Ministarstvo prosvete,  nauke i tehnološkog razvoja i „Centar za mlade talente” Novi Sad potpisali su Memorandum o saradnji za organizovanje besplatnih onlajn obuka gde se  učenicima osnovnih i srednjih škola pruža mogućnost sticanja širokog znanja iz oblasti matematike i programiranja.

Program i materijale za obuku sačinila je Fondacija „Centar za mlade talente“ uz pomoć profesora matematike sa Prirodno – matematičkog fakulteta i Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu i profesora srednjih škola. Predviđeno vreme trajanja onlajn obuke je 1.5 do 2 časa nedeljno tokom školske godine.

Fondacija „Centar za mlade talente” iz Novog Sada organizovala je  sledeće onlajn kurseve:

  1. ONLINEA – kurs iz matematike namenjen učenicima 5. i 6. razreda osnovnih škola i pripremi za upis učenika u 7. i 8. razred osnovnih škola pri gimnazijama
  2.      ONLINEB– kurs iz matematike namenjen učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola radi podizanja znanja iz matematike i pripreme za upis u srednje škole

3 .          PMUFO – kurs iz matematike namenjen učenicima III i IV razreda srednjih škola radi pripreme za maturu i upis na fakultete tehničkih i prirodno-matematičkih nauka

  1. C osnovni – kurs iz programiranja za sve učenike koji žele da savladaju strukturirano programiranje u programskom jeziku C
  2. C++ – kurs iz programiranja za sve učenike koji žele da savladaju objektno orijentisano programiranje u programskom jeziku C++.

Upis za sve kurseve je u toku. Pored časova polaznicima će biti na raspolaganju i pisani materijal preko sajta Fondacije (http://www.cmt.edu.rs .  )

Upis se obavlja prijavom (registracijom) preko linka registracija (www.cmt.edu.rs/CMTOnlineRegistration/Register.html). Posebnih uslova za prijavljivanje nema.

Onlajn obuke će biti organizovane tokom školske 2017/2018. godine, a jedan od primarnih ciljeva je podizanje nivoa znanja matematike za učenike 5, 6, 7 i 8. razreda osnovne škole, koji bi doprineo lakšoj i boljoj pripremi za upis u srednju školu. Učenicima srednjih škola se kroz ovakve obuke pruža mogućnost sticanja širokog znanja iz oblasti matematike i programiranja što predstavlja svojevrsnu pripremu za sve buduće studente elektrotehnike, informatike i matematike za brže i lakše usvajanje gradiva na fakultetu.