Na osnovu Protokola o saradnji u oblasti nauke i tehnologije između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (MPNTR) i Saveta za naučnotehnološka istraživanja Turske (TUBITAK), potpisanog u Beogradu, 7 oktobra 2019 i na osnovu Konkursa za podnošenje zajedničkih predloga projekata, usaglašena je i potpisana Odluka o odobrenim projektima naučno-tehnološke saradnje (2021-2023) između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (MPNTR) i Saveta za naučnotehnološka istraživanja Turske (TUBITAK).

Nakon razmatranja 79 administrativno korektnih predloga projekata sa obe strane, a u skladu sa prioritetima definisanim u tekstu Konkursa i na osnovu sprovedenih procedura ocene projekata u obe države, odobreno je za finansiranje 10 predloga projekata.