost postoji preveden na 26 različitih jezika, a sada se i  srpska varijanta Vodiča našla među tih 26 drugih varijanti kao deo otvorenih obrazovnih resursa sa ciljem da podrži stvaranje dostupnih informacija.