Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić razgovarao je danas sa novim šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasadorom Emanuelom Žiofreom o procesu reformi u oblasti obrazovanja i nauke u Srbiji.

Ministar Ružić poželeo je  na početku sastanka uspeh u radu novom ambasadoru EU u Srbiji.

Ministar je naveo da su mnogi reformski koraci u oblasti obrazovanja i nauke rađeni uz snažnu podršku i u saradnji sa EU i izrazio zahvalnost Evropskoj uniji na dosadašnjoj podršci.

On je naveo da je posebno zadovoljan, jer je u procesu približavanja Srbije Evropskoj uniji privremeno zatvoreno pregovaračko poglavlje Obrazovanje i kultura.

Znate da je Srbija veoma posvećena priidruživanju Evropskoj uniji i da u skladu sa tim sprovodi brojne reforme u različitim oblastima. Kada je reč o reformi obrazovanja, ona je sveobuhvatna i obuhvata sve nivoe obrazovanja. Pravac u kom pravcu će se odvijati definisan je Strategijom razvoja obrazovanja i vaspitanja koja je usvojena u junu, a njen osnovni cilj je kvalitetno obrazovanje dostupno svima“, kazao je ministar.

Ružić je naveo da je u vreme pandemije virusa korona obrazovni sistem funkcionisao vrlo dobro.

U ovom trenutku obrazovno-vaspitni rad se u školama organizuje prema modelima u zavisnosti od aktuelne epidemiološke situacije – neposredno u školi, kombinovani model i onlajn.  Formiran je Tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škole“, kazao je ministar.

 Ministar je naglasio da su zdravlje i bezbednost svih učesnika u sistemu obrazovanja u svakom trenutku prioritet, kao i da se u praksi pokazalo da škole i obrazovne institucije nisu mesto transmisije virusa.

Ambasador EU Emanuele Žiofre istakao je da EU snažno podržava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji, kao i proces reforme obrazovanja. Iako je Poglavlje 26 o obrazovanju i kulturi privremeno zatvoreno, Evropska komisija pozdravlja nastavak strateške posvećenosti Vlade reformi u ovoj oblasti i pažljivo prati njenu implementaciju. Ambasador je ohrabrio Vladu da poveća izdvajanja iz budžeta za obrazovanje i nauku, kako bi srpska privreda postala konkurentnija na evropskom i svetskom tržištu.

Ambasador je pohvalio brzu reakciju institucija u organizaciji nastave u vreme pandemije KOVID-a. Takođe, ambasador je čestitao ministru za aktivno učešće Srbije u programu Erasmus+ i napomenuo da će Ugovor o novom programu za 2021-2027 uskoro biti potpisan između Evropske komisije i Srbije.

Ambasador je posebno pozvao na blisku međusektorsku saradnju sa drugim institucijama u pružanju mogućnosti za poboljšanje položaja mladih, posebno kroz uspostavljanje Garancije za mlade. Kvalitetno obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina istaknuto je kao prioritetna oblast i pohvaljena je podrška deci romske nacionalnosti u obrazovanju.

On je pohvalio činjenicu da je Srbija usvojila Strategiju pametne specijalizacije.

U regionu Zapadnog Balkana Srbija i Crna Gora jedine su zemlje koje su usvojile ovu Strategiju“, kazao je Žiofre.