NAJNOVIJE VESTI

Studentska stručna praksa u državnim institucijama

Studentska stručna praksa u državnim institucijama

Sporazum o saradnji u pružanju podrške javne uprave visokoškolskim ustanovama u obrazovnom procesu danas su sa državnim univerzitetima u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru potpisali  Narodna skupština Republike Srbije, Ministarstvo državne uprave i...

opširnije
Nauka važna za razvoj celog društva

Nauka važna za razvoj celog društva

Pomoćnici ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Marina Soković i dr Aleksandar Jović učestvovali su danas na Re-set samitu ekonomija „ Nauka i mladi kreiraju društveni progres“ i ocenili da je razvoj nauke važan za napredak celog društva i da Ministarstvo...

opširnije
Otvoren poziv za učešće u programu akceleracije „Katapult“

Otvoren poziv za učešće u programu akceleracije „Katapult“

U cilju osnaživanja startap zajednice u Srbiji, Fond za inovacionu delatnost pokrenuo je novi program akceleracije „Katapult“, koji će preduzećima pružiti mentorsku i finansijsku podršku kroz intenzivne obuke i povezivanje sa investitorima. Katapult želi da pomogne...

opširnije
U Srednjoj tehničkoj PTT školi još jedan dualni profil

U Srednjoj tehničkoj PTT školi još jedan dualni profil

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić obišao je danas Srednju tehničku PTT školu u Beogradu u kojoj od ove školske godine postoji novi profil po dualnom modelu - tehničar poštanskog saobraćaja i telekomunikacionih...

opširnije
11. MTS app konkurs

11. MTS app konkurs

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i ove godine podržava konkurs MTS app konkurs kompanije Telekom Srbija. Konkurs se raspisuje jedanesti put i regionalnog je karaktera. MTS app konkurs je namenjen specijalizovanim gimnazijama i odeljenjima učenika sa...

opširnije
Javna rasprava o Nacrtu zakona o inovacionoj delatnosti

Javna rasprava o Nacrtu zakona o inovacionoj delatnosti

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o inovacionoj delatnosti (u daljem tekstu: Nacrt zakona), kao i da daju svoje predloge i sugestije. Javna rasprava sprovešće se u periodu...

opširnije

Javna nabavka broj OP/U/16/21 - Organizacija skupova i službenih putovanja u zemlji i inostranstvu


Javna nabavka OP/U/15/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike i prosvetne savetnike za sprečavanje osipanja za 60 učesnika


Javna nabavka OP/U/14/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike, prosvetne savetnike i prosvetne inspektore za prevenciju i sprečavanje diskriminacije u obrazovanju za 300 učesnika


Javna nabavka broj OP/D/05/21 - Tehnička podrška sprovođenju državne mature


Javna nabavka broj PP/D/04/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nastavni sadržaji kroz digitalni udžbenik/digitalnu učionicu


Javna nabavka broj OP/D/04/21 - Nabavka softverskog rešenja za registar udžbenika


Javna nabavka broj OP/D/03/21- Serveri i servesrka oprema


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 3


Javna nabavka broj OP/U/08/21 - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju srednje škole i dogradnju učeničkog doma u Kniću


Javna nabavka broj OP/U/13/21 - Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/12/21 - Tekuće popravke i održavanje vozila


Javna nabavka broj PP/D/02/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava koji su odgovarajućim prilagođavanjem formata, odnosno pisma i formata pristupačni za učenike sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom koji pohađaju osnovnu školu


Javna nabavka broj PP/D/03/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove – Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola (za partije obustavljene Odlukom o obustavi broj 404-02-54/2021-17/8 od 23.06.2021.)


Javna nabavka broj PP/U/02/21 – Pružanje usluge održavanja softvera za finansijsko poslovanje


Javna nabavka broj PP/U/01/21 – Pružanje usluge održavanja softvera i baze podataka sistema za podršku rada analitičara


Javna nabavka broj PP/D/01/21 - Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola, redni broj nabavke 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 2b


Javna nabavka broj OP/U/11/21 – Usluge prevođenja


Javna nabavka broj OP/U/10/21 – Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/05/21 – Metodologija za razvoj planova i programa nastave i učenja za dualne obrazovne profile


Javna nabavka broj OP/U/06/21 – Praćenje naloga i komunikacija na društvenim mrežama


Javna nabavka broj OP/U/04/21 – Pružanje stručne pomoći za sprovođenje nabavki po projektu iz kredita EIB-A - "Povezane škole u Srbiji"


Javna nabavka broj OP/U/07/21 - Foto i video praćenje događaja MPNTR


Javna nabavka broj OP/D/02/21 – Računari za potrebe opremanja računarskih kabineta u osnovnim i srednjim školama


Javna nabavka broj OP/D/01/21 – Nabavka softverskih modula za proširenje funkcionalnosti JISP-a


Javna nabavka broj OP/U/03/21 – Organizacija i realizacija jedinstvenog programa sastavljenog od tri obuke za savetnike, spoljne saradnike


Javna nabavka broj OP/U/02/21 – Zakup službenih automobila


Javna nabavka broj OP/U/01/21 - Usluge revizije (verifikacije) troškova Nacionalne agencije u programu Erazmus+ za 2020. godinu


 

 

2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.