Kонтактирајте школске управе:

Бр. Школска управа Фиксни тел. е-mail
1 Београд

011.3806.916011.2402.190

011.2401.911

 

subeograd@mpn.gov.rs
2 Ваљево

014.226.602014.221.284

014.227.651

 

suvaljevo@mpn.gov.rs
3 Зајечар

019.421.663019.421.154

Ф: 019.421.442

suzajecar@mpn.gov.rs
4
Зрењанин

023.566.020023.510.547

ф: 023.534.192

suzrenjanin@mpn.gov.rs
5 Јагодина 035.222.070ф:  035.242.630 sujagodina@mpn.gov.rs
6 Косовска Митровица 028.424.359ф: 028.424.359 sukosovskamitrovica@mpn.gov.rs
7 Крагујевац

034.336.023Ф: 034.333.289

Ф О: 034.336.034

sukragujevac@mpn.gov.rs
8 Краљево

036.308.706036.308.707

ф: 036.308.721

sukraljevo@mpn.gov.rs
9
Крушевац

037.443.691037.443.692

ф: 037.443.693

sukrusevac@mpn.gov.rs
10 Лесковац

016.255.452016.212.464

ф: 016.243.236

suleskovac@mpn.gov.rs
11

Ниш

018.505.107018.505.150

ф: 018.523.742

sunis@mpn.gov.rs
12 Нови Пазар

Ф: 020.323.676020.323.657

036.737-075 Рашка

sunovipazar@mpn.gov.rs
13 Нови Сад
021-529-223
021-451-689

ф: 021.452.295

sunovisad@mpn.gov.rs
14 Пожаревац 012.221.875ф: 012.530.268 supozarevac@mpn.gov.rs
15

Ранилуг

0280.75.667ф: 0280.75.667 suranilug@mpn.gov.rs
16 Сомбор

025. 463.635025. 463.613

025. 463.634

Ф О: 025.463621

susombor@mpn.gov.rs
17 Ужице

031.513.092031.517.858

ф: 031.513.487

suuzice@mpn.gov.rs
18 Чачак

032.311.332032.341.166

ф: 032.311.327

sucacak@mpn.gov.rs

Јавна набавка број ОП/У/16/21 - Организација скупова и службених путовања у земљи и иностранству


Јавна набавка ОП/У/15/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике и просветне саветнике за спречавање осипања за 60 учесника


Јавна набавка ОП/У/14/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике, просветне саветнике и просветне инспекторе за превенцију и спречавање дискриминације у образовању за 300 учесника


Јавна набавка број ОП/Д/05/21 - Техничка подршка спровођењу државне матуре


Јавна набавка број ПП/Д/04/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу


Јавна набавка број ОП/Д/04/21 - Набавка софтверског решења за регистар уџбеника


Јавна набавка број ОП/Д/03/21- Сервери и сервесрка опрема


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 3


Јавна набавка број ОП/У/08/21 - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу


Jавнa набавкa број ОП/13/21 - Услуге објављивања информативних огласа


Јавна набавка број ОП/У/12/21 - Текуће поправке и одржавање возила


Јавна набавка број ПП/Д/02/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава који су одговарајућим прилагођавањем формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју или инвалидитетом који похађају основну школу


Јавна набавка број ПП/Д/03/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа (за партије обустављене Одлуком о обустави број 404-02-54/2021-17/8 од 23.06.2021.)


Јавна набавка број ПП/У/02/21 – Пружање услуге одржавања софтвера за финансијско пословање


Јавна набавка број ПП/У/01/21 – Пружање услуге одржавања софтвера и базе података система за подршку рада аналитичара


Јавна набавка број ПП/Д/01/21 - Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, редни број набавке 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 2б


Јавна набавка број OП/У/11/21 – Услуге превођења


Јавнa набавкa број OП/У/10/21 – Услуге oбјављивања информативних огласа


Јавнa набавкa број OП/У/05/21 – Методологија за развој планова и програма наставе и учења за дуалне образовне профиле


Јавнa набавкa број OП/У/06/21 – Праћење налога и комуникација на друштвеним мрежама


Јавнa набавкa број OП/У/04/21 – Пружање стручне помоћи за спровођење набавки по пројекту из кредита ЕИБ-А - "Повезане школе у Србији"


Jавна набавка број ОП/У/07/21 - Фото и видео праћење догађаја МПНТР


Јавнa набавкa број OП/Д/02/21 – Рачунари за потребе опремања рачунарских кабинета у основним и средњим школама


Јавнa набавкa број OП/Д/01/21 – Набавка софтверских модула за проширење функционалности ЈИСП-а


Јавна набавка број OП/У/03/21 – Организација и реализација јединственог програма састављеног од три обуке за саветнике, спољне сараднике


Јавна набавка број OП/У/02/21 – Закуп службених аутомобила


Јавна набавка број OП/У/01/21 - Услуге ревизије (верификације) трошкова Националне агенције у програму Еразмус+ за 2020. годину