Prvi u nizu sastanaka sa roditeljima na temu vršnjačkog nasilja i uloge škole, porodice i institucija socijalne zaštite i policije u prevenciji svih oblika nasilja koji realizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Školska uprava Požarevac, održan je u Osnovnoj školi „Olga Milošević“.

Stručna pomoć i podrška Ministarstva i Školske uprave Požarevac, kao i lokalne zajednice, Centra za socijalni rad i Ministarstva unutrašnjih poslova, organizovana je zbog slučajeva vršnjačkog nasilja koji su se dogodili u poslednjih nekoliko nedelja između učenika osnovnih škola sa područja Smedereva, Smederevske Palanke i Velike Plane.

Šef Odseka za ljudska i manjinska prava u obrazovanju u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Snežana Vuković govorila je o vrstama i prevenciji nasilja, kao i o ulozi porodice.

Ona je rekla da je u zaštiti i prevenciji od vršnjačkog nasilja neophodna podrška i delovanje svih činilaca društva.

Važno je da svi prepoznaju značaj stalnog vaspitnog rada sa decom i usvajanja pozitivnih modela ponašanja. Sve institucije i pojedinci treba da daju konstruktivan doprinos u stvaranju bezbedne i podsticajne sredine za život i razvoj dece“, rekla je Vuković.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja planiralo je ovu aktivnost u cilju bolje prevencije vršnjačkog nasilja, kroz aktivnosti lokalne samouprave, roditelja, škole, Centra za socijalni rad i policije.

U zaštiti i prevenciji od vršnjačkog nasilja neophodna je podrška i delovanje svih činilaca društva, a važno je da svi prepoznaju značaj stalnog vaspitnog rada sa decom, uz poseban akcenat na nenasilnu komunikaciju, mirno rešavanje konflikata i neprihvatanje nasilja kao oblika ponašanja. Neophodno je da svi akteri uključujući i porodicu daju konstruktivan doprinos u stvaranju bezbedne i podsticajne sredine za život i razvoj dece.

Akcija sastanaka sa roditeljima na ovu temu biće nastavljena i organizovana i u drugim školama na području Školske uprave Požarevac..