Državna sekretarka Anamarija Viček i direktor Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja dr Zlatko Grušanović dogovorili su da konkretizacija primene 20 kompetencija za demokratksu kulturu kroz programe nastave i učenja bude proširena konkretnim primerima i publikovana u priručniku koji će svim nastavnicima biti na raspolaganju.

Ovih 20 kompetencija utvrđeno je Referentnim okvirom kompetencija za demokratsku kulturu i razvija vrednovanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava, kulture raznolikosti, demokratije, jednakosti. Takođe kod učenika izgrađuju otvorenost prema drugim kulturama, uverenjima, pogledima, građanski duh, toleranciju i izgrađuju veštine analitičkog i kritičkog razmišljanja, empatije, rešavanje sukoba,  i slično. Vrednosti, stavovi i veštine koje se podstiču ovim okvirom razvijaju kod dece znanje i kritičko razumevanje sebe, jezika i komunikacije i sveta uopšte.

U okviru projekta Kvalitetno obrazovanje za sve koji se pod pokroviteljstvom Saveta Evrope realizuje u Srbiji od 2019. godine, u periodu 24-27. maj predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja nastavljaju da pronalaze sistemska rešenja za primenu Referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu.